גליון 646

העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 2 | שחוק ודמע, מסים וצנע ־ חג שמח לאזרחי ישראל! הקריקטורות: א
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 3 | ם י 1ז 1 *!<1ע ו ־ ו 1*0111 זכרנו את העדלאידע... ב־ 21 במרץ ,1935 הרי הוא פורים תרצ״ה, סער הים התיכון מאד, כמקובל באביב. האניה הצרפתית הקמנה בה עלינו ארצה
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 4 | אמתי עציוני מי חל ת /ארץ פתע הזרקור. האור הענקי־ו־,מדהים. ושוב אלות, תיל ...ואז החלו המאורעות רודפים־שוטפים. ניגרו מבין האצבעות ממש. פיצוץ המשטרה, חיפוש,
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 5 | נזעל פסו,ת ף,ף אוברטורה - :כדיר.ההרה אכן, ירושלים הרים סביב לה והרם שבהם לכל הדעות הוא הר־הצופים. הר־הצופים מוסיקה גועשת. הר־הצופים מוסיקה רכה ומשפיעה געגועים.
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 6 | ^ ^ ךוהמזנע אין זו טעות כלל וכלל. המ שכר לא התכוונתי אל ד. כ! :בי תי נסת אלא ממש ל ה כנ ס ת בית ־ הכנםת. הבה ואסביר את הענין. במרכז ההתענינות של השבוע עמד
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 7 | מר י. מרידודמ׳ חי כו ״חירות״ בעד חוקה, להחביא נבל חברי סיעתו. הסי־כנת״ ר נ גו ל ת? בה: החוקה תבטיח את חופש הפרס גם מפני הפיקוח. אין תנועת ה״חירות״, לדברי מר
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 8 | י1סף נדבה עשוה הכוכים לזאב דבוטינסקי לפני מונחים עשרה כרכים מכתבי זאב ז׳בוטינסקי אוצר בלום הוא, נכס ספרותי מופלא במסכת חיי־התר־עתה מחדש בותהעבריים הנרקמים
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 9 | זה מול זה שני דבי 1סף יוסף כעל החלומות השניה, שהיתר. בוגרת משהו מחברתה. ואז הגיעו השתים למעילו החדש של עוזי. הן תחבו ידיהן לכיס המעיל, ובחפזונן פיזרו את תוכנו.
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 10 | סת״ קוסביצקי בזח, ף .הכבוד לא לי, רכותי, כי אם לתזמורת...״ למעלה מימיו : התלהבות הקהל גוברת. המאייסטרו מתרגש ומחווה קידה. באמצע מימין : דיפלומטיה, פיננסים
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 11 | ־ ימי למעלה משמאל : הקהל יוצא מגדרו ומתגעש לקראת המנצח״. למטה משמאל : המאייסטרו אצל עצמו. הצילומים: בנו רותנברג פגישהדרמתית עד דמעות : המאייפטרו מחליף זכרונות
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 12 | ש^מה ברר הכניסה למחנה עולי תימן בחשאד. עוד לפני המראתו לישראל הופך היהויי־העולה בירכתי תימן לכך־אירו־פה. הוא לובש מכנסים מסוג זה כפעם הראשונה בחייו. ספרי תורה
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 13 | מאת אלכסנדר ארכסנדדו! נבחרת ישראל בטניס השולחן באירופה בימים אלה חזרה ארצה קבוצתנו שהשתתפה בתחרויות על אליפות עולמית בטניס־ר,שולחן, שנערכו בבודפשט. טניס השולחן
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 14 | היא הושיט את ידו אינסטינקטיבית לכיסו. הכיס היה ריק, לא היה בו מאומה. לבו הלם בו כתוף, רפיון אחזו, הוא ניסה במהירות לסדר את מחשבתו — לד,זכר היכן הניח את הקמיע,
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 15 | קברניט עכמדאל טדכים תאונת־דרכים עיוורת קיפחה את חייו של איש תוסס, רב־פעלים, פטריוט עברי לוהט׳ חלוץ התעשיה הארצישראלית והספנות העברית וקברניט תנועתו,נוער הימית
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 16 | אסתר אביסור .סליחה, הגברת, אני יצאתי רק לרגע, הנה השארתי כאן את כובעי, באמת תביני, לא נעים״. הגב׳ ק ,.אשד, כבת שלושים, עברה לספסל שממול מבלי להחזיר אף מלה אחת
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 17 | הכל -לקלא שה חלוקת פרסים בקולנוע ״אוריון״ א ש תי הי אמלאך... מאת חוה ברנד כמה רעות דוברים עלינו הגברים. כמה חסרונות ומגרעות מונים בנו, וכמר, טענות ותלונות
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 18 | ־! ת 0ובץ (כתיב חסד) מאת: פנחס הרזי מוג׳׳ש 4.3״חליל הכשפים• תל־אביב ביום ראשון — 5.3 ,תל־אביב וביום שני — 6.3תל״אביב הצגת־ככורה ״אותרו״ (הכושי מונציח) מאת: י
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 19 | רמת רחל נבנית מחדשו כף היו פני כל הבניניס במשק בתום הקרבות. רמת רחל, כידוע, הועברה מיד ליד כמה פעמים בהתקרב צבאות מצרים לירושלים, איד הנקודה נשארה יהודית.
העולם הזה - גליון 646 - 2 במרץ 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד