גליון 658

העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 2 | ...אוד. רטוב נורא ...דוקא לא דע סידרת תצלומיס-בראוו טוב. טו ב. אנסה .אבללאכש בי
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 3 | מאחרי גדריתיל — המשמרות חוסמות את השער. יחיה סלם שולח מבט נוגה אל המכוניות שבאו לקחתו לעבודה. לא כך תאר לעצמו א׳וז החודש ׳הראשון בישראל... \דד תיל בין פועל
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 4 | לכל פעול אחר. דבר ז. .1יוכח לא פעם, ובראש השומרים על מחנה ראש־העין עומדים פועלים תימנים. אולם אנחנו גם מבינים שחובה עליני לסייע למוסדות העליה לפתור את הבעיה
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 5 | נה או שנתיים׳ וטרם הספיקו להשיג עבודה קבועה שאינה תלויה בהיצע או ביקוש זמני. אחד מהם, יצחק ארליך׳ בן 34 ואי לחמשה ילדים מחוה את דעתו על שאלת הפועלים
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 6 | ר. שער בימי חום אלה׳ כשאין אנחנו יכולים להתרחץ בימה של תל־אביב מבלי לפגוש בחיידקים העירוניים, מקנאים רבים מאתנו בשליחי האומה המתרחצים עתה בחופי איטליה׳ צרפת
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 7 | 110־1־ייה מאי 1950 אנו משוטטים בכפר. הדלות היא איומה. במוחי עוברים כל הדברים היפים שקראתי על מפעלו הגדול של אתא־תורך׳ על הפיכת תורכיה למדינה אירופית ...ואילו
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 8 | מכל העולם פ טי ש ויתו ש ב הודו-סין שמרו על בריאותכם ובר יא ות ילדיכם שטפו את הפה עם מ׳ אורזל המסהדם אח דרכי הנ שימ ה ומחטאיט את הפה. 3טיפות — לחצי מם מים.
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 9 | במדינה לאעלהלחםלב דו.. כדי לחסוך סכום של 25000ל״י (מתוך היבוא הכללי העולה על סכום של 90 מיליון ל״י החליט שר הקיצוב על שורה של אמצעים שתוצאתם תהיה להחניק
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 10 | על גזוזטרת עדן־כר — ביום הנוף רדום, אן בלילה הוכרה הכיכר — רחבת הנמל — נונזלחים צוהלים. מאת שליחנו המיוחד כנו רותנדרג האוירון חג מעל מדבר ערב. הכל שומם. לפתע
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 11 | *כתי הכרות — מספר חברותיה של מאשה בעדן מגיע לאלפים. הבדלים של גזע וצבע־העור אינם קיימים בעיני בת העיר העתיקה של ירושלים וחברתה הטובה ביותר היא פטונה, הכושית
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 12 | פשעים רשת ריגול בואשה -אלילת עדן (המשך מעמודים )11—10 האגדה ששמה מאשה ביום הראשון הלכתי העירה בחירתה של מאשה. ראשית נסענו לבית החולים הממשלתי /שם שכבה ילדה
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 13 | ר פ 111ה שי תו קיל די ם ״ הכל מסכימים, כי מחלת שיתוק הילדים׳ שמצאה לה בחדשים האחרונים את דרכה למאות בתים במדינה, לא הגיעה בכל זאת לשלב של מגפה. מאידך גיסא
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 14 | מגפת ההתאכדו ־ חיו ישראל עו להבש עו רההתאב דויו תעלכל מ דינו ת ה עו ל -מהן סי בו תהנגעהמתפשט? מאת סופרנו יואל מרקוס הנקוי לבעלי טעם קשת מנקה וצובעת
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 15 | 25א ר צו ת ב ״ מ כ בי ה ״ 25 ארצות כבר הודיעו באופן רשמי על השתתפותן במשחקי. המכביד,״ השלישית שיתקיימו בסוכות. עד מועד סגירת ההרשמות מקוים שמספר זה יגדל׳ וכך
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 16 | ספר ־ 0 מ לון ציון ה מ שוג עדט אנ הי ם מסב ח מ עו דן ו כ שר מקסימום נ ו חייו ת הדר־הכרמל. חיפה מלפון 4465 מנגנים מנדלבאום ותזמרתו בשבת תה בשעה 5 תקליטים ל־
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 17 | דויד הלז נאלץ לשכור חדר. שמש של אחר הצהרים כבר עמדה לשקוע בואך בית הכרם. אוטובוס אחרון של ״אגד״ ודאי עומד לעזוב את העיר בשעה הקרובה. עליו למהר. (איזו שטות
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 18 | מאחרי המהפכה התורכית (•המשך מעמוד )7 תורכי אינו ראוי לציון, וקומפוזיטור תורכי אינו בנמצא. קיים קפאון תרבותי גמור. שמונה משרתים לקצין סוד חולשתה הפנימית של
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 19 | קולנוע למלאכה פחות מפוארת: לבימוי. ילד השעשועים הפך להיות איש קולנוע רציני למדי. אולם רק עם ,מצחצחי הנ ע ל ים ״ ,סרטו התשיעי, התחיל דה־סיקר. לעורר התעג־ינות
העולם הזה - גליון 658 - 1 ביוני 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד