גליון 667

העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 2 | סכתביס שוב השער בענין תמונת השער, לדעתי תצלום של בחור ובחורה יהיה לשביעת רצונם של שני הצדדים. משה ליו, שבי ציון בשבוע הבא, אן שא אללה. אינני מבין מדוע בכלל
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 3 | אין בשנת 1950 אנשים רבים העוברים ממערב אירופה לארץ המאגיארים — בה השתלטו הסיסמאות והחיילים מצד אחד ודתיות קאטולית צרה מצד שני. מאת סופרנו המשוטט בקשתי הראשונה
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 4 | דז״ח הידעת כי בתל־אביב יש עולם תחתון מסונף ז כן, יתברך השם, יש ! הידעת כי העולם התחתון אינו מצטמצם בסמטאות האפלות של יפו או ג׳בליד, בלבד? תל אביב זו על בתי
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 5 | הגנב הוזר למקום... כשעלינו לדירת הגג שברחוב בצלאל 11 ישב שוטר ממשטרת הצפון ורשם פרטי כל. בעלי הדירה, זוג זקנים שחזרו רק שעה לפני חצות, הזעיקו את המשטרה מיד
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 6 | ב הצליין והרם הראש כל ריפורטד מנוסה מכיר את התופעה ששמה בלשון המקצועית ״טיפ״. ,טיפ״ הוא כעין רמז דק, קורטוב של ידיעה, שמועה שטרם אושרה. עליך להתחיל לטפל בו
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 7 | כמעט ברצינות להסעיר חדר • 8 * : שב ע ת תמונת השסע אלמוני פלש׳ לחדר אמבטיה — מתוך העתונות. •ש לי דזדר אדיר, ה;?ה ׳שבעיר. אקנם יש לו מך אה לא נו׳רמלי, אך;אים התן
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 8 | פ ש עי 0 •ושב ״תירפא׳׳ לא הבריאו שלטוקם מ*ןעלב רי או ת יל׳דיך מפגי כו ח לוו /ה קילן שלטוקסם שבויד באופן סירי ז בו בי ם. יתו שי ם וחרקים אחרים נושאי מחלות. ט
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 9 | ובכן, הגיע סוף־סוף הרגע הגדול. המכונית מחכה בשער המחנה הצבאי, אנו ממתינים לקבל את פניה של רחל, שחבר השופטים העניק לה את הפרם הראשון עבור התשובה המקורית ביותר
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 10 | מ לון ה ש רון: למקום זה, בא כל מי שרוצה לבלות במנוחה ובנעימים. זהו שיא ההידור. ״ ז ה 1חדרך, גבר תי חדר מרווה ויפה, לא קסרקט צבאי עם 20 מטה בשורה. ארוחת בוקר
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 11 | א רו ח ת שאנל אלילה :במסעדת המלון מנגינות ערבות, צחוק קליל, שרות אדיב. כאולם הרחב יוידביס אנשי ציבור ידועים, תיירים מפורסמים, מפקדים גבוהים. :אתמול היו רק שמות
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 12 | פנ ת היין שלנו יין משובח במחיר צנוע הנקוי לבעלי טעם קשת מנקה וצובעת תקליטים יד־ ,פטםון אברהמ שן רתל־זיקביב רחוב בן־ייזודה 9 הויכוח על טיבו של הצנע, המחמיר
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 13 | תיץוטר 1ן פדידלנד ח 1ר ל״הבימה״ אחר ״ברוגז״ שנמשך קרוב לשלוש שנים חזר צבי פרידלנד ל״הבימה״. מחזה ראשון בבימויו הוצג ביום ,27/7 והוא ארבעתהעקשים מאת קארלו
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 14 | הונגריה אוגוסט 1950 מחש בי ה הזקן ־ עויא (המשך מעמוד )3 הגרמנים הנסוגים נבנו מחדש, לרבות גשר מרגיטהייד ופרנץ־יוזפהייד — גשרים מודרניים ויפים. ואילו בודה, שש
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 15 | נזכל רז ע 1ל 0 ספרד: חי המרר פראנקו, הדיקטטור השמנמן של ספרד, הוא לכל הדעות אדם פיקח. לשלטון הגיע הודות לכידונים פאשיסטיים ופצצות נאציות. אך בימי מלחמת העולם
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 16 | ספר ־ 0 אוי ר בבל גיי ם ה נ תיסבי ב ״אימפריאליזם •הוד״ גבריאל דאנונציו היה סופר איטלקי, שהתפרסם כמאהבה של רקדנית, כמחבר מחזות, כבזבזן, כפוזיור, ככובש פיומה,
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 17 | עמי ישב בבית הקפה שבקרן הרחובות; מסביב היו כמה זוגות משוחחים ביניהם על ספל קפה׳ כוס מיץ תפוזים, גביע גלידה. עמי היה יושב בודד עם ספל הקפה, המכוסה קצפת, שלו,
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 18 | כמה דברים מעורר מדור התשבץ מספר רב של ־המכתבים למערכת כוון אלי. אין ביכולתי לענות לכל אחד מהכותבים לחוד׳ ואשתדל בזה לענות על עקרי הדברים. (א) תודתי ותודת
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 19 | קולנוע בשעה טובה בשעה טובה, אם לא מוצלחת (האולם היה ריק למחצה) נפתח בשבוע שעבר ״מועדון הסרט הטוב״ בקולנוע ״אסתר״ בתל־אביב. מועדוני סרט אינם מוסדות חדשים בעולם.
העולם הזה - גליון 667 - 3 באוגוסט 1950 - עמוד 20 | ת שבץ מס 29 . ש מו אלאר לי ך, רחוב ברז־יצ׳בסקי ,23ת״א י הטור השביעי לנתן אלתרמן יולוק שמואל, שייך מונים, רחוב ח׳ ,מם׳ 11א׳ — הצד השני של המטבע לאורי אבנרי.
חזרה לתחילת העמוד