גליון 652

העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 2 | אז מנגד יצאו נערה ונער ואט־אט יצעדו הם אל מול האומה... צלום: ב• רותנברג ...ואמרה -מי אתם? והשנים. שוקטים יענו לה ־ אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה מדינת־היהודים
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 3 | ינואר _ ״ורם 1947 אצ״ל פוצץ אח מועדון הקצינים הבריטיים בירושלים. מצב צבאי חונק את תל־אביב. צבא גריסי עצום חונה בארץ. המשי בד מגיע לשיאו. 3| .האמף, חצהרת ^ ך .
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 4 | אפריל -מאי 1947 בעוד ממשיכים אצ״ל ולח״י במ עשי הפיצוץ, מגיעות אניות ה בזו לחופי הארץ. מעפילים אחר זו פורצות הספינות הקט נות את המצור. מעטים מן המעפילים עולים
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 5 | יו גי _ יו לי 1947 האנגלים הודיעו שיפנו את ה ארץ. על או״ם מוטל לבקש פתרון. ועדה של נציגים מכל קצווי העולם, בהנהגת השופט השוודי סנדסטרום והמזכיר ה סיני הו מגיעה
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 6 | אוגוסט -דצמבר 1947 הרצח בגן־הוואי מבשר רעות. בהתלהבות עצומה שומע הישוב את החלטת או״ם על הקמת מדינה עברית — אולם למחרתו כבר נופלים החללים הראשו נים של
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 7 | ינואר -מאי 1948 של פלמ״ח, קטנות יחידות חי״ש, חי״ם וה,,פורשים״ של אתמול מבצעות פעולות נוע זות. מאחרי גבם קם צבא העם הגדול. הדרך לירושלים נפרצת ונחסמת שנית. יפו,
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 8 | יוני 1948 אולם המאבק אך מתחיל. למח רת יום ההכרזה פולשים הצב אות הערביים לארץ. ההפצצה הראשונה יורדת על שדה הת עופה של תל־אביב. כוח •ה הגנה חייב להתגבש• בנגב,
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 9 | יולי 1948 במשך עשרה ימים גועש קרב אבזרי. בדרום נשברת ההתקפה המצרית הגה לה מול נגבה. ב מרכז פורצות יחידות של חיל המשורינת והחטיבה הרגלים שהוקמה זה עתה (מימין)
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 10 | מראריה יח\רה- (סנתייס וכך קמה המדמה! ״אני מאמין להחלטת או״ם...״ צילומים: בנו רותנברג ימי צנע : ״הצפדנים שלי חדות ואני יודע להשתמש בחן!״ העצמות משרפות, אך המן?
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 11 | ״כינאזם ירושלים ז תחליטו מה שתרצו, אני: מצא כאן ומצפצף על כולכם יחד...״ הסכנה האמתית ג עור אסור ללכת
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 12 | אוגוסט -נובמבר 1948 עיני הישוב מופנות דרומה. ב הסתערות גדולה פורצים אנשי ״גבעתי״ (מימין) את המצור החונק את הנגב, ויחידות ה־טאנקים משלימות את המלאכה עם כיבוש
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 13 | נוכמכר א4ס- 1 מרס ע4י 5ג הנגב המשוחרר מקבל את פני הפורצים (מימין) ומשמש בסים להתקפת־הסיום, כחותינו מגיעים שעל ולאבו־עג׳לה לאל־עריש אדמת מצרים. כחות המצרים
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 14 | מי אחראי למפולת י דם עשרות ההרוגים והפצועים באסון המחריד ביפו תובע העמדת האשמים לדיו תל של שברי רהיטים, גושי בטון מפוצצים׳ צלעות ברזל ואשפר״ צוו חות הפצועים,
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 15 | מעשה הזוועה ברמלה יללה פלחה את אויר ביד, המשפט. האשד, שעל דרבן העדים, ערביה כבת שלשים, התיפחה בבכי והסתירה בידיה את פניה :״אל תראו לי את זה״ צרחה משנטל הקטיגור
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 16 | תעודה אחת יותר מדי פורט. שוביני קונה כרטיס נסיעה רד בדיאפ. (המשך מעמוד )7 בשנת 1933 ברח בפעם הרביעית. יחד עם חבר־למאסר, חדר לתוך הג׳ונגל׳ שער, שעבדו באספקת
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 17 | שהטניס שהם מייצגים עודו רחוק מה משחק שמשחקים בחוץ לארץ. על כל פנים בטוחים אנו ששיעור זה לא ילך לאיבוד, ודוקא עתה בהתקרב המועד לפגישה במסגרת גביע־ ״דיוייס״ נגד
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 18 | מצב רוח של חופש העיקר הזא להתבטל 1ליש 1ן הרבה. אבללב חז ר את המזרזן המתאים לכך -זז אמנות. הזא בחר באלסטי ק ומרגישמצ 1י ן הקפד במלון זבפנסיזן על הפירמה -על נמו
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 19 | איך נכנס העגל לכד החלב? מחנה בלשי אמתי בשש תמונות חשבתם שלפרות אץ שכל? משרד הקיצוב הקים מיתרסים ומחסומים. אחת החלטתו -למנוע כעד הסתננותן של הפרות ״השחורות״
העולם הזה - גליון 652 - 20 באפריל 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד