גליון 655

העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 2 | יונה וגדעון, בני חיפה, לא היז מימיהם בחוץ־לארץ, ולכן, כשבאה ההזדמנות לקפיצה קטנה אל מעבר לים, לא החמיצוה. גדעון גורדון, בן ,19 שוחרר זד עתה מן הצבא, אחר שרות
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 3 | תרנגול הודי צלוי — .מה דעתך, יונה? מתי נגיע לזה בישראל? אמנם לשלם את אנחנו נצטרך צנועים אנחנו. התקציב הממשלתי עלה ב״ס407 תה, בצנע נכון, גדעון: תרנגול הודי הוא
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 4 | מכלר, ע 1ל 0 אינדונסיה בין שני שודטאניס מחזה נדיר הוא בעולם כשממשלה עורכת ישיבה סודית ומחליטה לאסור את אחד מחבריה באשמת בגידה. דבר זה קרה עתה במדינה הצעירה
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 5 | הבטחון צריך לתת צו לרמטב״ל, ועל הצבא לזוז״... __ב_מדי 1ה ; ?הירות. פאן מתפטרים ! ראש הממשלה נכשל בשניה במא מציו להרחיב את הקואליציה הממשל תית. גם הציונים
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 6 | אמיל בהי א״וין גאסטר: המוות יושיע! ותזמרתו, בהשתתפות של הטנורהידוע פיט יהודה בנליון האחרון של ״העולם הזה״ חיוו ראשי החוק, הרפואה והדת את דעתם על אותה בעיה
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 7 | אלפים גויס בצל המוות מפולת חדשה כולה ל הת חולל בכל יום ביפו ובחיפה כובעי ופרינו -האפוטרופוס מסיר מעצמו את האחריות הזעזוע הראשון של מפולת יפו חלף׳ והציבור הרחב
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 8 | מדע עצות לווגו ת חסד —לד מעריכים שבארצות הברית יש משה מליון זוגות חרוצים בילדים נם מסוגלים להולידם. זה עתר, שני ספרים המציעים לזוגות אלה מדעית — אולם המומחים
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 9 | ״ נ כי אי נ ם הנכים למדו מקצוע -אף עבודה לא נמצאה להם עד מתי תימשך התנכרות הממשלה והמעבידים?שביתת־השבת של הנכים, שתפסו את משרדי השיקום בתל־אביב ויפו׳ באה
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 10 | אנטזויז י צלמנו ב כאן אפשר לרקוד׳! שמי העייפות של אמש עוד מורגשת ס ולהינפש. אך האויר משכר׳ המית־ה של שמחת־החיים? אנטוניו, הרקז התוססת בו. מי יודע, אולי נוצר כ
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 11 | ורהארי 1הולכים העירה. ולש אחרי שני הרקדנים הגדנלים בץ הצגה להצגה ים, רוח, חוד, בחורות יפות ..איזו במה : ים. הערב יש הצגה נוספת. אננווניו יורד לשפת־הים דנוח ם
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 12 | תיץוטר 1 1 ״המטאטא״ : נישוא קואדיאיה את העלילה למחזה ״בעלי המיניס טר״ לא המציא יהושע בר־יוסף. הוא גם לא גנב אותה ולא שאלה מאחרים. דבר זה קרה. לא חשוב אם
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 13 | הידים המרעידות את מיתרי הלם -מליונים ככל רחבי העולם שמעו את הצלילים ברטט של קדושה, מוסיקה אשה חפץ -האליל השבוע הבא יעמוד בסימן המאורע המוסיקלי הגדול ביותר בארץ
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 14 | 0 *0 1 9 לפותרי תשבץ מס׳ 13 ! בהגרלת הפרסים בין פותרי התשבץ מם׳ 13 זכו הקוראים * דלקמן : כרמלה כינג ע״י התאחדות בעלי תעשית יהלומים, רחוב מונטיפיורי ״ מס׳ , 13
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 15 | מדוע צולעת האתלטיקה הקלה? עם סיום התחרויות באתלטיקה קלה אמר לנו מר אריך שילד, הנחשב למומ חה בענף ספורטיבי זה . :ההבדל בין ההשיגים באירופה ואצלכם הוא עצום.
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 16 | ספרי 0 יום ה׳ יום ה׳ 11.5״אותלו״ . 5״ ״העיירה שלנו״ תל־אביב פתח־תקוה מוצ״ש . 5״ ״העיירה שלנו״׳ ת״א יום א׳ 14.5״טוביה החולב״ ,ת״א יום ב׳ 15.5״חלום ליל קיץ״
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 17 | ט<סע\1 כך׳ יקירי. יש אנשים המתיראים מפני הזמן. לא פן יעבור׳ אלא פן לא יעבור. ומדוע זה? הן יש כל כך הרבה לעשות בזמן — ,יכולים לרקוד בו׳ ויכולים לשחק בו, ויכולים
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 18 | קטע ראשון של כביש נתניה-ת״א גפתח לתנועה בכל דקה עוברים 43 כלי רכב את תחנת המשטרה רמת־גן מונאים׳ בכביש שנבנה על לפני כמה שנים ידי אותה חברה במצב מצוין ונשמר
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 19 | פראנסיס: ה כו כ ב החמור ״אם כן״ קרא פיטר בשמחה ״אכן מדבר אתה ! אני ...אני לא הייתי בטוח. לא תארתי לעצמי ...הידד ! אינני משוגע !״ ״על זה עוד אפשר להתווכח,״ השיב
העולם הזה - גליון 655 - 11 במאי 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד