גליון 690

העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 2 | ל ק 1ףץןינ1 העמוד הריק, המקושט במספר 19.״ ,שהופיע בג ליון האחרון, הניע במה מאות קוראים, אשר ניחשו את פ תרון הסוד, להתענין בחופש־ד,דיבור וביחס השלטון הישראלי
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 3 | במרחב מדים דד! ש ותד מנשיקת ד ״שעמיים בשנה אני מנשק את ידו״ אמר עבד אל־רחמן עזאם בשיחתו בותיקן. הוא השתדל להוכיח, כי אמנם קיימת .ברית קודש בין שתי הדתות
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 4 | לפני שנה וחצי פירסם ״העולם הזה* רפווטג׳ה על תקציבו החודשי של פועל. מאז ירד אינדכס יוקר החיים הממשלתי, ועל גבי הניר השתפר מצב העובדים. מסביר אולם בה בשעה ש שי
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 5 | ^111 1 1
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 6 | במד־ נ ה ח 011 ח־וד חם, קוברות קרות .כשעמד ריצ׳רד קרוסמן בחוף אילת ו-העיף. מבט מהרהר לעבר עקבה, נשבה רוח חדשה, אך מוכרת, במרחב: אנגליה קיבלה לידיה את הגנת
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 7 | במדינה בתל־אביב אין חדרים?״ ענתה חברתו : ״אין דבר, נברח רק ב שבתות ובחגים״.״ הדת והאופיו פועל ׳ ״ ס /ס , 100 אבא יבחר 1״ אמר נמל רחב גרם, אחד מעשרות הפועלים,
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 8 | תל־אביב מתשררת: מאת מקסים סלומון יש אנשים המאמינים, כי בשעה ידועה, בלילה, הולכים כל האנשים ההגונים לי שון, וכל האנשים הרעים מתעוררים ...בכל זאת, כשאתה שייך
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 9 | עיר עם עלות השחר 1למכינית מצוחצחת העומדת ליד הפתח ...אותה שעה כבר מפהקים רפות, לא דוקר, מעיפות של הוללות. הם עייפים מעבודת היום, ד רב לפני שאפשר היה להבחין בין
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 10 | במד (״במדינה״ ,המשך מעמוד• ) 10 לידה ממושכים במשרדי הממשלה, הצליח להתגבר גם על הביורוקרטיה המקומית. בהשקעת . 200.000 דולר קם מפעל למופת על אדמת הקק״ל, ב איזור
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 11 | במקום דוריי ם -תנתח בי3ד־׳נלכדה המצודה ( 29פ׳ 26 ,צילומים) — אלוף יצחק שדה — ספרית פועלים (730׳ פרוטה). של עיראק על גג ־-מבצר״המשטרה סווידאן, ליד נגבה, עמד
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 12 | ץונשי 0 בכורות. חוסה וגירושין לוטי, י לסימן־טוב גנה ולאשתו נהג זחל שחסך מזכיר חגרת מוניות, ״גיבור ישראל״ על מעשה גבורה בקרב המכריע על עיראק סווידן, נולדה בת
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 13 | מכל המאבק על אסיה חבר חדש לטיטו> יוסף דג׳וגאשבילי־סטאלין נולד בגבול, בין אירופה ואסיה. בשעה שחבריו, מחוללי מהפכת אוקטובר, קיבלו את חינוכם בג לות האירופית החמה
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 14 | מוסיקה מחור לא חנ׳־ד ודא *׳־פ לתינוקות ו רי ר די ם עשיר #ם רוטיאינים׳ וויטמינים ומלחים מיניי־ליכש יסוד צד־אות הירד 1בטן מומלץ ע״י ההדתדרות מריואית ישראל תוצרת
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 15 | ר ד ירן ,אבא, ת ע ביד!״ שומעים צה״ל. ״אבא, תעביר לגלי ״המחנה רוקד״ עכשו״ ,אומרת. רותי, תל פיו ת שביעית, גמנסיה ״הרצליה״ .בקול ישראל משמיעים תוכנית מוסיקלית
העולם הזה - גליון 690 - 18 בינואר 1951 - עמוד 16 | נ ^ וגיזו / -גיי ד/ד ס/ •1111111)4 מדי האחיד. ה עזרן ,אז שידפיסו פחדת מאלה >ווו> אכל יש וו *עתו מיוחד עוד אי־אפשר לדכא בשרון אמתי, פאטנט ישראלי: העתון׳ הגצחי
חזרה לתחילת העמוד