גליון 673

העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 2 | ל ק 1ר 1ז י 11 הקרן הרוכשת את הקרקע במדינה ישראל מידי זרים והופנתה קנין יעד לאומה. המוסרת קרקעותיה להתישבות ההמונים׳ לחקלאות׳ לחרושת ולשינון בכל רחבי הארץ•
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 3 | טבנקין וברל כצנלסון הלכו לארץ עם זרם הע־ליה השניה לחפש יום עבודה בפתח־תקוה וללכת יחפים? כמה צעירים ספרדיים התנדבו לפלמ״ח, שהיה מורכב בעיקר מבני קבוצים ובני
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 4 | זה יש. אבל... אשר יכול להיות: הנוער מבקר באילת — אן לא הוא יכניס לאוצר את המטבע הזר. שני מקורו1ד?{ושר פוטנציאליים — דייג בממדים גדולים והארחת תיירים מכל העולם.
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 5 | תמונהנדירה זו של העיר עקבה צולמה ע״י צלמנו מקסים סלו מון בגוב ה של 3000 רגל משחית בריטית )4 ( ,מחנה צבאי בריטי. עקבה עתידה לשמש בסיס בריטי עיקרי במזרח ב ת מונ
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 6 | ראש השנה. קבאב וטרמם כ־ 30.000 איש בילו את ראש ר,ש:ר. מחוץ לבית — עירוניים בכפר, כפריים בעיר. התורים לאוטובוסים היו עצומים. חברות המוניות סרבו לקבל הזמנות
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 7 | נה אוכלוסיה יהודית וערבית״ .הכרוז, המכיל שורה ארוכה של משפטים ׳שסגנונם איננו סימפטי דוקא (אותו נוסח המתחיל ב״תחי״ ונגמר בסימן קריאה.״) מסתיים בקריאת־הצעה׳
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 8 | . 1חדרהאלחוט: מן הרגע בו ממריא ה מטוס ברומא או צי רין בדרכו ללוד, הוא נמצא בקשר אלחוטי מתמיד עם חדר זה ומוסר פרטים על התקדמותו. האלחוט פועל בגלים בינלאומיים
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 9 | ים להאדיר את שם ישראל באד־מענין בלבד. שדה־התעופה הוא יאזן אינם לפרסום. אולם ברור :עסק (באמצעות מנהל התעופה ; מפסידה בו. וחשוב מכל: כל לקופת הממשלה בצורת מטבע
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 10 | ספורט כיצד לחרבן מכב־הז המצבעה לבעלי טעם מגקה קשת וצובעת חדש ויחיד בישראל -״ נחבא ״ מכון ללמודי אמנות הכתיבה ע״י הדואר רחוב מזא״ר ,6 ,תל־אביב כל אדם עשוי להיות
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 11 | ״ :השנה בקולנוע השנה האחרונה היתד. שנה טובה למציגים ולצופים בישראל ושנה רעה לסרט המקורי. לחובבי הסרט הטוב היו הזדמנויות מצוינות לא רק לראות סרטים חדשים משובחים
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 12 | מכלרע 1ל 0 בריטניה: מלחמה ומרו׳ן כדבי הגדודים הבריטיים הראשונים נכנסו לקרב בקוריאה. אפשר היה לחשוב שהארץ כולה אחוזה להט־מלחמה. אולם סופרנו רפאל גיל מוסר לנו
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 13 | פש עי0 מאחור דלת ־ גורות בבית משפט השלום בת״א, באולם קטן ומלא אנשים, עמדו השבוע זו מול זו שתי נשים: כב׳ השופטת מינה שמיר ואשד, צעירה הנאשמת בפשעים בלתי אנושיים
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 14 | תשבץ ענק מס׳ 35 (ראה עמוד )16 מאוזן : )1יריב כת החסידים; )5העיר בה הוקם ביח״ר חדש לסיגריות! <11 שר החנוד והתרבות! )17 בעל גון ירוק! )22 שק עור למים! )23 שליש
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 15 | מוסיקה דק המתי מ״תו־ים כידוע, היתר! בשעתו המוסיקה נחלת מעמד האצילים בלבד. מאז ועד היום חלה מהפכה עצומה בחיי החברה ובעשרים השנים האחרונות צעדו ההמונים לקראה
העולם הזה - גליון 673 - 19 בספטמבר 1950 - עמוד 16 | תשבץ־ענק (סי)35 מוגש לקוראי ״העולם הזה״ ע״י ״החברה הירושלמית לתעשית סיגריות בע״מ הבאורים לפתרון התשבץ בעמוד הפרסי: בין פותרי התשבץ שימציאו את פתרונותיהם למערכת
חזרה לתחילת העמוד