גליון 650

העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 2 | א ת מו ל? ב דו א ת או תהגבנרה ־ הי בן הםביוסי \ בודיישראלבחיי יו ם ־ ״ו ם אריה עצמוני (מרקוביץ) עובד כשירות ״המונית״ חיפה. פס ״אות הגבורה״ ענוד על חזהו.
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 3 | די׳ ד *׳ני1ז 3 3ין אשד, נאה כל כך בחצוניותה שיכלה להיות בנקל כוכב הוליבודי מפורסם, גזרה דקה להפליא׳ שערות בלונדיות יפות, עינים כחולות ונמוסי העולם הגדול׳ אך
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 4 | יוסה נדבה אותו בחור ישיבה, ראובן היה שמו, שהיה בן חייט והתגורר בעליית־גג באחד הרחובות של ווייטצ׳פל בלונדון, לא היה שונה מכל נער יהודי אחר בסביבתו. פנים חיוורים
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 5 | דפי— 949ו שתי שיירות השחר עלה ״מצוברח״ ,צלוף, עגמומי. חצרו של הקיבוץ היתר, לים של בוץ והבריות היו מאריכים בשנתם. חבורה קטנה, אלר, בתוקף תפקידם ואלה בגין עסקים
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 6 | קיימת קואליציר, ממ־עו ״ ק ו £לי צי ה ״ שלתית בכנסת ודבר זה טבעי הוא. קיימת גם אחת אופוזיציה, שאגסיה — היפני (חירות והכלליים) והשמאלי (ם ם*ם ומק״י) רחוקים אחד
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 7 | כת העיר הברית. וכאן גילה, בנאומו יו״ר הכנסת, כי אף הוא מכונן : — גם אני מכונן הנני. מכונן ליד וינאמו של נאומים. וככל מכונן, אף אני מתלכלך ליד הדינאמו ...לא
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 8 | אוריאב 1ר י איש גסס כל הלילה*) אורי אמרי, מחבר ״בשדות פלשת 1948״׳ השלים זה עתה את ספרו השני — ״הצד השני של המטבע״ ,שיהווה מעין המשך לספרו הראשון. אנו שמחים
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 9 | הייתי נעולים על עיו ק־ א ד מנשיה חג׳יס טרף קילומטרים בנהמת־קצף... ארבעה אנשים וג׳יט, ארבעה לבבות ומוטור, חלשו ביעף בישובי הדרום הסורחים והמשוחררים׳ והתקדמו
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 10 | שנית מצדה לא תפור! צלומים: בנו רותנברג הגדנ״עים יוצאים לדרך. מסע האלף כדרך. מערת
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 11 | גם הגדנ״ע חולד על חקיכח. פקד הסיום. כני הצפון למדו לאהוב את הדרום הרחוק. מפקד הנדנ״ע, סגן אלוף אלחנן ישי, איש ,,יציאת אירופה״, נפגש עם ״החכרה״
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 12 | (המשך מעמוד יוירוף שהסעיר את נשמתו. בערב חג הפסח שוב לא יכול לשאת עצמו. הוא החליט לפעול. עם נטות צללי הערב הראשונים שם ראובן את פעמיו לעבר המוזיאון. הוא לבש את
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 13 | מאת אלכסנדר ארכסנדרוני הסכב^ז העזליעזיץ ז ״״ ההפגנה הספורטיבית הגדולה ביותר של הספורט העברי בעולם כולו תתקיים כידוע בישראל בימי חג הסוכות. זאת היא המכביה
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 14 | סאמטג חרים א 1ר 1ת שמעון מ ס מאת אם יש בימינו אלה למשטרת ישראל תפקיד חיוני בעל חשיבות בט־חונית ממדרגה ראשונה לחיי אדם בישראל הרי זוהי שיטת מארב בדרכי הארץ על
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 15 | הצגת בכורה ב״הבעוה״ -״העיירה שלנו ״הסגת גבול״ המדרכות בתל־אביב כמועצת עירית תל אפים החל ופוח ער אם כאמת היה צורף ״לגזול״ מהולכי הרגל כרחוכ אלנכי, שטח ניכר למען
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 16 | בנתיב הגודר מאח ישראל ציסטותובסקי הבקר המוקדמות יוצאת היא לשטוף גד הרובל הוא בן תשע׳ אך נראה צעיר מכסי גילו. הוא קסן קומה וצנום את חדר המדרגות כבנין הגדול
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 17 | הכל -לכר אשד; מאת חוח גרגר הגיע היום שבו קצתי בחיי העיר ובשאונם. הגידו בעצמכם וכי אפשר לחיות ברעש כזה? בשעה 6.10 כל בוקר הייתי מתעוררת לקול נגינה רעשנית שבקעה
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 18 | באה לישראל לשורת קונצרטים ותעמוד בראש סמינר לזמרה. עלילות פלמ״ח תש׳ א־תש״ ז סרגי קוסוביצקי על אננה אל־טור: מאת סלמ ״ חאי תולדות הפלט״ח מימי ווינגיים, הידיד
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 19 | הבה ונסע פלאי פלאים. רחוב כמנשיה שלא נפגע. כק 10 1 ל יפ ו שיחת רעים אי שם בין יפו לתל־אביב. בולדוזר מכשר, שבקרוב יצמחו כאן חיים חדשים מן החורבות. כף נר>ית
העולם הזה - גליון 650 - 30 במרץ 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד