גליון 675

העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 2 | ל ק 1ר ויז ׳ נ1 אם כי ברור לי שלא תדפיסו את מכתבי זה׳ בכל זאת מרשה אני לעצמי לפנות אליכם בכמה מלים : השבוע, ללא ספק׳ עמדה ר,״מכביד,״ במרכז ההתענינות בארץ. לכן
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 3 | הפתיחה. למרות הנבואות כי לא תיפתח המכביה בז מן. היה האיצטד החדש סוכן שבאו להשתתף ב״אולימפיאדה היהודית״; לקבל את המשלחות מקרוב ל־ 40 ארצות מידי יום ביומו
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 4 | כת ולהסביר לאם מרת הנפש כי עליה להשתדל להשרות מעט צחוק ושמחה ב בית, ואם גם יקשה הדבר. אבל לא רק עבודה. יש גם חיים, אמנם לא ממין אלה שהיו פעם. פעם היתר, אגודת
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 5 | נפש הילד. הילדים אוהבים להתנדנד, ויש תור צודק וקיצוב 20 ,נענועים כפולים לנפש׳ והם מאוושרים. כל המתעניין והזוכה יוכל להווכח איזו חשיבות עצומה יש למשחק לשבת
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 6 | במ ד י נה תותח ויוני פזלו לעבר הנספחים הצבאיים של ארצי ה״ב ובריטניה הגדולה עת רעמו התותחים בני 25 ליטראות ומאות יונים פרחו באדיר — כרמלה ויגאל ידין (למה לא
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 7 | במד י נה מים. ועל יד חנויות המכולת החלו להזדנב תורים ארוכים ללחם. מי יודע איך היו מתפתחים העניינים אלמלא ״משבר האימון״ הכללי שחל בשטח הכלכלי הכללי והממשלה
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 8 | הוע1 ! 1ילה ככניסה. לשכת המודיעין, עס רם־קול המשדר לכל פי: המחנה, עומדת לרשות התושבים להשיג ידיעות ולענות לשאל אוכל כשפע. נקודות ותלושים אינם ידועים ב״כפר׳ כפר
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 9 | היא נבנתה ע׳׳י בריכת־השחיייה הפנאי. מאז עזבו הבריטים הוזנחה הרצי כמנוחה. אפריקה. הפעם לא קימץ עדנה היא שר האספקה, עדנה פרידמן ודוד סנדלר ביוהנסבורג עקרת־בית
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 10 | המייצאים א ת מדינ ת ם כאשר נבדקו כתבי האמנה של חברי המשלחת הישראלית לכנס החמישי הסדיר של עצרת או״ם, שננתח ב־ 19 לחודש זה בפלאשינג מיידאוס שבמדינת ניו־יורק׳ על
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 11 | מ וס יקה ואגנו־ והעתונא׳ בחדרו א שי בבית התזמורת (״פרי־פאבריקייטד״) בדרך לרמת גן׳ מתחת לתמונתו של ברוניסלב הוברמן וכשממול מ ציץ עליו מתוך מסגרת העץ, שעל הקיר,
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 12 | מכר הלנה היפה הכל פולי מאז הלנה יוון היא ארץ הרגשות החזקים. עושים שם ברגש רב — מלחמה, טיקה או אהבה. הדבר לא השתנה אותה תק־פ־ז׳ כאשר, למען אש־— , היפה — פרצה
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 13 | מכל כת את התיירים בעלי הדרכונים האמריקאים והאנגלים׳ ביחוד כשחיילים רוסיים צריכים לבדוק אותם בדרך. הם מעדיפים לד,שאר בפאריס. ושווייץ, ארץ זו טובה בשביל זקנים
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 14 | קולנוע ״בין שת• וגד•״ בדרך כלל הועלו ספריו של דיקנס על המסך כסרטים כבדים, ארוכים, מסורב־ אם, אי שם באירופה״ אינו משביע רצון לחלוטין, והוא כמעט כשלון מושלם — ה
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 15 | תמונות מן הזירהטרון כל תלמידי ותלמידותי לשעבר עברית בקצרנות המעונינים להצטרף מיד לאחר החגים ל קורס למהירות גבוהה פרטים מלאים עם ציון בכתב מתבקשים להודיע לי על
העולם הזה - גליון 675 - 5 באוקטובר 1950 - עמוד 16 | ראיון 010 011־0019 |יי
חזרה לתחילת העמוד