גליון 654

העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 2 | מונולוג שר פנס־רחוב סאת הפנס עצמו אני פנס רחוב. אינני מתבייש כזה. ולהיפך, בי אני פנס אריסטוקראטי. החשמל האציל ביותר זורם בעורקי. פנסים אהרים, פשוטים יותר,
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 3 | אתה ומטוס מצרים רכשה מטוסי־דחף בריטיים -האם גברה הסכנה לערינו? -האם חלה מהפכה במלחמת־האויר? מאת סופר צבאי משלחת מצרית יצאה לבריטניה כד• לרכוש מטוסי־דחף
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 4 | זהרה גיל־בר, המופיעה בשער יחד עם פסלה שפוסל בידי מיכאל קרא׳ פסל־עולה מהונגריה׳ היא אחד הכוכבים של ״הבאלט העממי״. זהרה היא בת 14׳ ילידת הארץ׳ תלמידה בכיתה ח׳ של
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 5 | בן־יהזדה 7א - צ ר חקירת סופרנו מוכיחה: לא היתר! ״הריגת -רחמים׳ את כל פרטי הדרמה׳ שהתחוללה בשנים האחרונות בלבו של ד״ר יוהן קדיש, לא נדע לעולם. אין ספק כי בתקופה
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 6 | שוכבת על הרצפה בתו מרים׳ בת ,25 שאותה הרג האיש 24 שעות לפני ששלח יד בנפשו. על פי הידיעות המתקבלות ממכריו ושכניו של האדם מסתבר, כי הבת לא היתה שפויה בדעתה
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 7 | עורך־דין מקם זליגמן ,זכו ת אנושית ו״ נשיא בית־דין נתן בר־־זבאי חרב הראשי יעקב טולידאנו ,החוק מרשיע״ ,רבני ישראל יקלו...״ ״אין מחלה מיאשת...״ במשך חדשים אחדים
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 8 | במדינו! מסת ־ ל מ ען הם!ל־דר־ות ״הכונו לאחד במאי׳ יום הסולידאריות הבינלאומית״ — זוהי הסיסמא האחת והאחידה של כל מפלגות הפועלים. בישראל, אם גם לא ניקח בחשבון את
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 9 | עייפות, עייפות — המשמרת מתקרבת לקיצה. עייפה עד אין קץ מניחה מלכה את רגליה על הסל. מיד יצלצל הטלפון, יצעק חולה — אך לרגע קט נשכח הכל... הכרא• להיות א חז ת?
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 10 | ׳י ר ^ייו 1.30 אחר־חצות בת ,9סובלת ממחלה לה הוריה. מלב הכדאי 10.30 כערב -ממחה אחרונה — מלכה כהן וחמש חברותיה, אשר כל אחת מהן אחראית בלילה למחלקה אחת של
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 11 | מקרה מסובן — אביבה ברון, :לסוכנת. איישם במחנהיעולים דואגים שומרת עליה שמירה קפדנית. משכר הקטנה פתאומי! — בהפרשה של החולה גילתה מלכה סימני דם, יש להזעיק מיד את
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 12 | תיאטרון === הקאמרי מטייל בג טו כשעולה המסך ...אבל< רגע אחד : לפני שעולה המסך קורה משהו חשוב. יוצא נתן כוגן ומדקלם חרוזים של שלונסקי, החרוזים אינם אומרים כלום,
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 13 | מוסיקה ר־אונרד ב רנ ש טיין: ״תהופת חדדה״... האיש העומד השבוע במכז החיים המוסיקליים בארץ הוא (שוב) ליאונרד ברנשטיין, המבקר בארץ זו הפעם השלישית (ובשל כך כנראה
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 14 | תיאטרון (המשך מעמוד )12 ואז בא הרעיון של המסכת ״מגילת העצמאות״. הרעיון היה להציג משהו בחוץ, משהו פרימיטיבי, ראשוני. ופה בא גורם חדש. העיר חיפה רוצה תיאטרון
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 15 | ״סבבי״ ת א אל1ף ישראל בכחר־רגל אין כמעט כל סכנה לעמדתה של קבוצת ״מכבי״ ת״א בראש הליגה. כבר היום ברור כי קבוצה זו תוכרז כאלוף הבדור־רגל בארץ. אמונים במגרש
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 16 | ספר ג ל של חול הסנה חברת חברה ישראלית לביטוח בע״מ הביטוח הגדול ה בארץ סכום הביטוח (חיים) ההכנסה הכללית ()1949 (כולל ביטוח לשעת חירום) הון והדנות ה מד כ: 1 ססס
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 17 | ער לירה מחנה וחונה בתדאביב מעשה ביוסקה סוקרטש שהוומן לחתונתו של 1׳אקו הקטן ומוצא שנפונה לו אפתעה... ערב רטוב אחד ואני יושב לי בכלוב אחד שטפוסים מסוימים קוראים
העולם הזה - גליון 654 - 4 במאי 1950 - עמוד 18 |
חזרה לתחילת העמוד