גליון 645

העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 1 | ־דובנז חיפה -מרכז התעשיה הכבדה בישראל 23 . 2 . 1950 ו׳ אדר תש״י מס 645
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 2 | חיפה ־ עיר התעשיה 1ה 1מל ד״ר הרצל כינה את חיפה ברומן הנפלא שלו ״אלטנוילנד״ בשם ״עיר העתיד״ .מני אז עבר יובל שנים, וחיפה נהפכה והיתד, לעיר ההווה. כל שמשקיף על
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 3 | 1־ר נונחט(אמיל) פזירשטץ / סרג ״ קוסביצק* הפגישה עם קוסביצקי — חוויה ר,יא, במלוא מובן המלה. ישיש מופלא, מלא חן .״שארם״ כזה, לא ראיתי מימי. הוא ספג לתוכו את
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 4 | נפתלי מאזני צדק ארבל אפיז 1ד ה בבא רי ר״,העפלה״ הפכה לנחלת העבר. אם תשיח בה תראה כאילו אתה משקיע עצמך בסיפור היסטורי מן העבר הרחוק, אף כי רק שנתיים ומחצה לערן
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 5 | אכזבה: לא ימים מספר לפני פתיחת היה ״שמח״ מושב השבוע של הכנסת התלחשו: גם השבוע יהיה ״שמח״ .עוד לפני שבוע דרש חבר הכנסת י. רוקח להעמיד על סדר יומה של הכנסת את
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 6 | ץ״ והאזרח וגה הוא אומר 1 מאת מ. ר מ קו ל כה אמר שכני האזרח : ח לו ק ת — אל תדבר אלי בענין הילדים של ילדי העולים, כי כל העדן הזה מרגיז אותי. היתכן י עולי תימן
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 7 | מ. דגן /תערוכות א בני (במוזיאון תל־אביב) בחוגי האמנות בעולם נטוש עתה ויכוח גדול בין חסידי האמנות המופשטת, תלמידי האסכולות המודרניסטיות השונות שצמחו באירופה
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 8 | אסנ 1ן שזי פי לבח של נ ער ה אותו מקרה התארע לפני זמן קצר בלבד, אלא, שאני, בהשקיפי עתה אחורה, שוב אל אותה תקופה רווית אירועים ומשברי נפש אנוש׳ חש באילו עידן
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 9 | חוזה ערב אחד בקרלסבד דישראל... ״מאדאם פרופסור״ הסגלגלת תחבה חוטמה לצלחת המרק וריחרחה בה ארוכות. כל הסועדים נעצו מבטיהם בטכס הקבוע של גברת מאד נכבדת זו. אפילו
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 10 | ל״באל הע תפ 1צ אבלה קו ר הללו תפשו שולחן. הם היו כרי מזל 1כאן אפשר להכיר את קפיטן ליורה, את בטי קנוט, את נתן גורדום. הבלונדינית החמודה שמצד ימין (קיצונית) היא
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 11 | :תאים״ היתה טובה... 1ים לא באו פוקס! ; בעמוד )9 צבא ההגנה לישראל היה מיוצג כרוב פאר. מניין אלופים ובראשם הרמטכ״ל, רב אלון? יגאל ידין. הנה הוא מרים כוס, כשיד
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 12 | שעה קלה (המשך מעמוד )3 — בהחלט. אנו צריכים ליצור את הסגנון המוסיקלי שלנו ואם נשיג מטרה זו׳ נעשיר על ידי כך את התרבות הכללית. קח׳ למשל׳ את באך׳ הוא מוסיקאי
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 13 | זה לא מרגיז! לירד אסור להתאפק לא נעים ביותר לטפל בנושא זה ולא בלב קל עושה אני זאת. אלא, שתופעה זו הופכת להיות שכיחה מדי בעיר. אמהות רבות יוצאות עם ילדיהן
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 14 | חמישי שנ 1ת * ק 1לנ 1ע מאת יוחנן שנער הקולנוע הוא אמנות המאה העשרים. אמנם׳ עוד כחמש שנים לפני ראשית המאה הוצגו בבתי קפה בפריז ובלונדון הסרטים הראשונים. אולם לא
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 15 | רו מן דו רן לברית: אכרחםש לונ פ קי קולא בר ונ ית ברשתה של ...וערב אחד, בשלהי אבגוסט, נת* וודעתי אליה, אל חולדתי־חמדתי, היפה בגננות. ועל שום מה נתקראה חולדה?
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 16 | אסע 11 שניהם שכבו צמודים על גבי העלים היבשים של עצי האקליפטוס, שכיסו את תילי החול, ממערב לכפר הקטן גבעת־יער, השוכן לרגלי הרי־הכרמל. בתי־הכפר נבנו מאבן אפורה,
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 17 | הכל -לכר אשה שופטת הילדים מאת חוה ברנד בית משפט לילדים עבריינים הראוי לתפקידו׳ הוא אחד הבעיות אשר טרם נפתרו בארצות רבות ומתקדמות, וגם בארצנו. לא פעם נכתב
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 18 | קולא בדוניון ברשתה של הולדה (המשך מעמוד )15 ברעהו בלא גאווה יתירה. וכאן נזדמן ובא ליסטים שלישי. ז׳אן ז׳יפלאר, טחן בעל־בשרים, מגי־לח ואדמוני, שראשו עגול כראש
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 19 | ברוך משנה העיתים ! לפני ימים ספורים בלבד עדיין בוססו רגלינו בשלג, קפאנו בכפור ונרטבנו בשטף גשמים. והנר״ כאילו בין לילה אחד, נשתנה מזג האוויר מן הקצה אל הקצה.
העולם הזה - גליון 645 - 23 בפברואר 1950 - עמוד 20 | מלחמת אחים כמחנות הוא מכיר רק באהבה אפלטונית, שמעון: מלחמת אחים מאיימת לפרוץ בישוב. שמעון״ :העולים״ החדשים מאירופה התקיפו את עולי תימן בחורף בשלג — ואלה
חזרה לתחילת העמוד