גליון 648

העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 2 | ״גמזו״ ל טובה מושב עונ די ם חדש פועל, אגודת ישראל למעלה מימין : האסטרטגיה קודמת רבד: סרן יעקב רחכי וצבי אבסלרוט, היד עץ הטכני של הסוכנות מוסרים הסברות לאנשי
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 3 | ד־־ר מנחם (אמיל<פ 1ירע 1טין וודטד ק ל״ לוידרמילק אחד החזיונות הנהדרים ביותר הוא מאבק האדם עם הטבע. אנני יכול לתאר לי מחזה מרנין־לב יותר מאשר כבוש הכוחות
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 4 | שלש שנים למסעות ה 3מדח ב 1ב 1ני סאטיריקון (ינואר — אפריל ) 1947 רישומים מ! דמר, בנפשך ידידי׳ דמה בנפשך, שאתה הולך במדבר ...לא. לא במדבר, אלא בישימון .,הולך אתה
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 5 | אני ״סגריר״ את עצסי... דז־יגאן ו שומאכר הגיעו לי ש ר אל — אינני מבין אותך — אמר לי אחד מידידי, עסקן מפלגתי וותיק — בחור בגילך, בימים כאלה ...איך אפשר שלא
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 6 | ^ו ה אז ר ח מה הוא אומר מאת מ. דני קו ר המעשה בחמש מאות הכל התיירים האמריקנים שב* מטפלים או באניית־הפאר ״קרו־כתיירים ניר,״ לחיפה היה יכול לשמש נושא לקומדיה,
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 7 | רפאל אדיה ב־מ ״ מב צעב לינ ד ה עזל מ חז רפאל אריה, הבס הנזפורסם של ״לה סקלה״ מילאנו כבש את הלבבות גם עכשיו לרגל בקורו השני בישראל בקולו הנעים ובתרבותו
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 8 | אנלו החדשה עזל פטי העינים השמיות העצובות־הגדולות כאילו נחצבו מאבני־אש. כשנגע בהן זרם של סקרנות הראיה, ניתזן מהן זיקי־אש של החפץ והבינה. פנים חרושי יסורים של
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 9 | רקדאת:התחדות״מר ישראל 1950 פרסומת רבה ניתנה להתחרות העומדת להתקיים בראשון לחול המועד פסח באולם ״אהל־שם״ בתל־אביב. בהתחרות זו עתידים להבחר שלשה אנשים בעלי
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 10 | ״ ־ וווו מה שרציתי להרא הפועלים מנקים את הרחוב כו יעכור השר כדרכו למסיבה. השעה .13.45 את האשפה מעבירים לרחוב השני. יש שפע של מים ביהוד -בתוך שלוליות ברחוב. מצב
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 11 | 1 11 1 ת למר משה שפירא כור שר הפנים והבריאות מר משה שפירא העניו התחיל בזה שהקדמתי לבוא לפתיחת המועצה המקומית. בכפר :זוש ,״יהודיה״ לשעבר, כעת ״יהוד״ .במקום לבוא
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 12 | הודה אד־ אל מוקדש למאיר ספר ד ל עונשו של רועה? רועד, מקיבוץ צעיר שבעמק יזרעאל יצא עם עדרו לרעות בשדות. חשקה נפש הרועה להעביר את העדר דרך חורשה צעירה. הוא נתפש
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 13 | מאת אלכ סנ ד ר אלכ סנ ד ר!! , פאנרבאחציה לא חליזוז את הפרחיס... כשעלתה קבוצת פאנרבאחצ׳ה על המגרש היו בידיו של כל שחקן ושחקו זר פרחים שנועדו לחלוקה בין הקהל.
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 14 | ״ ה 1ו. ב קורא ל:ל ה גרנטמן. הפסנתרני ת שלח. הגיעה ל שיא מר מורים פישר, ציר ישראל בפאריס סר לביד את הפסנתרנית לולה גרנט מן, כשעת הפסקה ברסיטל שלה כ״אולם גא־בו״
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 15 | הכל ־ לכלא שה אשריכז -ני צנע עוזו! מאת חו ה ברנד הכל מתאוננים על משטרי הצנע. הכל נאנחים, מתלוננים; מתמרמרים, מתרגזים וכשמגיעים מים עד נפש — מספרים הלצות מרות.
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 16 | אצלנו בירושלים א מ תי ע ציוני זה לעומת זה: י .פ. ק .א. ז ...עטוה׳ במרכזה של עיר, מתבלט צריח, אל־על מזדקרות ששמונת־קומותיו כמבקשות לגרד את השחקים ועל כ6תו
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 17 | י שראל צ׳סטן חובסקי יצר האהבה והקנאה ח}:די בלב כל אדם ואדם. הוא מתגלה קגורות שונות, אבל תמיד מכרעת השפעתו. הוא מפלס דרכים שונות למחשבותיו של האיש, פותר את
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 18 | תיאטרון ה׳ 16.3״חליל הכשפים״ יום (לפועלים) יום ה׳ 16.3״כרכרה כלומברג״ חיפה בשעה 9ב״ארמון״ מוצ״ש 18.3 ,״אותלו״ תל־אביב יום א׳ 19.3״חלום ליל קיץ״ ת״א תל־אביב יום
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 19 | ער שני התיישים נתברכנו ברכבת ישראל ואפשר לעלות בה ירושלימה. הלאה האוטובוס — אמרתי בלבי — הלאה הצפיפות׳ הלאה מכוניות הסקסי היקרות׳ אסע לי ץ־ו־שלימה בשקט ובנחת׳
העולם הזה - גליון 648 - 16 במרץ 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד