גליון 693

העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 2 | מכתבים לק ורתי נו במשך כמד דירות רג־לים עורכי העתונים, בחדרי חדרים, לקבוע באופן שרירותי ש״זד, יענין את הקוראים״ ו״זה לא יענין אד. הקוראים״ .מכיון שלא למדו את
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 3 | במרחב הריגה התקפת וגרץ במשך השבועיים של מושבה ר,אהרון, ההנצחה הליגה, כדרכה, על ענינים שוטפים, שהיה ברור מראש, כי לא יחול בהם בל שינוי. השבוע הראשון עבר בגישושי
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 4 | שכ ול ו דממה באולם הגדול, על ספסלי בית־ספר ארוכים, יושב קהל מגוון ומקשיב מתוח להרצאה. כשנכנס מאזין מאחר הוא סוגר את הדלת בשקם, ומתקדם על קצות האצבעות אל י סוף
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 5 | עקרתהכית: גם היא, ככל החברים, מוצאת מקומ ה פה — כי כאן כולם שווים. התלמיד: נער בן , 14 תלמיד בית הספר העירוני לחרשים. למעשה הוא איננו אילם, כי למד ל׳הגות.
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 6 | ב העם הבתולה הזדקנה השבוע עמד העם בסימן התהום ההולכת ומתרחבת, בין הויכוחים במוסד העליון של המדינה, לבין המציאות השחורה בארץ. מבעת החנק הכלכלית מתהדקת מסביב
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 7 | כשפרצו צבאות היטלר, באפריל ,1941 אל מעבר לגבול היוגוסלבי, התכונן העולם למלחמה ממושכת ועקשנית. הארץ הררית, אינה־נוחה למלחמת־בזק של מאנקים. החיילים היוגוסלביים
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 8 | * 1 6 5 .0 0 0 כין פטיש סטאלין וסדן איזנו שהפך ד מו ת היסטו רית, וי וי ז ו היהודי השפעה עצומה מאחורי הקלפים. תנותח[ המאזן הצבאי: במקרה של מלחמה יעמוד חייל
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 9 | ה חסון הנפח ברוז־טימו, ואר: יוסף משה פיאדה• ,הקרדינל האפור* שיש לו אופייני ת זו צולמה בימי מלחמת הפרסיזניס. אם היה סמק כלשהו ביציבות שלטונו של טיטו, עד אותו
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 10 | במדינר. ז (המשך, במדינה -מעמוד)6 . ליסו לשכות המסחר בארץ אם הסוכנות היהודית והנהלת האוניברסיטה העברית רואות רק בסקטור ההסתדרותי גוף מתאים למסור לו את
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 11 | במדינה הוותיקים נשארו עם רזיאל, ששמי על השם והסמל (״רק כך״) ,של הארגון, ואילו מיעוד קיצוני הצטרף לשטרן, שקרא לארג־נו החדש ארגון הצבאי הלאומי בישראל״ (להבדיל
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 12 | חנוך ״צו 0ר״ בשנית .גליון זד,( ,צופר״ ,עתון תלמידים, פברואר )1951 עומד בסימן הקמתה של מועצת תלמידי ישראל. כשייכתבו, במירוץ הזמן, תולדותיה של זו, אי אפשר יהיה
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 13 | ספף ־ 0 האליל תבוו 31ח אם יש צדק ( 116ע יגאל מ 1סנ־זון — הוצאת נ. מברסקי ( 300 פרוטה). מאיר טובינסקי, יליד ליטא ,43 ,מהנדס מכונות, מפקד מחנה הקליטה שנלר ושדה
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 14 | מחוות! .נירי וובן ם יושב־ראש הכנסת, ידסן 5שפרינצאק, נטל לידיו את מחזהו האחרון של יגאל (״בערבות העב״) מוסנזון — ״אם יש מלא הצבע המודרג החדש מסי 6 לראות בכל
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 15 | ק ול נ וע ע ת 1נ 1ת הארץ שדנו? לפני שבועיים, הוצפו עמודי הפרסומת ברחובות במודעות צבעוניות, המראות נער מתולתל קורא את הארץ (אותיות מרובעות, סולידיות) שלנו
העולם הזה - גליון 693 - 8 בפברואר 1951 - עמוד 16 | מה יתה אומר>• השפה העברית היא גוף חי, המשתנה והולד בהתמדה. מדי פעם בפעם, מוסיף הנוער ביטויים חדשים לשפה, כחלקם שי בו שי פ ^ חלקם חידד שים אמתיים החודרים ללשון.
חזרה לתחילת העמוד