גליון 668

העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 1 | מ ור טוב ! .מיי השבועון המצויר ל אינפור מ צי ה מס / 6 6 * .שנה / 13כ״ז אב תש״י 10.8.1950
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 2 | חכתביס גיוס הבנות איני רוצה להיכנס לויכוח אם אמנם גיוס הבנות מיותר (״העולם הזה״ ,)662 אולם ברצוני להורות עד אן הגיעו הדברים בחורה בת ,19 יפהפיה (בלי גוזמה)
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 3 | מה קרה בקוריאה? מאת הפרשן הצבאי של ״העולם הזה״. בבנין־הענק של חברת ביטוח בטוקיו, ש,,פך בשעתו בנין המטה המרכזי של הצבא האמריקאי ביאפאן, שוכן הגנרל דוגלאס
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 4 | ה תו צאה הראשונה — אבטלה: ב חנו ת זו בלבד מו שב תות 15 מוכרות 13 ,פועלות 8 ,תופרות, מלבד הפועלים העוסקים בייצו ר הבדים — .כ־ 70 בננלי־משפחות. הקיצוב -מכה או תר
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 5 | יראו אפשרויות וידרבנו את משמעות כל שהיא: לשחרר — לא ע״י החרמת הכסף שכדאי להשקיע לפרט יגזרו ויגזרו, אלא יעודדו, יפעילו את היזמה, הפרם להשתמש בהן. יתכן שאז תהיה
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 6 | אלטלינהה שני ה? במפקדת מאק־ארטור בטוקיו לא היתר, ד,אוירה מלחמתית יותר מאשר זו ששררה השבוע במלון קרלטון, בשדרות רוטשילד בחל־אביב. אנשים אצו אנה ואנה, שליחים
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 7 | כמעט ברצינית שבעת חימיק בלהדר כי ם מרכילות לעבדאדלה כמחיר .4235ל״י. עוד שני יהודים בשבי הלגיון. מתוך העתונות. ארבעה גנרלים נאציים מחבים לדינם בבתי־הסוהר במדינת
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 8 | פשעים אל פחד מ א 1ד אל דאגה ל עז ר. נשי בביתה סו ה ר ל 1 1 £ד 1ך1 נכניס עו מ ן ״הנאשמת מוחזקת כבית־הסוהר ביפו בתנאים בלתי־אנושיים טענה זו הושמעה בהתנצחות
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 9 | מכלה עו ל ם ב רי טני ה : שמדת המלכה בריטניה, מולדת ד,״צנע״ ,בתבערה לא מכבר שעקב המלחמה בקוריאה ״ידחה״ השיפור ברמת המחיה שהובטח לאוכלוסיה. אולם כתחליף לכך ניתן
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 10 | עמודים אלה מוגשים כשי לשר הקיצוב. הם יוכיחו ש* ברור שהג׳ איגט ריימן, מלכת היופי של ליאזן(שבאו־פרטית זו לצלמנו מקסים סלומון, יכולה לרכוש
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 11 | :פ צדק: הן הדבוש אינו תדוי ככמות האריג. עד כד פניה ׳ארץ דרגד התחרות היופי שד״דאשה״)אשר הציגה הצגה 1דרעיון הצנע. שמא תישאר בארץ כתועמדנית רשמית
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 12 | ספרי 0 ה תנ׳׳ר -ל פי רו שי ם או להנאה יכתוב: משלי ישראל. פסוק זה ולי, אלא לפרשן) הקל ביותר הוא פסוק זה מסורס כילהמאודיציוסחפסורסם (<1847 חלומוטלכל אוסן! בולים
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 13 | ?:ר* אלייזיב ע צז1 *יו ה ,כל כ ן הר 2ר׳ ג>ן ודו\׳- ,ודאי •* לו פד 1ג ״העולם הזה׳ /מס׳
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 14 | נו 1 לינץ׳ מוס־קר שקוע בתפילה עמד לו בשבת האחרונה אחד המת״•?,ים בבית הכנסת הגדול בתל אביב כשהוא עוצם את עיניו וחוזר עם ;,ק,־ 7,על דברי החזן. באחד הפסוקים היותר
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 15 | ״ ה דג ל״ ליוגוסלאביה העניה, מסתבר, יש תעשית סרטים; ״ הדגל ״ הוא משופרת תוצרתה. נתכן שגם א מ נו ת סרטים קיימת בארצו של טיטו, אבל עובדה זו לא נזדקרה לעין הצגת
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 16 | תשבץ מס 30 . ׳יי זו • )1 .מחזה של מחולות ותנועית; )4חוג, אזור )8 :כלי מלחמה )11 :בית מקדש; )12 אבי יהושע )13 :חיה חזקה ואצילה )14 :חפץ עשוי שעוה להאיי בו; )15
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 17 | ספורט א תונ ה: נ סי ע ה מיו תרת בעוד כשבועיים תתקיים באתונה התחרות השלישית כשחיה וכדורמים בין יון וישראל. שתי ההתמודדויות הראשונות — ב־ 1937 וכעבור 10 שנים,
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 18 | הי ש דמיון ב ־נ ר ובין הרב מור ד ב פי או ת הכוכב של פאראמונט חדי לאמאך יפהפיה בעלת עינים בהירות כבדולח ושערות כהות? אם כך השמפו שלך הוא משחת שמפו נקה, המבליטה
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 19 | כשנכנסתי היה הזקן שרוי במצב דוח שחור. ״*־איך העינינים?״ גמגמת׳ בזהירות. ״א,״ השמיע הזקן אנחה קטועה. ״גם אתה פה?״ ״מה יש?״ שאלתי בהשתתפות. ״אין מניחים לחיות,״
העולם הזה - גליון 668 - 10 באוגוסט 1950 - עמוד 20 | שרות תצלו-סים. העולם הזה״. ...הפתעה נעימה היתה לי למצוא בישראל שמפון כה מעולה כשמפון של ״יצהר״... מ״ ב אל טדה שאנז
חזרה לתחילת העמוד