גליון 682

העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 2 | ל ק 1רץו ־ 11 לפני שנתיים סיימה פלוגת ״שועלי שמשון״ ,יחידת הפשיטה הממוכנת של חזית הדרום, את תפקידה הקרבי. חבריה ששוחררו מאז וחזרו למסלול האזרחי, התחבטו לא פעם
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 3 | במרחב המצעד הג דו ל במשך כמה ימים שוב ריחפה באויר המרחב אימת מלחמה בצורתה האכזרית והמכוערת ביותר. תחנות השידור של בירות ערב חזרו ושידרו את המלים: מצעד פליטים.
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 4 | תורים ארוכים של צעירים לבושי חקי־למחצה, המזדנבים במסדרונות ליד דלתות סגורות, הם מראה רגיל ואינם מושכים כל תשומת לב. לכן כאשר נתקלים בחדר הקטן עם דלת פתוחה
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 5 | מתעשיית מברשות לטרקטורים. .מתתיהו קהמדי, בן ,24 עלה ארצה לפני שנתיים מטוניס, שם עבד בבית חרושת לתעשיית מברשות. בהגיעו ארצה, גויס לצבא ועם שיחרורו מצא כי בענף
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 6 | במד ־ שיקום א חרון מבוכהכ סן־ ד מו יצחק סגורה היד. בן־יחיד להוריו והתוכן היחיד לחייהם. כשיצא לקרב, בראשית ,1948 עם גדוד גבעתי, הרעישו הוריו עולמות — וככל הבנים
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 7 | במדינה קודרת. התיקים נערמו על השולחנות, עד שפקיד עצבני אחד לא ראה עוד את רעהו, העצבני לא פחות. לאט לאט התגבשה תמונה: בסך הכל נפסלו 900—1000 מכוניות פרטיות, אשר
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 8 | רפורטז׳ה מאת מ ק סי ם פ דו מון . זד, כל כך ידוע ובגלי: הוא מעשן את הסיגריה הראשונה אחרי ארוחת בוקר וספל קפדי חם. בידו תיק עור, פניו מגולחים למשעי ואומר ״שלום
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 9 | משלוח חדש של יות נשים על החנות. שתיםעשרהורכע. סל אחד מלא, שני חציו ריק .״לא היה כדאי לעמוד בתור חדש״ היא מספרת לחברתה ״התעיפתי מספיק עד עכשיו.׳׳ שעה שש. היא
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 10 | משפט ״ אתהת־! ה ר, אתה!׳׳ כשאמר ד״ר ישראל שייב פעם לבתו שיקרא עמשטרה אם לא תר,יד! שקט!־״ חייכה הקטנה בת ד,־ 4ח-וך ערמומי והשיבה : ״אתר, תיזהר מן המשורר״ אתה
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 11 | ספורט ״מחלת״ הכדורגל הישראלי. השבדים הבלונדיים. בעלי הפרצוף הארי והגובה התמיר, לא ניסו ״להבהיל״ את הכדורגלנים הישראליים. הם גלו בתחילה משחק פושר למדי, אם כי
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 12 | כמה לדים למשפחה * מוחמר נימר (״נג׳אדה״) הווארי, עורך הדין בן וד ,43 יליד נצרת ממוצא בדווי, שהפך מתת־יזעץ משפטי לממשלת המנדט לראש ארגון צבאי — ה״נג׳אדה״ — התנגד
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 13 | מכל הד רקון לו חםבכודהא 3.000.000 איש סובבו את גלגלי־התפי־לות העתיקים. הלאמאים ערכו תהלוכות חגיגיות׳ תופפו בתופים, חצצרו בחצוצרות שאורכן 5מטרים, התיזו מים
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 14 | תיחטר11 ה ת־ מו־ היתיחנת שרות נוסעים וחבילות באר־־שבע. נצרת. ע כו תל־אביב — ירושלים — חיפה טל׳ ; 2429 טל׳ ; 4810 טל־ 3637 באר• שבע — עכו — נצרת הנקוי לבעלי טעם
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 15 | טלביזיה ש ע רו רי תהצב עי ם הו לי בו ד מנ צי חהאחה חנ׳־ כ הבי. בי. סי. ר,בריסי נכנס להיסטוריה בגלל העובדה שבשנת 1930 פתח את התחנה הראשונה בעולם לשידורי
העולם הזה - גליון 682 - 23 בנובמבר 1950 - עמוד 16 | . ,פזא 5הארידלא רע היו ם * ,ה * ״ סי ע רי) ״׳ נ ו וי ח> 7ט ץ> -ן ו *י,ויהיה.בז-יו >ן מר>ן״... | א ע דיי ) אט לו ג .,בבר 3י •נ׳דם 1.ץ וז־ אי ל ס עיו למפלה ״,׳ ו
חזרה לתחילת העמוד