גליון 684

העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 1 | שנ*ש11 השבועון המצויר לאינפורמציה א ס / 6 8 4 .שנה / 14כ״ח כסלו תשי״א 7.12,1950
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 2 | ל קו ר ח תו מעולם לא היו חברי מערכת ״העולם הזה״ בשמים, כמו בשבוע זה. בדאגה גוברת ופוחתת, לסרוגין, סקרו את העננים שזיגינ ^ן נז״ינו המתקבצים באופק — לא ענני
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 3 | במרחב מצרים פ ארוק. אי מתה די פ לו מ טי ם השבוע שוב יצא השירות הדיפלומטי ה־ ׳מצרי להגנת פארוק. בשידור חריף ר,וביר רדיו קהיר ליון, כי במצרים חיים כעת מאות אלפי
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 4 | חינוך ב סינון הצלב צלומים: מקסים סלומון אדם העובר ברחוב הראשי, המוביל לעג׳מי( ,פעם קראו לו שארע סאואביני׳ עתה הוא רק רחוב מס. ,4יפו) לא יקדיש כל תשומת לב לשער
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 5 | האם וה״אח״ .לא מכבי עלתה ממצרים והביאה את ילדיה לקולג׳ .עוד מימי ילדותה מכירה היא את המוסד הזה, וגישת ה.אחים׳׳ לתלמידים מוצאת חן בעיניה. אכן, כאן, היא אומרת,
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 6 | במדינה העם ענני מלחמהב חנו כ ה זו הפעם הראשונה, מאז ,1945 נפל שוב צל מלחמת־העולם על ישראל. במשך המש שנים היתר, המלחמה נושא למאמרים, בדיחות, שיחות חולין. השבוע,
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 7 | במדינה ההדר. גם החקלאות המקומית נפגעה, היא נחנקת מחוסר זבלים הימיים, בזמן שמיל־יארדים טונות זבלים טמונים בים. בימים הקרובים יסולק המכשול האחרון, ששימש אמתלה
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 8 | השלטון הצבאי התורכי: ג׳מאל באשא, אויבם האכזרי של הלאומנים הערבים (בעל הזקן במרכז) ,מקבל את פני אנבר באשא, הדיקטטור התורכי־הצעיר (משמאל לג׳מאל) .בין אנשי המטה
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 9 | האוסטרים באים! תותחנים של הצבא האוסמרו־תונגרי עוברים על פני מגדל דויד, שעה שהצבא התורכי מתקדם לתעלת סואץ. לצדי הטור האוסטרי: יהודי ירושלים עריקים תורכים ניתליס
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )7 בוע את דוד פאלייק, חייל בן ,19 לספסל הנאשמים בבית הדין המחוזי בתל אביב. בחקירה מוקדמת טען פאליק( ,שבא לארץ בזמן המלחמה לאחר שהיה פרטיזן
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 11 | קבוצת ה־ ע בלוס-אנגלם ממשתתפי מרוץ השדה כתל-אביב בטנק הבחין, נחש על הכנף, דגלונים ג רג רי ם: דוילו״ם יהודים שהצילו נאצים. הזזים־ סוריה של רכיבה על אופנועים
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 12 | ץ! נשי 0 הליסעים !וזדזוזר־ם י כאשר הועמד לרשות חברי הכנסת עם תום הישיבה האחרונה, אוטובוס שיו־בילם לתל־אביב, לא נזדרזו רבים להכנס אליו. בין המעטים — הסיעה
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 13 | מדע מכל 3אפרורי מבדורנ ץ אוגו ס ט? 4939 שמואל שלוגר, מהנדס תל־אביבי, גבר,־ קומה, ארוך־אף, ונוטה לדבר בידיים, מומחה לעניני פטנטים, מחכה עתה בכליון עיניים לחבילה
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 14 | מאת פוטו כרגר תפל*, איך כמצלמה לחשתכמו בקנותך מצלמה, חלקים, פילמים, סלטות. נייר וכו׳ ,עומד לדשותך גסיוני קול ט שנים. בתור בית מסחר ראשון במקצוע. ויתוח, העתקות,
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 15 | שמחה שסוף סוף הואלת לבקש את ידי. אני מסכימה, כמובן.״ הסינור אובד עצות, היגלד, לבלונדית שאינו אוהב אותה, או יעמיד פנים י הוא בחור רציני׳ פשוט, ישר ; הוא מעמיד
העולם הזה - גליון 684 - 7 בדצמבר 1950 - עמוד 16 | המ שתתפים אמנון אילן (אולשינסקי) ,רחוב ביתי לחם 8תל־אביב, בן ,20 מכונאי, לשעבר סמל ביחידת שריון, רוכב 5שנים, ירכב על מבוני 1,בי. אס. אי 5 ,.כ״ס. שנרשמ1 אברהם
חזרה לתחילת העמוד