גליון 689

העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 2 | ל ק 1ר 1ז ־ נ1 אני בעד ירון ליואי, ממייסדי עתון התלמידים. יש לו חברה? מה כתובתו? בחיאתבום, תשובה רצינית ולא עקיצה! דאה נחמני. בת-ים. הכתובת: בודים, רחוב
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 3 | במדינה העם צדה לאחד. בד בהל שני ״הגשם בא !״ צעקו ילדי חקלאים בנהלל, בבאר־טוביה, ברמת־השדון. היתד. זאת קריאת גיל: פגה המתיחות, חלפה (לפי שעה) הסכנה שהיתר, צפויה
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 4 | במרחב עיראק מ •תן 2מיליון דינו־* עיראק, ארץ עשירה בנפט, חייבת בכל זאת לקנות נפט מארצות זרות. הסיבה : אין לה מפעל לזיקוק החומר הגלמי, הזורם במיליונים של טונות
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 5 | יל בעת ההיא ידרם (עמוס, ה׳ ,י״גן ...והארץ תשקוט. עין שמים אודמת תעמעם לאטה על גבולות עשנים. ואומה תעמוד—קרועת לב אך נושמת... לקבל את הנס האחד אין שני... היא
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 6 | ב מ די ג ה (המשן מעמוד )3 נציג אהד למשרד המסחר והתעשיה בוועדה הציבורית שהופעלה לשם בך. האוצר הוכיח שתכניות המשרדים לחוד, והקצבת כספים למטרות אלו לחוד. בנסיבות
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 7 | ב נז ד ־ נ ה דרכי חיים מכתב ד 3י.ג׳ י. מרדכי אביגדור היה סוחר נייר בתורכיה, שני בניו למדו בבית הספר, ואילו שנים אחרים היו בקיבוץ בארץ ישראל. כאשר פרצה מלחמת
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 8 | .1שער העדיה. יש שני דברים אופייני ם המסמלים את מחנה ״שער העליה׳׳ ארוכים, המלווים במריבות וסקנזליט ; פחי אשפה גדולים העשויים חביות זפת צבו: שני הקטנים מקום מפגש
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 9 | :תורים ות לבן— ׳יין אינם יתומים. ז. בעצם לרשותם, פח נוצץ. . 2ה״אס״ פונה ללשכה. יש ילדים .מאושרים״ יותר, יש להם קרובים שהביאום במרבד הקסמים. לרוב, אנשים שאינם
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 10 | ספףי 0 קוכא דא דע ססאדין ( 508ע י. דויטשר — הוצאת, נ ת בי ם 2.100( -ל״י). המהפכה ניצחה. לנינגראד נפלה בידי הבולשביקים, כמעט ללא שפיכת דם. אולם לנין היה מיואש.
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 11 | מכל 1כ מרחמה הס ודעי להעריך בארצות הברית היו עד עתה שני נכי- מלחמה ממלחמת העולם השניה, אשר כל ארבעה אבריהם נקטעו. עד שעתה נוסף גם שלישי. אוירון כבד נחת בשדה
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 12 | מכל אהמת־הבוית ,,איוו! האונה־ מדי שנה בשנה מקדיש השבועון האמריקאי הנודע ״סייס״ את שער העתון הראשון של חודש ינואר לאדם שהשפיע לדעתו, ביותר על גודל האנושות בשנה
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 13 | התאגרפות .סובר״ בפריס העתונאים הצרפתיים סונוורו בחודש נובמבר האחרון ע״י כניסתו המלכותית של האלוף העולמי בהתאגרפות למשקל חצי- בינוני — הכושי־האמריקאי ריי ״שוגר״
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 14 | ת ח רו ת סיסמאות פרסים 4 0 - ןנש ברד ומטבעית עתיקות אנו מכריזים בזה על התחרות דוד בן־גוריון התבלט השבוע בהסיסמא הטובה לפרסום רוכסני ״ענק״ חדשות: נשא בכנסת
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 15 | קולנוע הוליבוד לא כ ד כר נורא לאחר ״ענין סטרומבולי״ ,דרש סינאטור אמריקאי, בשם ג׳ונסון, טיהור בהוליבוד ו״פיקוח על מוסריותם של אנשי הקולנוע״׳ (״העולם הזה״ .)655
העולם הזה - גליון 689 - 11 בינואר 1951 - עמוד 16 | חידון תצלומים התמונות בעמוד זה מראות לך עצמים וחלקיהם, המוס-ים דף היטב, בלתי בזויות, מוכרים. העצמים, מהם אם תז ,רשום אותם לוקחו התו פרים המסומנים ברשימה, לפי
חזרה לתחילת העמוד