גליון 678

העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 2 | ר ק 1ף!ח נ__ 1 לפני חודשיים הופיע במערכת ״העולם הזה״ אב שכול והטיח בפנינו האשמה מכאיבה: שאנחנו, מערכת שכולה חיילים משוחררים׳ זנחנו את החובה הראשונה המוטלת
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 3 | תודת האומה׳ מאת אורי אכנרי זהו כתב אשמה. מצד קרובי הבחורים אשר בלעדיהם לא היו יושבים היום ז כסאותיהם. כתב אשמה — לכולנו. לכל אותם שנשארו בחיים, האוכלים יום־יום
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 4 | ביום 28.12.47׳ בחודש הראשון של המלחמה, נהרג יהושע גלוברנזן, מפקד מחוז תל׳אביב של ההגנה, הוא היה בעת נפילתו בן .42 בשכונת הדולפים הצריפים באחד פלורנטין
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 5 | כשנקראו בני ה־ 25 לדגל׳ עזב אברהם ענטר את חנות הירקות והתיצב ל״קלט׳* .למשפחתו הבטיח שיבוא לביקור בחופשת הראשונה. זה היה ביום .13.5.48 כעבור יומיים נפל בקרב על
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 6 | במד עו בדו ת החיים נילי כהן היא בת שנתיים, אך היא כ בו הספיקה ללמוד, כי העולם הוא אנוביי והחיים בו קשים. אם לדון על פי סיפורה יושבים חבריו בקפה ״פינתי״
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 7 | במד מפגישה אלה שנטשוהו תו הזמנית בשעת משבר. שאלות מרות התעוררו בלבו. מי ה אשם העיקרי ב״משבר האימון״ בציבור? הרי הוא, באומץ־לב למופת, קלט את כל הצי הזעם וחיפה
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 8 | איש המשמר האזרח ביבורו האפור תמרון ביום שני בשש בבוקר פתחתי את חמוראי ״ רי ח ני חו ח ״. מלא אופטימיות בי נולי ״ריח ויזזוזז״ להחיצר באותו וורד. טוי־תי את חיותי
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 9 | והתקרבה. גבוה״ אשר ב״יריבו״׳ הכריז אחד, נפלטר, המילה : שהחזיר מבט סלחני ״ שוי צר !״. כובע פלדה ורומנטיקה. בערב היו רחובות העיר מואפלים זרק ונידב את כובע הפלדה
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 10 | אחר ארבע שנים קרוב לחצות׳ בלילה, של ר.־ 29 לאוקטו בר , 1946 כאשר חזרו כמה מב:י משכחת צעירי לבית ברחוב מלו בתל־אביב׳ מצאו על הרצפה את גופתה של צופיה כשהיא מכוסה
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 11 | מ 1ד ה בין האבר- אגדה נורמנדית עתיקת־יומין מספרת ש הראשון שצלח את ״התעלה״ו־,אנגלית״ היה חייל אנגלי, שמיהר בדרכו מן השבי באי רופה אל ביתו, אל הסלעים הלבנים של
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 12 | ץ ו } ש העוצר, השדים והציוני המועמד למשרת העוצר המלכותי של ישראל, דוקטור (לשיניים) סולניק אשר משח את בנו למלך ישראל, טוען שהוא נצר שלשלת דויד וקורא לעצמו בשם
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 13 | מכל מ שטר ת הרוכבים הצפונית מקנדה מגיעה אלינו כתבה מאת סופרנו המשוטט, מונטי ג׳יקובס — : עם התרבות ה״וידויים״ בכל העתונים לא אבוש גם אני להודות בכמה אשמות. במשך
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 14 | ת י דו ט ר 1ן מלחמה ב ג רו ש -עולה בתקד שרות נוסעים וחבילות באר־טבע. נצרת. עכ ו הידוע לך עד ה אי כו ת המשובחת של עבודת ״קשת״ ? תל־אביב — ירושלים — חיפה טל׳ ;
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 15 | .אהד״ דוחס ב שי ה השחור בקפה אלגנטי בפאריס (הדומה במידה מפליאה לקפה ״דליה״ בתל־אביב) יושבים כמה ספסרים צרפתיים בעלי מבטא רוסי־סטאניסלבסקאי וזוממים מזימה נוראה:
העולם הזה - גליון 678 - 26 באוקטובר 1950 - עמוד 16 | ז1 1 ( * די ח נ חו ץ ז ״ן 1 11ס י 1ן 71 ג מ׳ צ צ -נרו
חזרה לתחילת העמוד