גליון 661

העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 2 | השער היש ד מיון בי נךו בין מ א הויל הנוכב של פיוראטונם יפהפיה בעלת עינים נהירות כבדולח ושטרות כהות? אם כן, השמפו שלך הוא משחת שמפו נקה, המבליטה את כל יפי
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 3 | באגדאד יתי יפה׳ ושוררת בו אוירה שקטה וענוגה. רעש הרחוב אינו חודר הנה. תזמורת מערביות והקירור מנגנת מנגינות החשמלי מרגיע את העצבים. אני יושב ליד שלחן ומזמין
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 4 | כיצד מגרשים מסתננים? אנו קוראים בכל יום על מעשי המסתננים ועל דרכי המלחמה כדים. מרוב הרגל נוטים אנחנו לשכוח שהמדובר כאן לא ב״בעיה״ מופשטת — אלא באנשים חיים.
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 5 | .,פה נולד תי ופחאמכר 1״ אומר חלים רמאדן לחוקר (משמאל) אחרי שהובל עם חבריו כעדר לתחנת האיסוף והחקירה (למעלה /אחרי החקירה הס מחכים באדישות לגירוש (למסה׳ .לכמה
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 6 | פשעי 0 רחוב המלך \׳וו־\׳ 82 פעולה מוצלחת ביותר נרשמה בשבוע שעבר לזכותה של משטרת תל־אביב׳ אשר באזורה מתחוללים כשבעים אחוז מכל הפשעים במדינה. שלשה אנשים החשודים
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 7 | זה האיש. הוא עושה כן, והאשה אומרת :״זהו. כן, זוהי הפעם השניה שהאדם הזה מוצג בפני היום. אלא שהפעם המציגים הם בלשים אמתיים...״ פרדי, שלא גילה עד כה סימני
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 8 | במדינה הר בני לא הכריזו חרם ה ו 11מ 13 ה מו ב חר ללא סבון מטוסיאן כו*ןיבלנדיאיתיל׳ דיך מ עגי כי חלדת ה קי לן ו* 1לטוקססשמידב או פן סירי זבובים. יתושים וח רק י
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 9 | שבעת העז אוד• אבנד• מאוהד מדי כשנפלטו החיילים הקרביים מתוך יחידותיהם קמה משאלה המונית להתארגנות. היה נדמה לחיילים שיש להם מה להגיד למדינה ולאזרחים, והיה רצון
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 10 |
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 11 | וראי ״השד
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 12 | תיץ! ס ף 1 1 כ שלון מזהיר אנו מניחים כי ״הבימה י ידעה את אשר לפניה בשעה שהחליטה להציג את ״בקץ הימים״ מאת חי־ם הזז. יש לשער כי המחזה יהיה כשלון מבחינת הקופה. אם
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 13 | מד־נת ישראל נגד לירה סוראד בצאת ישראל ממצרים. שמו באמת ישראל. אברהם ישראל. והוא באמת יצא ממצרים׳ לפני פחות משנה׳ וסופו שהגיע לישראל. במצרים היה לו רכוש. הוא
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 14 | ״מיבצע חל1ס״ מכל העולם תחרות ״ ה עול הזה״ לקוראות*! הצעירנת ״אף׳ לדא היתה לי האפשרות כמה פעמים מפליטה את משאלה זאת לוא היו לך כל האמצעים לבלות יממה אחת
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 15 | ספורט תורכיה: ה פ סד־ סשלכ בו ד קבוצת הכדורגל של ״זזפועל״ תל־אביב חזרה אלינו לפני שבוע מתורכיה, כשבאמתחתה שמונה שערים, שלשה הפסדים ותיקו אחד. מצד אחד אין לראות
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 16 | ספר ־ 0 מאת נבחריו. ואחרי שנבחרו חייב לעקוב אחריהם׳ לדעת מה הם עושים, ולבקר את מעשיהם. זאת חובתו, ולא רק זכותו. זאת היא דימוקראטיה. היינו. אפילו מציעים לשלול
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 17 | שהתפרץ מקודם כסערה מתוך החנות): הנה, אדוני השוטר. אלה הם. זה הוא. אני: סליחה? בעלהחנות: זה הוא זה. אני: מזתומרת? אולי תסבירו לי מה פה הענינים? החנות: היזהר׳
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 18 | ה בימה התזמורת רסיטלים לפסנתר יום ה׳ 23.6״אותרו״ ״ ;״העירה שדנו״ חיפה מוצ״ש 24.6״כקץ הימים״ ת״א יום א׳ 25.6״אותרו״ יום ב׳ 26.6״העירה שדנו״ ת״א יום ג׳
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 19 | נקמת האשה אלדוס האקסליי, אותו סופר אנגלי שנון׳ מעמיק׳ אמן האירוניה, חביב האינטליגנציה האנגלית (והעולמית) בשנות העשרים והשלושים של המאה, כתב סיפור־קצר מצויין
העולם הזה - גליון 661 - 22 ביוני 1950 - עמוד 20 | ״— סלה.בר׳ (307 דזי׳ .בי׳ 0 1שרס. /בע\ 1/ד ו 1 \ /ראהא ׳ח- וזג׳ו.גנינ־ /ר 7,ה, א לי נ ^ ץ /ע ר. ב -:טזי־ *י סנ רז * מ ר^י ימי נ
חזרה לתחילת העמוד