גליון 671

העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 2 | ל ק 1ר זיו י נ1 קצו־נות נלמדת בקלות מפליאה על ידי מיליונים אנשים בכל הארצות וב רובהשפות בעולם לפי שיטת גרג הפשוטה בראשית ספטמבר נפתח־ם קורסים חדשים לקצינות
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 3 | אני שואלת שאלה זו בחרדתד, של אם בישראל, ואני בטוחה שתענו עליה באותה רוח כנה שאני שואלת אותה. אסתר כראכרמן, ת״א ראי־נא ״שבעת הימים״ בגליו! זה. כת-זוג לעורך
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 4 | ישראל ־ מדינה אשכנזית? מאת שלום כהן לא מכבר שמעתי אשד, באה בימים, עסקנית ידועה באחד המוסדות׳ מתאוננת מרר, על אסון שקרה לה: בנה הבכור נשא אשה. ״מדוע את מתאוננת
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 5 | הספרדים המשורר משה גיורא ( ס ס : זוהי שאלה של גיל. יתכן, שבני 40 ומעלה מרגישים בהפליה, אולם הצעירים שגזלו בארץ אינם מושפעים על ידה. מאז הפכתי עסקן בהסתדרות
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 6 | במדינה ״המ ה הפ ח־דונו!״ דממה עמוקה שררה ברחוב הראשי של הגיטו, דממה שהיתר, דומה לנשימה עצורה של עיר. רק פה ושם עמדו קבוצות קטנות של תימנים מסביב לערבי בודי
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 7 | מכל מ• וילה ב קו רי א ה לפי מספר תושביה (30 הארץ. מיליון) תופסת קוריאה המקום ד,־ 13 בעולם, אף כי יש 41 ארצות גדולות ממנה בשטחן. את חצי האי מקיפים שלשה ימים —
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 8 | בך דאיתי את מצדים (המשך מעמוד )8 הוא נכנס לשירות הממשלה בבירות כיועץ לעניני הפליטים הערבים מארץ ישראל .״הגיע זמן שכל הנכבדים האלה״, והוא מראה את האולם המלא
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 9 | הרי אליז ם מנ צחבהו לי בו ד הסרט האחרון בסידרת טרזן (בהשתתפות לקט בייקר) הוא גם הראשון המוס־רט בג׳ונגל אפריקאי אמיתי. עד עתה היו הרפתקאותיו מסמרות השער של טרזן
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 10 | פ ש עי 0 גן־ ע דן מאחור• הםוד\ לפני שבוע עמד בפני שופט מחוזי בת״א מר יוסף קולטון, חייל משוחרר בן 18 וטען טענה מזעזעת. אמנם, כפי שגילה זאת התובע, מר קנת, נשפט
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 11 | במדינה \ ת זה היו הכוחות העיק־ ^י חזו ס מי ם את הכביש. ^ ^ נסקלו. שמשות נופצו. כל ד,פ־ * והגזע בוטלו. הקונסול הצרפתי !מכונית מסומנת בדגל ארצו׳ זכה !.ד, מדויקת
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 12 | העיר האכלה: זהו פירוש השם אל־קאהירה, העיר ״הצעידה׳׳ (באופן יחסי) שנבנתה לפני כ־ססג שנה ״בלבד״ (לעומת אלכסנדריה, בת ת־ )2300 לכן רוב בנינינה העתיקים שמורים במצב
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 13 | חכרה גבוהה: מלו! מטרופוליטן בקאהיר הוא אחד מעשרות המקומות המפוארים בהם אפשר ״לבלות״ .שם תמצא אנשים מכל העולם: אנגלים, צרפתים, יוונים, איטלקים, ו מצרים. לעתים
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 14 | מוסיקה סי ב דיו סאמר תו ד ה פרשת יאן מיבליום, הקומפוזיטור לפיני הקשיש, שרומה ע״י המו״לים והמנג׳רים האמריקאים (ראה ״העולם הזה״ מס׳ )666 הכתה גלים בארץ קולומבוס.
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 15 | בלגיה: מ 1ד ח מו למערב בשעה שהגייסות הקומוניסטיים הוסיפי להתקדם בדרום־קוריאה׳ נפתחה באירופה המערבית ״אופנסיבה״ חדשה — וכתוצאה ממנה הגיעו הרוסים בחיל ובכוח עצום
העולם הזה - גליון 671 - 31 באוגוסט 1950 - עמוד 16 | מקדשת •לי 1 - \ 1יי ד ד ואפת פתיתני זזז י**ימ
חזרה לתחילת העמוד