גליון 637

העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 2 | לפיד הנוער ־ בירושלים צילומים : ב. רותנברג וזהו הלפיד וקו מודיעין -מקור הכוח. מכאן החל הלפיד את דרכו כשלכו האחרון -לירושלים. מכל חלקי הארץ נישאו לפידים - אל
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 3 | סיכומושל הננו מפרסמים בזה נסיון לסכום יובלה הראשון של המאה ה־ .20 קוצר היריעה ואופיה הפופולרי וודאי שגרמו שלא הוזכרו מאורעות ואישיל! שמקומם בסקירה• הימים ימי
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 4 | נפתלי בר־גיורא יהודי מארנקו מתארגנים לעליה מרוקו של היום היא מוריטניה, הפרו־בינציה הרומית הנד-חת בימי קדם. הישוב היהודי במרוקו היום — התחלת התישבותו — בימים
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 5 | שהרהר, ואותם רעיונות שעלו בו, ואותם שבחים, שנשתבחה שרינה לאחרונה, וכיצד עולה נערה מבירא עמיקתא ומתרוממת מהיוון שהיתר, שקועה בו לפניכן, ודוקא בימי מלחמה, כיוון
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 6 | ארץ־ ישראל מדור הולך — ומדור בא. כשפתחנו, לפני חדשים אחדים, את המדור ״ירושלים הרים סביב לה״ היה המאבק על ירושלים נטוש בכל יעווו. מגמתנו היתה לתת חלקנו בהזכרת
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 7 | הידעתם כי כל שלט, שלטים כירושלים על כל משרד ולשכה ממשלתיים טעון אישור כאישור תל אכיכ מדור. מיוחד במשרדי ראש הממשלה י ובכן מדור כזה קיים׳ ועד שיעבירוהו
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 8 | איזה מה, אומר אתה שהטלפון מצרצר לך כל היום באזנים, שזאת המצאה איומה. לא לא׳ יקירי, עשוי הוא, מכשיר זה, להביא גם תועלת. ובמקרים מסויימים אף לשנות את פני
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 9 | משאל״העודם הז ה ״ נדגול ב״אסיה מתקדמת׳ ״פני ישראל לאירופה או לאסיהז״ — סבורני, שכאשר באים לדון בשאלה חשובה ואקטואלית זו, מן הראוי — למען ליבון העניין — לציין
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 10 | לצבא הקבע אהרון אהרון, טוראי בן ,19 משרת כבר שנר, וחצי. החלטתי לד,שאר בצבא הקבע כדי להשתלם במקצוע. אני משרטט ויש לי בצבא אפשרויות רבות להשתלמות מקצועית. אני
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 11 | יגאל גולדברג, רב־סמל, בן ,27 מחסנאי, נשוי׳ אב לילד ; הספקתי לעבור את המלחמה הגדולה בפולין ושם לחמתי לא להיות חייל בצבא זר. מזלי היה בעזרי והצלחתי להמלט
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 12 | המשכה של מסורת הסוג הדרמטי של הגמנסיוז; ״הרצליה״ מציג כאז כ1 עתה מהווי המלחמה) בהד רכת אברהם ניניו. לפנים היתרי בעיני הבמה באולם: גמנסיה ״הרצליה״ הגדולה
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 13 | מאת אלכ סנ דר אלכ סנד רזו׳ ״מכבי אברהנן״ אלזף הליגה לטער מעט אגודות לכדורגל בארץ מטפחות בקביעות ובשיטתיות הגדלת והרחבת ענף הכדורגל בשורות הנוער כ״מכבי״ תל־אביב
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 14 | בא וט וב וס העירה ההולך (המשך מעמוד )4 יחד — אל תפחד. אמר — זה לא נושך״. אל המכונית קרב רוכל והיה מקפיץ בידו ״בובות מוקיונות״ מאלו הבובות שידיהן ורגליהן עשויים
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 15 | מאזג׳ *דק ש. סאמט קוראינו כותבים רגו צאצאים לחברת-אנוש האם צריך למתוח כקורת על מעשים שלא נעשוץ מאת יהודה הראד הנאשמים — זוג עולים מבולגריה, הגרים בכפר נטוש.
העולם הזה - גליון 637 - 1 בינואר 1950 - עמוד 16 | א״1״״״׳3־ /סוהלומה שהונחתה פרידה קצרה, שיממות פעלתניות הופכות אותה לפרידה א. כחזית. יום ששי 21 כחודש נדרדר אופנוע על פני הכביש׳ פרץ בסערה אל מתמשכת, אין סופית.
חזרה לתחילת העמוד