גליון 685

העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 1 | ג</יון לה : איש ה*ור־ל •.מאד ונה*ט 1נ
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 2 | ל ק 1ףחינ1 כשירדה החשכה על מסלול המרוץ בגבעתיים, ושברי ר,כסאות נערמו — השמיעה המערכת בולה אנחה עמוקה של הקלה אינסופית. במשך ארבעה שבועות נעשתה כל העבודה העצומה
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 3 | איש הגורל: ב 1א1 צה־טונג אם יה במשי דור שלם התג;,מה רוחד׳ בדמותו של אדם אחד: עורך־דין צמוק וקדח בעל עז ונול ביתי, שהטיף לנצחונות, לאי־אלמות וללחץ מוסרי. אל
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 4 | <9 3 3 - 4996 המצעג; ה\דור הסכם רוסי־סיני של התקפה רבתי על אסיה ; על סיפוח מבצ׳וריה, מונגוליה ועוד, לרוסיה, שהייתו הממושכת של מאו במוסקבה עוררה גם ניחושים
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 5 | המעצמההשלישיתהגדולהו העם הגדול ביותר בעולם בעל פוטנציאל תע שייתי כמעט אפסי. רג ליי ם מו ל מכוניות. זה המראה המוכר לאירופים. אולם סין אינה שאנג־ה! אמדי״ והו קא
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 6 | העם ק״מ שיעמו היד, זה שבוע של ירידת־המתח. ראשיהממשלה טייל לו באוקספורד, וחקר חקירות קלאסיות שהיו קשורות (ואולי גם לא היו קשורות) באמנה הים־תיכונית, הקשורה
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 7 | מתחרה שנפל מאופנועו ניצל ע״י זהירות חכרו אחרי הזינו ק הפצוע רפאל משאט שוכב על המסלול ה שלי שי, תאונה אחרי היום השלי שי, או פנו ע ל 3 7 -היה ד ם (ראה שער
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 8 | \ ~ו ד• רלח־ר מי שהיה ראש טייסת קרב ישראלית וזקף לזכות־ חמשה מטוסי אויב׳ מד גיג־ס ץ — אנגלי נוצרי, גבר, ק מה ויפהפה, שהתנדב לחיל האויר הישראלי לאחר שירות
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 9 | במרחב 10 ןאן ה ש אר עובד אדירים בכרטום, בירתה שרופת־השמש של ה־גדולה התרגשות התעוררה סודאן, שבוע, כאשר נודע שסחורות לפני בשווי של 400,000 לי״ש נמכרו לישראל במשך
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 10 | חנוך תל מי די ם מורדים ב מו די ר ם מרדכי וילנסקי, מנהלו ובעליו של בית־הספר ״שלוה״ בצפון תל־אביב, לא נבהל כשנודע לו כי תלמידיו עומדים להקים מועצת־תלמידים, מעין
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 11 | ספףי 0 האד הי סלצדה טו בי ם המערכה לשחרור ישראל 185,ע ד״ר זאב וילנאי — מסדה ( 1.450ל׳ י.1 זאב (.מדריך ארץ־ישראל״) וילנאי הוא דוקטור לפילוסופיה, שהשתלם במדעי
העולם הזה - גליון 685 - 14 בדצמבר 1950 - עמוד 12 |
חזרה לתחילת העמוד