גליון 666

העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 2 | מכתבים זוזי לב, חברת קיבוץ גן־שמואל, היא בת 18 שנה וחצי, ונולדה בוינה. הוריד, עלו ארצה כשזוזי היתר, בת ארבע׳ והצטרפו לקיבוץ גן־שמואל, שאז עוד היה בראשית ימיו.
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 3 | סכנה במצולות ים מאת הפרשן הצכאי מלחמת־העולם השלישית היא מלחמה בין הים והיבשה. צבא־היבשה החזק ביותר של ההיסטוריה — הצבא האדום הרוסי־סיני — ניצב מול המעצמה
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 4 | אריה ונסובר מבקש אריה ונסובר, צעיר עירוני בן ,24 פקיד בחברת החשמל, הוא אחד מרבבת הצעירים שהקימו את מדינת ישראל. היום, שנתיים אחרי קום המדינה הזאת, עומדים אריה
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 5 | אריה ונסובר ב! ,24 אחז מאלף ומאתיים פקידי חברת החשמל. משבע עד שתים טבול הוא ביס של ניר וטפסים. המשרה בטוחה תמורת אפשרויות של עתיד. הימראחר ון: אחרי הארוחה אין
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 6 | במדינה הפר לנ ג ב -פרט למש טר ה הפך מאז כבש צבאנואת הנגב שטח זה של המולדת לא רק נושא למחזות׳ שירים וצ׳יזבאת, אלא גם חזון לעתיד. ט .11.א. לאמריקה מטוסים משובחים
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 7 | כמעט ברצינות ב זיזנ הטו דב ה(מספר רב של שעונים מוברחים נתפס בקופסאות של בשר משומר — מן העתונות). תמונת טיבעת העזיגז השבוע אוד• אבנר לפיד שאינו בוער קבוצת נוער,
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 8 | 2ניא מי די ם בלבוש אירופי על רקע ציורי. אחרי הלימודים — שעשועים בני פועלים אחרי יום ״עבודה״ בקבצנות, שעשועיהם בחייהם — מאבק נד, על פני שתי יבשות, המדינה
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 9 | •צעשוע מערבי בתיהפאר: גס פה יש מחסור בדיור, ודמי מפתח נדרשים ונפרעים עבור כל מקום. העיר העתיקה: כאן מתנהל מסחו אלף לילה ולילה, משטיחים ועד ג׳יפים, :להקת באלט
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 10 | העולם ה7ה הכית דל וצר — אך החלומות מגיעים לשמים — שמי הכדורגל. שלמה משוחח עליהם עם שלמה מורי, ראש הקבוצה. הגברת הצעירה היא אחת המעריצות של הספורטאים המביאים
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 11 | ;יטנה בגית-הספר ״תחכמוני״ :הכל מציירים ציורים סוריאליסטיים. שלמה שקוע בחלומות־בהקיץ. החלום — נעלי כדורנל. השעור אינו מענין :ה עולה בלבו של שלמה בן ה־ ,7רעיון
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 12 | עוד כמה עתונים צריף למכור? האל יודע כמה זה קשה לאסוף את הכסף. אבל אין דבר, עוד יבוא היום הגדול. סון סון ל ! שתי לירות ועשרים, עשרים וחמש, שלושים. זה המחיר
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 13 | ״סליחה, טעות במספר״ לה מי היא אותה אשד, שמתנכלים לחייה. אנאטול ליטבאק איננו במאי גדול ; הוא במאי מצוין. סרטיו, החל מ״ מאי ירלינג״ הבלתי־נשכח (תוצרת צרפת)
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 14 | הוראות למתרחצים בים... בבואך לשפת הים, שים לב לצפע הדגל המתנופף ליד מגדל המציל. זכור! דגל שחור -הים סוער, הרחיצה אפורה. דגל אדום -סבנה, אין להתרחק מהחוף. דגל
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 15 | מכל העוד איטליה: המסר •ורד לפני זמן מה הופיעה בעחונות העולמית ידיעה קצרה שעוררה התעדנות רבה: סלבטור ג׳וליאנו ,״מלך״ סיציליה, שהמשטרה האיטלקית רודפת אחריו מזה
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 16 | מוסיקה החון של טוסקאנינ׳ אלה שראו את הסרט ״קרנגי הול״ ודאי יזכרו את הזמר קצר הקומה ובעל הגוף האתלטי, המשמיע תוך כדי הליבה באולם הקונסרבטוריה את השיר האיטלקי
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 17 | אציגה־נא לפניכם השם: אחירע בן עינן ; כתובת: כל הארץ ; מקצוע: פולש ; הסוג: א ; 1השכל־ פלשנית : פלמ״ח ; השכלה גבוהה: נכה משוחרר. פרטים נוספים: דור עשירי בארץ.
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 18 | נשי עורך כמוצאי׳יטכת, כלליות ציוניות ט״ו באב תש״י,29.7.50 , קיץ נשך בשעה 9בערב \דול על גדות הירקון ומימיו עד אור הבקר לאור הירח המלא ליל ונציה התחנות הראשונות
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 19 | תשבץ מס. פתרון. ה תש כץ הענק (מם׳ )26 עתה; )31 נודד )32מ לפריפת בגד אי מאוזן : מאוזן )2 :מפל; )4בלן; )7בזל; מאונך )1 :שחם; )2מור; )3פך; וילון; )34 עליו תפקיד
העולם הזה - גליון 666 - 27 ביולי 1950 - עמוד 20 |
חזרה לתחילת העמוד