גליון 656

העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 2 | המוקש אורב רך מתהילות טרגדיות רכות -ליד המשק, בקרבת נפר נמוש. בשדות־קרב עזובים, משחקים ילדים. הם כבר שכחו את המלחמה. אולם צל המוות עוד מוטל על הארץ — בדמות
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 3 | לילדיך־דאג שיכירוהו! כן, זהו סיפור מבוים. חבורת ילדים משחקת. מישהו מגלה מוקש. מישהו קורא לצבא. החבלנים מפרקים או/ המוקש. סיפור מבוים. לולא היה מבוים, יתכן
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 4 | קבוצת האקרובטים ״קוטאנום״ היא מסמר ה״זירהסרון״ .גריטל בהונק היא מסמר ה״קוטאנוס״. גריטל, בת ר,־ ,22 היא אוסטרית קאטולית. בימי מלחמת־העולם עוד למדה בבית־הספר
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 5 | הסכנה: מים מש כ ר ־ מספר הנארחומאניס בישוב גובר והודר ־ הרופאיס דורשי חוס מיוחד -המשטרה יוצאת דהתחפה נגדית הסתדרות הרופאים יוזמת עתה חוק׳ שלפיו יהיה מעמדו של
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 6 | קפל} :הצנע נכשל מאת סופרנו בכנסת בדרך כלל נוהג קפלן לשאת את דבריו בכנסת מבלי לנסחם מראש, הוא נוהג לדבר מבלי לעיין ברשימות, מסיים את משפטיו רק לעתים רחוקות׳
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 7 | זה נוגע לך! מאת אורי אבנרי השני משאיר בך חרטה על שהקשבת. לכן אין לי כל מושג על כל העניו הזה״ ,היא הודתה בכנות. פנינה פודישוב ״אין לי כל מושג.,.״ ״אינני יכולה
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 8 | מכלהע 1ל 0 ראק־טות אנט-אויריות ג׳ו קולינס, הרמטכ״ל האמריקאי, מסר בראיון כי חיל התותחנים האנטי* האויריים של ארצות־הברית פיתח רא־קיטר, אנטי־אוירית חדשה, שתוכל
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 9 | במד נ ה סניד לקואליציה במושב הועד הפועל הציוני׳ שנסתיים לפני כחודש׳ נכשל, כידוע׳ ראש הממשלה כשלון חרוץ. את דעתו על הפרדת התפקידים בין ההסתדרות הציונית
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 10 | מחזה משפחתי על אופניים -וינצנם בכלר ובת־אחותו החמודה, בת .9יש להם ״זירהטרן ן״ משלהם בלוזאן, אך יש להם חשק, הם מטיילים בחו׳׳ל. אחרי אלפיים שנה ...בימים טרופים
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 11 | ,המעופף — ריאה וסטאלדי עושים את מלאכתם ־ 15 1מטר — בלי רשת הצלה. הקהל עוצר נשי־כשהיא נשמטת מידי בן־זוגה או ניתלית משיניו. צד ראשי .בל היל־יות רהפו סיר־לילה ק,
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 12 | ת קזני בקס 7ן (המשך מעמוד )7 ריבוי הצרכים ובה בשעה צמצום הייצור משפיעים לרעת על מאזן התשלומים, והעיקר הוא — האטת גלגלי החרושת מקטינה את התעסוקה, גורמת לחוסר
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 13 | האנגלים כבש 1שע ר יפו כשעלתה קבוצת ״האל־סיטי״ על המגרש של ״הפועל״ ביפו, כדי לשחק את משחקה הראשון בישראל, היו רק מעטים מאד שחשבו כי קבוצת ״הפועל״ תעמוד בצורה
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 14 | ״ מ סנ ה תיץוטר 1ן ראווה כל מחזה סוף סוף הציגה להקה צבאית א׳. ההצגה נקראת ראווה מוסיקאלית מאת יחיאל חגיז ויחיאל מוהר. למעשה ההצגה היא מאת צבי פרידלנד בעזרת
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 15 | מוסיקה ׳אשא. נקניק ״כוכב בשמי לוד״ — השמיע מישהו מבין הנוכחים בשדה התעופה את קולו החוור׳ כאילו דיבר על פנקס תלושים. כחמש דקות אחר כך, לאחר שחנה האוירון בשדה
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 16 | ספר ־ 0 אפתעה נעימה נטלנו את הספר, ונסינו להתגבר על התאורים שבתחילתו. אלה היו כתובים בסגנון הישן, המתחכם, או בקיצור: המשעמם. אבל תפקידנו היה לקרא, וקראנו.
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 17 | באחד הערבים׳ ואני בדרכי מונח בכל כובד גופי פלוס שתי מנות פלאפל באחד הכסאות המרופדים של קפה ״גזר״׳ ועיני מתרוצצות לכל הכוונים כמו שלמדתי משוטרי התנועה׳ עד שנאחז
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 18 | נארלן ומאנים הכייטות דוקא בשעה שהוא שכור ממורפיום, ואילו בהיותו פיקח אינו גונב כלל. (המשך מעמוד )5 בין האנשים הידועים למטפלים בדבר כחולים. רציניים נמצא רופא
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 19 | פני חדשות - מעשיה ישנה מדי פעם שולחים לנו סוכני הפרסומת של חברות הסרטים תמונות כזו שאנו מדפיסים פה. הטכסט המלווה תמונה זאת (בדרך כלל אין אנו מעתיקים אותו)
העולם הזה - גליון 656 - 18 במאי 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד