גליון 644

העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 2 | ארצנ 1נתברכה בעצי־נזי ל מכביר אנו, שרובנו שקועים בחיי־כרך סואנים, בעסקי יום יום ובהווי חולין של דאגה לפ|ן סה, מתעלמים כמעט לחלוטין מיפי ארזינו. חיינו מתרכזים
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 3 | ד״ד מנהם (אמי?) פויר שטיין בעלת שיאים עולמיים מגיל 16 לחייה, היא אשת קריין הרדיו היהודי בנימין קנו להן שם עולם ביופיו. שמו של יוסף קוטן עברי — קטן, ההורים
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 4 | שפם למזכרת שרלה רושם חזר מן הנגב עם שפם לתפארת׳ שפם שאין כמוהו — מבאר שבע ועד לאילת. והרי כידוע, כל זמן שאין לו לאדם שפם על פניו — מה יש לו שם י סיר חלק
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 5 | א ור יקיסרי /במ זח ״הס יגיעו מחר״ ב״תיץ זטרוו סקויזמף׳״ סיפרה לי גברת נבונה ורגישה, שכשהאזינה, לפני כמה זמן, לשי דור קטעים מספרו של נתן שחם מפי יוסף ידין, רטטה
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 6 | ךולוממ 1ך שוב היתד, ירושלים בס־ 1ה כנ ס ת כקו הראשון צור׳ הפעם במצור השלג והכפור. יומיים היתה ירושלים מנותקת מכל הארץ. אין יוצא ואין בה. העתונים פרסמו ״הודעות
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 7 | שגרמו למשב־רוח של אופטימיזם בישוב: ההסכם הכספי עם אנגליה והשמועות על כוונת מצרים לפתוח בשיחות שלום. הממשלה הבריטית החליטה להיות ותרנית במקצת במשא־ומתן על
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 8 | פינים ח ד שו ת ב ״ מ דו ח-ג בו ה ״ ל ״ ד־־ ל ה־ לו ״ מדים פריש כנוס ״הלינה הערבי ת״ לדיון על ״הסכום השני״... מרים אורית צילומים: פוירשטין לא נאה לאשר, נשואה
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 9 | בגבעת ברנו התקיים לפני ימים מספר טקם אזכרה לאנציו סידני. קור חזק שרר באולם הגדול, אן־ הקהל ישב והקשיב ברטט לדבריו של שר החוץ, משה שרת, על אותה דמות נפלאה, שבאה
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 10 | שעששים וסבר בו גם החלוצים הראשונים גרו כאהלים, אך מצבם הנפ שי אז היה אי תן יותר מזה של העולים. ילדי העולים אינם מוגנים די צרכם כפני תנאי המחנות. ״הפוגה״ כתפ קי
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 11 | ]קבות גל הקור בארץ האם חסרים בגדים לילד, או שמא סבורה האם שאין לבנה בל צורך בבגדים אף בי מי הקורץ יש לשבנע א ת האם בדי שתסכים להפרד מילדה עד שיעבור הקור. גם
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 12 | הצלחה ץ זמנות־ת כשלון קופה - יוחנן שנער מאת כאשר יסד ג׳ .ארתור רנק, המיליונר האנגלי, את טרוסם הסרטים הגדול שלו, התנבא כבטחון שתוך זמן קצר ביותר ייצרו אולפניו
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 13 | מזל עליו יד) ולהוליבוד (ארכיוני מגלה לי ש״מאנון לסקו״ האחרון נוצר בשי־קאגו דווקא׳ בשנת ,)1913 אך אי אפשר היה לחשוב בשום פנים שהנושא יתאים אף לקלוזו. ברם,
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 14 | ר 1בינ סון א דוו אדד (המשך מעמוד )3 בות, בעל הפנים הפקחים והעינים הערות הלוהטות׳ צעד באון. כשנודע הדבר לעתונאים ולצלמים, מיד עטו עליו. כך הפך רובינסון למרכז
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 15 | שבחבורה, מדרה מאחוריהם, ובבקשו מפלט נטה אל מתחת הגגון. מתחת לבית־שחיו נשא הנער חבילה קטנה של עתוני־ערב. הפדיון היה נעים אמש. האנשים הנחפזים בערבי־גשם, אינם
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 16 | ייי־י־ /תכלי ת היא חפצה לשקר, אך פתאום לא היה איכפת היא היתד. נערה צעירה ונאה למדי. היא עבדה כמוכרת בחנות ״כל־בו״ ובעליה היו מרוצים ממנה לה. ״אני מוכרת בחנות״
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 17 | הכל -לכלא שה שכבות הבגדים לילדינו מאת חוה ברנד מחקרים רבים ושונים נעשו על שכבות רבות ושונות. שכבות אדמה בהר ובעמק, שכבות האוויר והים, שכבות מחצבים ומכרות, ועוד
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 18 | 2 !0־ ₪פםפ 6 יום ה׳ 16.2״חליל הכשפים״ ב־9 חיפה בערב ב״ארמוך מוצ״ש 18.2״חליל הכשפים״ ת״א יום ב׳ 20.2״חליל הכשפים״ ת״א יום ג׳ 21.2״חליל הכשפים״ הרצליה יום ד׳
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 19 | מכ1יזציה חדשה וישנה... ככל שמתקדמת האנושות, כן היא עומדת על מקום אחד ! במד, דברים אמורים? לגבי שימוש באותם הכלים שהשתמשו בהם לפנים, אם גם בצורה חדשה. את הסכין
העולם הזה - גליון 644 - 16 בפברואר 1950 - עמוד 20 | למען השם, התחל מחד ש עצור פי ת ללא ״דמי מפתח״ אחת, שומר ה מ חנ ה: שתים, שלוש... חיילטירון: למען השם, אל תירה, לא שמעתי את שני המספרים הראשונים, התחל מחדשו...
חזרה לתחילת העמוד