גליון 647

העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 2 | יום ה שנ הלשח רו ר אי ל ת חברת ״אל על״ חנפה שירות אווירי לחון? אילמ. הדגל מונן? במפקד צבאי באילת, ביום השנה לשחרורה. י. צ׳יז׳יק, מנהל רשות הנגב ליד משרד ראש
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 3 | ד*ר מנ ח ם( א מי ל) 9וידשם>} אי ל ת -ח לו ם ומציאות ״ציפור הפלדה״ המצוחצחת והמבריקה מתנועעת, מנתרת במקצת, מכשירה עצמה לטיסה ומתרוממת. רגש נצחון ממלא את לבך,
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 4 | ,9טיק טלי סטזהו מבאר()1בע... הנד. חלף עבר השלג. אולם טרם נשכח ויש המשיחין בו מעת לעת לטובה או לרעה. אכן. לשלג כזה כאשר ירד בנגב — לא ציפו כלל. ההעלה מישהו
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 5 | *׳ם טוחובטק וגשמו ה״צנעי׳ מצריח... מתוךהעתונות — פברואר : 1950 משרד האספקה והקיצוב מודיע שתכניות הממשלה מתקדמות ומשביעות רצון... שנת .1952 משטר ה״צנע״ במדינה
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 6 | ד~ +כו~ £171$ 1ד ע היכן צריף שר המשטרה קרא קט־שר לשאול עים מכרוזים שנפוצו אתעצמו? •בין העולים התימנים בנוסח זה :״רבים הם היהודים המסיתים ומדיחים אשר בתחבולות
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 7 | יהיה נמל הכרזתו של שר התח־כ ת ל -א בי ב בורה׳ מר דוד רמ ז , שהוא מזמין את בעלי היכולת להשקיע כסף בבנין נמל עמוק- מים בתל־אביב יכולה היתר. להתפרש כ״סטיה
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 8 | •״י /המ שפט הו עבר לבוג״ד אחד מימי שלהי החורף. אותם ימים היוצאים דופן. ,כביכול׳ והריהם שופעים אורה וזיו. חמה ברקיע ניבטת מבין תכול־קסם אין־סופי. ריחות אביב:
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 9 | י/ו־זהבה עובה כל החברים נפלו. נותרנו רק אנחנו, השלישה. שמעון־שימי, גבריאל־גבי ואני. חיילי־ד,לגיון התקרבו ובאו דרך העצים שבמדרון׳ ממטירים לפניהם מסך־אש צפוף
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 10 | ברכבת הרא שונה 9 הקטר ההפוך מימי המנדט. כשהביאו עלינו הבריטים את ״התוהדובוהו״ לא האמינו, שתוך שנתיים נחדש את השירות הסדיר. ״כל הקרונות מובילים לירושלים...״
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 11 | תל־אביב לירושלים גשר שחוכר ותוקן זה מקרוב, הצילומים: אילני ״מכקרת־הכרטיסים״ הראשונה מזה אלפיים שנה, היו יושבים ומספרים כ״מבצע רכבת״ .שר התחבורה, מר ד. רמז,
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 12 | שימח טגאי אין לקבוע, כמובן, אם אלינו הם באים. אבל כעבור דקות ספורות, שעה שכל אנשי המשלט כבר היו מסותרים בחפירות, נתקרב זמזום המטוסים. הקרבות שקדמו למבצע אילת )
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 13 | ש. סאמט זה מול זה /ישן 1חדש ברחוב יבנה בת״א סרח >ןחמס בי ר מחע לא נערכה ה. עדלירע ״ ברחוב היד. חמסין ובחדר עבודתו של ראש עירית תל אביב, בביתו נשבה רוח צוננת.
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 14 | התחרות תוזבה עובר, (המשך מעמוד )9 גבי׳ שצוותי על־ידי מפקדי הגוסס להיות לה לחבר. מימי לא ראיתיה, אך הכר הכרתי אותה יותר משידעתה אמה יולדתה. במשך שעות וימים
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 15 | תערוכה נודדת של אמנים יהודים בחיפה בחיפה נסתחה מטעם ועדת התרבות של ההסתדרות ותחת חסות הקונגרס היהודי העולמי, באולם ״בי תנו״׳ התערוכה הנודדת של אמנים יהודים
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 16 | ע 1בדואי גושולו£ אהבה במבחן היה זה בשעות הלילה המאוחרות. רוחות דצמבר הקרים, שנישאו מן הים הצפוני, נקשו בקול בתריסי ביתי והשיחו מטר, את צמרות העצים שבהורשה
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 17 | ״ אין זו אורות אגדה וצללים... מאת יוחנן שנער ההתפתחות המהירה של הטלביזיה בארצות־הברית׳ מקום שם חלה התקדמות עצומה בטלביזיה הצבעונית, וכן בצרפת, אנגליה
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 18 | 818^1 יום ה׳ 9.3״ברברה בלומברג״ תל־אביב (הצגה לפועלים) יום ה׳ 9.3״חליל הכשפים״ חולון באולם ״ארמון״ מוצ״ש 11.3״אותלו״ (הכושי תל־אביב מונציה) יום א׳ 12.3״אותלו״
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 19 | מרצי מצור ׳חשדם-למנוחת עולמים ב״הר הו צ ד ימי המצור בירושלים נראים כה רחוקים, ואף על פי כן כה קרובים. בשבוע שעבר הובלו למנוחת עולמים ב״הר הרצל״ 115 מחללי
העולם הזה - גליון 647 - 9 במרץ 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד