גליון 672

העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 1 | השבועה המצוי /שנה 13״ה אלול תש״י 7.9.1950 / ח
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 2 | כ ק 1ר ותר גליונו ת ראש־השנה מצטיינים, בדרך כלל, בשפע של ניר ובשפע רב עוד של סקירות משעממות על מאורעות השנה שחלפה. מן הצרה הראשונה פטר השנה את קוראינו שר הצנע,
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 3 | ר0 ,ר,טם ני־ 0׳ פ ארץ ר,ניקום? .מ קר א ד,דפרים אפשר ״ סנ תי ב״ היה לחשוב שעומדת לפרוץ שם מהפכה קומו ניסטית בכל רגע. אמנם לא הייתי בחודש האחרון במצרים (בפעם
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 4 | הידיעה נמסרת: איסמעיל (במרכז) ,אחד האנשים ה״נאמנים״ .בכפר, שמע כי פלאח ידוע עומד להבריח סחורה מעבר לגבול. הוא חוסר אח הידיעה ל״חואנ׳ה וולף״ (שני מימין) ,קצין
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 5 | המארס: בעוד השוטר מוצב בנקודת התצפית ו מוכן לפעולה (שמאל למעלה) קובע מוואדג׳ה וולף את פרטי הפעולה. מימין שלום כהן׳ המשתתף כחייל ותיק בדיונים אלה. הסימן: הצופה
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 6 | ב מד \י 1טדמגי באו מאמריקה כשעת האפס, לפני הפניה הגדולה של ראש הממשלה בדבר תכנית הכיליון, הז כיר מלון ״המלך דוד״ בירושלי ם יריד ג דול׳ שבו נפגשים אנשים שונים,
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 7 | במד ־ נ ר, תעבוד עם אישה והם לבושים בגדי אברים פשוטים. יצחק ברכנו בשלום חביב עם גשתנו, ובגאוה עטה מגבתו כטלית. גם עט נטל להראותנו כי למר כתוב. שתי עתיקות יו
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 8 | > 1ן ורי*ה יפאן: בעזרת ראש הממעזלה יושידו (בפינה) הפכו האמריקאים את .,ארץ השמש העולה* למבצרם העיקרי במזרח, הרחז׳ק. אך גם הנה.חדרו הקומוניסטים והת ארגנו במפלגה
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 9 | ״אסיה לאסיאתישד בדצמבר 1941 ירד על אסיה המזרחית מבול־האימים של הפלישה היפאנית. כעבור שלו ש שנים וחצי שככו המים כמעט באותה פתאומיות. הם השאירו רעב, עוני, בורות.
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 10 | מ וס יקה במ חיר 40.000דורד המככים ההוזרים כשדה ספורט שרירים צ בור׳ ״האתלט רכאל ד,לפרץ יכול להפוך כל ארם לדומה לו בכוח, בגמישות ובשליטה ב שריריו, כשם שהמשורר
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 11 | יום אחד, לפני אחד הקונצרטים, בא הזמר בלוית אשתו לאמפיתיאטרון כאורח, ל״קונצרט״ מלכת היופי. ניגשו הפירטים למקומותיהם, ומצאו לתמהונם כי הללו כבר תפוסים. החל הזמר
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 12 | שאינם בוערים, על מנת לאפשר למתכת המנורה להתלבן עד למקסימום). קשר עם הכוכבים האוטופיה מ תג שמת שוב מרותקים מיטב ו,מ, חות האנושיים להמצאת כ!ח,ת,7רם עצומים יותר׳
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 13 | מכל מלחמה כלי צנזורה מאק־ארתור מנשק ד״ם שוב סנסאציד. ובכל דוקא. נשיקת־יד אבירית עוררה לאו רומנטיקה? עולמית. זאת — פרשת מיסתורין. בוקר בהיר נודע בוואשינגטון
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 14 | ו 1׳ !1ס ף 1ן *•דם חוזר הביתה תפר יט לכל להשיג בכל ג ליון ראש־השנה ה 1פ• ע ש 3ו 1חומר ו ת מו! 1ת הק־וכק־ם __ קצר 11ת נלמדת בקלות מפליאה על ידי מיליונים אנשים
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 15 | .1יש לענות על כל השאלות במדורים ״מכל העולם״ ו״במדינה״. .2משאר המדורים -״פשעים״ ,״קולנוע׳ /״מוסיקה׳ /״תיאטרון׳/ ״ספרות״ ו״ספורט״ -יש לענות לפחות על כל השאלות
העולם הזה - גליון 672 - 7 בספטמבר 1950 - עמוד 16 | לקוחותיה וי די די ה מדינת ש 3הט?גה ואת ישראל מני ג דז בנין בנק אכגלד־פלעותיבה בע״מ קוד־טוב 1ו^1ן>1ו״ו11ו^>עו״10ז>^1ן1(1ן1ן<| ן8וווי|1ז<^1ן ןסו
חזרה לתחילת העמוד