גליון 665

העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 2 | האם גיוס הכנות מיותר?, דרמנם נולדה בבריסי1 דניאל ;־בלגיה) לפני 23 שנים׳ והיא נראית בתלמידת בית־כפר תיכון. כשהיתה בת א עברה משפחתה לגור בצרפת, ועכ שיו היא חושבת
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 3 | רומל באל־עלאמיין :״החייל בשמש״ שהגיע כמעט לתל־אביב, גהנה מאמונו של היטלר -והתאבד אחרי שקשר קשר להרגו.״ כך ניצלה ארץישראל מאת הפרשן הצכאי של ״העולם הזה״ הנחות
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 4 | ב 1ד 1ע אתה עומד בתור רבבות נוסעים מתענים מדי יום ביו מו באוטובוס של ״דך׳ בתל־אביב ו״השחר״ בחיפה. העמידה — או באוטובוסים של ״המקשר״ בירושלי ם האינסופית בתורים
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 5 | הנוסעים הנהג 1 נקודת״הראווז של עמדו בתור. בכל זאת לא הכינו את פרוטו־תיהם. עתה הס מצטופפים מסביב לכסא הנהג, הנהג... אשם? מי בארנקיהם. ומפשפשים נקודת־הראות של
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 6 | היא! ,באי פרופסור ג׳ימס מקדונלד אינו כיום השגריר האמריקאי היחיד בישראל. ב ימים אלה הגיעה לארץ ברברה פוסטר והיא שגרירה רשמית לישראל של גלנס פולס, עיירה בת 20
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 7 | כמעט ברצינות תמונת השבןע שבעת ק ־ד ש: ו•י !ת ג—ד ל - נד ל רבוננו הסק האסמכתא של בף גוריון (עתונאי אנגלי בא לישראל לבקש יש יורים בן־תיס ותוקעים בם־סם .יש?לים
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 8 | גרימני״ בדרכי על ספון ״פיליפו מחיפה לקפריסין, אמר לי הקצין הרא שון :״דע׳ קפריסין היא ארץ הפר דוכסים. כדאי לך, לפני שאתה יוצא לסיורך, לעלות להרים, כדי לנוח שם
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 9 | ו! ז; סב>1 ת ת טדי־ זגים, גנרי ההרים התרגלו במשך הדורות למצב זד, של עבודת הנשים. לי : הסביר באזור פקיד ברי טי ״אנחנו מתנגדים לעבודת נשים אולם אותנו מכריחים
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 10 | ב א /ט מאחורי הקלעים רפורטז׳ה הסוסים ככר רוקדים — עוד מעט תצטרף גם היא למחול. ׳הלבשה כללי — ״הכוכבים הקטנים״ מתאפרים, צחוק, הערות, מתיחות ומעט רכילות צרפתית.
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 11 | המסר מקסים סלומון מ רי ה בזוברזובה, מנהלת הרקדן מתלכש •ת הראשיות, בוחנת עצמה לפני הרגע הגדול. הראי בתא־התלבשה, המוסיקה תתחיל, ויחד אתה גם הריקוד. הז ר ה פ ר טי
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 12 | פשעי• 0 גו ל ש נקניק ושעוני והב השמפו המובחר ללא סבון מהיר השפופרת 2 2 0 :פר׳ 35 +פר׳ מס מותרות מחיר הבקבוק3 4 : 55 +פר׳ מס מותרות פרי (כולל 30 פר׳ פקדון עבוד
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 13 | קולנוע פינקי הוא כנוי לנערה ורודת־דם, שחציה כושית וחציה לבנה. וזאת היא אחת הבעיות החמורות של אמריקה, בעקר במדינות הדרים. הוליבוד, שהתעלמה עד השנים האח רונות
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 14 | עדב ביום שני, בחיות גונח היוני שר ישראל תש״ -לאשה־ השבועון העממי לבית1לם שפחה ן מיס אירופה ומלכות היופי של צרפת ומרסיי ! בהשתתפות : בתכנית: 31.7.50
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 15 | ספורט־המ -במי עבורי שתי מטרות נעלות הציבו לנגד עי ניהם בעונה זו שחייני ר,״מכבי״ .הא חת — ד,״מכביד הריהי משותפת (כך י ש להניח, לפחות) לרבים אחרים, אך השניה
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 16 | מוסיקה אנחנו נורא מוסיקלי לראשונה בישראל החלה לפעול עתח באר׳ן. אחת מהאדיתת שבחברות הבטוח בארצותהברית ובעולם כולו. שנוסדה מלפני כ 100 שנה. והיא: .הום אינשורנס
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 17 | רגות ומעברים לחדר מלא אבק ״הואילו לחכות״ ,אמר הסדרן ,״הרקדנית איה נמצאת עדיין על הבמה״ .הסדרן הסתכל בתאומים במבט תוהה ומשתהה. הוא הסתלק מן המקום נבוך במקצת. גד
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 18 | נפתחים קורסים חדשים מכל העולם דקצרנו ת עברי ת ואנ\ל-ת לפי שיטתגרג הפשוטה בחיפה — תל אסים — ירושלים בהנהלת. מר ח. קמפינסקי, מחבר הקצרנות העברית לפי שיטה זו.
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 19 | . 111/11׳ ! 27 .071 מאוזן : ) 1הצגה; ) 4הגואל; ) 8שרץ קטן המשמיע קול שריקה חד בלילות; <10 שקט; ) 12 מכלי השח־מט; ) 13 מדון; שאומנותו ) 16 גדול; ) 17 דפיקה; )
העולם הזה - גליון 665 - 20 ביולי 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד