גליון 674

העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 2 | ל ק 1ר ה ־ ]1 הידוע לך על האיכות המשובחת של עבודת ״קשת״ בעיני כל העתונות העברית עומדת הבעייה הדתית בראש הנושאים שהם בחזקת ״אל תיגע״ .הסיבה ברורה: אם תפגע
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 3 | בזבוז, רעש, סכנה בגליונכם מס׳ 671 עונה מזכיר העיר ת״א מר נדיבי לתלונה שנתפרסמה בגל׳ ״העולם הזה״ מס׳ ( 657 שימו לב ! לאחר 14שבועות ) על הפעלת מכבש במשך כמה שעות
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 4 | חיל ד!ד!לוץ: תלמידי תלמוד־תורה, הלומדים מאה בבני! האיסטראטני (ראה למטה) יוצרים מחסום חי ומקדמים את פני הנוסעים בקריאות ״שבס! שבסו שערים: אורי אבניי לות,
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 5 | מכונית צבאית: היא מרגיזה את המפגינים׳ אד הם נזהרים — מחשש שהחיילים ישתמשו בפצצות משן. לן רכותרא שוני ם ; הנער התימני (ימין) רכב לבדו על אופניו כשנתקל ב״פנה
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 6 | במדינה הנסיכה מאנגליה והחתן מת׳׳א מסתובב בחוצות תל־אביב: רזה, פנים אציליות, זקן בלונדי ועיני תכלת — עלול מישהו לחשוב כי לפניו אחד משרידי הרומנטיקה (היו זמנים)
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 7 | במדינה מסביב למשרד עזוב התרוצצות גדולה מדוע? אחרי ששר האספקה הצליח להבאיש את ריח אגף המלאי והסחורות בעיני היצרנים והיצואנים, עלה הרעיון להחזיר אגף זה למשרד
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 8 | הניפו מפרשים ! הספינה בוז 12 הטון׳ שני המפרשים והמנוע מוכנה מסיעה. איש הצוות ״מונף״ ע״י חבריו אל ראש התורן נדי לקשור את חבל המפרש לפני עלית ה״נוסעים״ .אנשי
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 9 | ה די מ ו עו גן 1׳הנוסעים עלו. אנשי הצוות מוכנים, איש איש במקומו, ומקשיבים לפקודת. סקיפר* .בנמל חיפה קשה התמרון בין האניות העוגנות, ויש לשים לב לני הוראה של
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 10 | מכביר , ״מה דעתך על ה 1ו כ 3י ה?׳׳ עם התחלת התחרויות במסגרת המכביה, פנה סופר ״העולם הזה״ לספורטאים ישראלים מכל ענפי הספורט ושאל את דעתם על המכביה, מה סכויי
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 11 | מכל ״מלחמה. לכל הדוחות...״ הרעיון שאמריקה תטיב לעשות אם תתחיל במלחמה נגד רוסיה לפני שרוסיה תתקיף אותה נהיה פופולרי מאוד בארצות הברית בזמן האחרון. ה ע 1ל 0
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 12 | שני של מדו חד היה זה בחרקוב אשר ברוסיה. באותו כרך ובאותו קונסרבטוריון עצמו גמרו את הוק לימודיהם נקולאי גראודן, הצ׳ליסט, והעלמה יוהננה, הפסנתרנית, מבלי שיכירו
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 13 | ק ול נ וע צי ור תקובת האטו ״המניפה״ איש ממשוקף ורזה בן 43 מציג את תמונותיו לראווה בגלריה כ״ץ, תל־אביב. שמו יהושע קוברסקי. נוסע לחו״ל׳ וזוהי תערוכה ראשונה
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 14 | ץ! נ ש חג ופגרא ישראל ברזילי, שליח מיוחד וציר מוסמך של מדינת ישראל בוורשה׳ בלורית פרועה וקלסתר פנים תיקפד, הציר המפמ״י היחידי של ישראל. הוא ביקר בראש השנה בבית
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 15 | ,27 3איסור 9רי1אי ואונניום אותו בוקר נקרא שוטר הארכיון לחדרו של ראש מחלקת חקירות פשעים .״יש לנו ידיעות כי 272 יצא את הארץ״ — אמר המפקד ציין נא את הדבר
העולם הזה - גליון 674 - 28 בספטמבר 1950 - עמוד 16 |
חזרה לתחילת העמוד