גליון 649

העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 2 | ״דוד נזיד ישראל חי וקיים״. ע לי ה לקבר דוד ב הר ציון נשים מעדות המזרח משטתחות על הקבר. הכותל המערבי איננו בידינו, אך שוב אפשר לעלות להר ציון, ולהשקיף על הר
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 3 | התענין מעולם בציונות. אחר ארבעים ד ,,ף ג 1נחנ* 1( 1ם יל)פויר1טם*ן עועהקלהעם ״ • שנות עבודה בשטח הבניה והמלונאות. פרש כבר לפנסיה כשנתעוררה סקרנותו מוכנים הלוחות
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 4 | *וסף ה א לנו דג ל י שראל בין דגלי העמים ב קו רהמשטרהב בי תי (מיומנו של עתונאי) אחרי הצגת הקולנוע הלכתי יחד עם אשתי הביתה ושוחחנו על• הסרט האמריקאי : — אותו
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 5 | מאזגי״צדק בארון רו ט שילד הצעיר מסייר ב ארץ , ההווה היוגה מחזם מאת יהודה הראל הוא סלסל ארוכות בתפילה. מרחוק נשמעה מנגינה מרקידה מבית קפה. מדי פעם היד, מבט ננעץ
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 6 | ^״והאזרח מה הוא אומר ) 1 מאת מ. דמקיי בכל החוגים של אנשי מכת מסחר, חרושת, בנין, הכיורד ספנות או אפילו חקלקרטיד! תשמע פרטית אות תלונה דומה: היזמה הכלכלית נחנקת
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 7 | זה מז לזה בענייני חינוך עיקר מפא״י הכיגאמית ...הויכוח הוא בין שתי הסיעות הקואליציונית : מפא״י והדתיים. ההאשמות ההדדיות הן לפרקים חריפות יותר מאשר בין דוברי
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 8 | סיפור של או׳ הגרי ה צ בר הדבר הראוי ביותר לציון לגבי הזמן׳ הוא עצם היותו כה יחסי. מן המוסכמות הוא׳ שזכרונות רבים חולפים בראשו של האדם הטובע ; וכן, אין זה מן
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 9 | בגו רו תג ב רג מטולה שעל הגבול -פנינה עחבוז בקרתי במטולה משתי סבות. אחת משום שאמרו לי בתל־אביב שמטולד, הוא כפר של מבריחים ומאד רציתי להיות פעם בכפר כזה ולהוכח
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 10 | מטולה שעל הגב סיור מאת כנו רותנכרג רשמי תחנת ״אגד״ .יש מקום לסופה נאה כמקום זה המיועד לתירים ומכריאים, אך לעת עתה עומד כמקום סולם כרזל כלכד. הכית הישן שומר
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 11 | בקשוני לכתוב נ חדשים. ,הכנדה של מטולה ארבעה דורות במטולה. משפחת לויט, אליעזר רזניק, ממיפדי מטולה שלא עזב את המקום זה המשים וחמש שנה, שואל :״למה לא מגרשים את
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 12 | בהוד המשטרה בבית• (המשך מעמוד )4 — טוב־טוב, כל זה נכון, אך לפי האינפורמאציד, שלי ממקור נאמן, הרי הדוד זאדור כבר ...למעלה מ ...איך אומרים זאת בלשון־המשרד? למעלה
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 13 | פנים חדשות - גוף חדש לפני חדשים אחדים הגיע ארצה צלם־קולנוע מרוקני שעשה שנים מספר באולפנים בצרפת ובארץ מולדתו. כל רכושו של מר עמרם עמאר היה שתי מצלמות קולנוע
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 14 | הט״ו דקרו — הבי הפנטומימה המודרנית מוזר — לגבי החוקים המקובלים של הבמה — אך מחזה פנטומימה של דקרו ולהקתו אינו נכתב מראש, נקו־דות־התפתחות העלילה אינן ידועות
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 15 | חזרה של הצגת ״מאז גן עדך ורדה נשרי -פסנתרנית צעירה מימין לשמאל : הבמאי גרשון סלוטקין, אכרהם כן יוסף, רות גלד, חנה מדון. שלום רחמן ומרים שטל. ש. סאסט יהח־י
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 16 | הבעל הסוכ\ לכל מאת אליעזר ברזלי שמעון סיים את עבודתו בחמש׳ אך שובו הביתה התעכב בגלל תנאי התחבורה הקשים. משכה אותו הביתה אהבה אין קץ לאשתו החמודה נוגה׳ שזה עתה
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 17 | חביב כנ ען איש מג! שנשכח (קפטן א. ה .סירכר, מגן העיר העתיקה) בתקופה האחרונה הרהרתי על העיר העתיקה בירושלים /בה הייתי רגיל לבלות את מרבית החגים שעברי עלי מאז
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 18 | קו נצרט פ רי ד ה בטה 1ב ן אולם ״אהל״ 30.3.50 ש 3 1ן תכנית מס׳ 16 מתח גבו ה!... כרטיסים: שלזינגר־שפרינגר, רח׳ נחלת בנימין ג, רדיו אוניון, רה׳ דיזנגוף 116 ת ש בץ
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 19 | נזונזנטים בחיי הנשיץ ז חיי חיים וייצמן, הנשיא הראשון של ,מדינת ישראל מתוארים באלבום הדור (הוצאת ״לעם״ ,בעריכת י. קלינוב) העומד להופיע בימים הקרובים. תמונות
העולם הזה - גליון 649 - 23 במרץ 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד