גליון 651

העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 2 | גם פקיד יכול להי1ת אדיב הצילומים: רוזה נתן הנסית מימיך לצלצל לקריה ץ מדכן שנסית. דכי כיצד אפשר לחידת כמדינה זד מבלי לצלצל לקריה ץ ובכן, מה׳היד התדצאדת ז הקד
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 3 | כך סבעה ״מסדה״ איש הצוות מתאר את מסעה האחרון וטביעתה של אנית־המשא מיוחד ל״העולם הזה״״מסדה״ לא היתד. בתולה צעירה. היא נולדה ב־ ,1901 אולם השיבו לה את נעוריה
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 4 | האס אסרעזה כבר מצחה? בימים האחרונים נתעורר בארצות־הברית מצב־רוח הקרוב מאד ׳לבהלה, צוללות סובייטיות הורגשו בחופה של קאליפורניה. גנרל אייזנהואר, המצביא הגדול של
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 5 | באמבו־אר קם לתחיה יהודה. אזני קולטות ברחוב קריאה : פניתי, הקורא היה זקן, קטן־קומה, צנום, מוזר, נכה, בעל זקן אדמדם. אני עומד, מסתכל בו, מהרהר ; מי זה יכול
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 6 | כרטבעה ״מסדה״ (המשך מעמוד )3 הסירה טלקים׳ קרעתי סתמתי טלקים מותקנת על סיפון האניה. האיבבהלתם׳ לא סתמו את החור. את הביס מן הפיג׳מה שלבשתי׳ את החור וצויתי על אחד
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 7 | תימנים ./ש רי ם ו פו רנו ג ר פי ה מאת ש. יוסף ״א רבועים ״מספרם של היהודים בתימן כמעט שלא נשאלף״... תנה״ — סיפר מר שרת — ״מאז החלה העליד, מתימן, מדי פעם משנשאל
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 8 | פ על צ־י(ן מזו״ף וחמור אסת׳ ונפטר מראותו לנגד עיניו. חמור זה, בדיר׳ בין הכבשים והטלאים, היתד, מה איכפת לו פטיש? סר קמעה׳ וחואתון. יוצאת האתון, פרוקיה׳ עם העזר
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 9 | שע. חייכם, לולא חמור זה, ספק אם היינו באים לחוג את הפורים. פגשהו ״נו, מה בענין החמור?״ החצרן ושאל. ״הכל מסודר ! מכרתיו לפלאח בחמש עשרה ל״י. לך והבא את החמור !״
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 10 | פלסטאף זועף חוטם. טיט1 מציג ״אופו הזמר־השחקן האיטלקי מדגים לסופר , סאת סופרנו. ״מר גובי עודו ישן אומר השוער במלון קייטה־דן. אנחנו עוברים על פניו ודופקים על דלת
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 11 | טיטו גובי פוגש את פאגליאצ׳י. גובי יה פרטית תמוגח מן האופירה הרשמית -טיטו גובי כסרטו האחרון -״כוח הגורל״ לורדי. עולם הזה״ את תפקידיו ב־ 74 אופירות 1ל1ם כהן
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 12 | טיטו גובי מציג אזפירה פרטית בחדרההלבשהשלא סי אן ד>ן ר1 (המשך מעמודים )11—10 מחיאות־כפים סוערות. קהל המוזמנים זורם מתוך האולם כשהוא מהומם לחלוטין מן ההצגה
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 13 | מוסיקה, נולמוס ונרסומת יהודי מנוחץ בא עוד לא היה כדבר הזה בארצנו : חדשים לפני בואו של אמן פתחו בפולמוס מסביב לאישיותו׳ מעשיו׳ עברו ; נתפלגו הקהל׳ יודעי דבר
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 14 | נידינסקי, הצגות ב ש בו ע הבא ! הרקדן מלאה כרימון בחידושים אמנותיים היא תל־אביב בשבועות אלה. זה עתה הועלה על שתים מבמותינו (-הבימה״ ו״קאמרי״) הצגות, אשר מבחינה
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 15 | אזורות במדורנו האחרון הזכרנו את הבמאי הדני המצוין קארל דראיי־ר, והבענו את צערנו על שאף לא אחד מסרטיו המעטים מצא את דרכו ארצה. למחרת היום נתבשרנו שסרטו האחיוצג
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 16 | האם יש לו זכהו טוב ו התשובות לשאלות הבאות פזורות ברשימות השונות בגליון זה. הזוכר אתה את הפרטים י אם לא׳ ראה בעמוד .18 דייג באילת חלום החייל — אימת עקרת הבית.
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 17 | הכל ־ ד 3ד אשה מסתרי החדר מס 12 מי מאתנו אינה רוצה לנסוע לשבדיה? דומני שאין אשר, כזו במדינת ישראל. ואם ישנת אחת כזאת׳ סימן הוא שטרם שמעה על כל הזכויות והנוחיות
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 18 | התזבזורת הפילהרמונית היטוראלית יום ה׳ . 13.4העיירה שלנו״ פ״ת יום ה׳ ,13.4בשעה 8.30 בערב — תיאטרון הפנטומימה אטין תל־אביב דקרו סיצ״ש 15.4״העיירה שלנו׳ /ת״א יום
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 19 | גן־ה עדץ לילדים מרכז השעשועים ביפו נפתח לילדים. אלפים צבאו על השער, והמאות שנכנסו מילאו את החלל בעליזותם הרוננת. הצעירים ביו ת ר בינינו עוד יודעים ליהנות מן
העולם הזה - גליון 651 - 13 באפריל 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד