גליון 694

העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 1 | מם 9 * .שנה / 14ס׳ אדר א׳תשי״א 1 /י15.2
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 2 | ל ק 1ףץו ־ נ1 זוהי מהדורת מכתבים חירום. במשך שבועיים הביטו בקנאה עובדי העתונות היומית אל עבר העתונות השבועית, שהופיעה בתבניתה הרגילה, בעוד שהיומיים ירדו למחצית
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 3 | במרחב ה יר ד ן *רחמה זעירה בקול נפץ אדיר נכנסו השבוע היחסים בין מדינת ישראל והממשלה הירדנית לש לבם השלישי. אחרי השלב הראשון (מל חמה) והשלב השני (שביתת נשק)
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 4 | במדינה הסס הסוס דוהר ב מלון ״ריץ״ י שבו העתונאים הזרים המעטים ש שרדו בארץ, והחליפו זברונות. ״שאנחאי 1947 ,״, אמר אחד. ״ומה שהיה בצרפת 1947 י ״זה לא כלום״
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 5 | על מדרגות בית־הספר עמדו כמד, בנות בינעירונית, מתחו , 16 החליפו רכילות ביקורת על הבנים, שוחחו על עדנים של מה בכך, כחברי הכנסת ב מזנון. בפנים, באולם רחב־ר,ידיים,
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 6 | ״אסור לזלזל בתוכנית־הלימודים ובג ריס ״ ,אומר, יעקב דנאי, נציג בי״ס תיכון כ3 סבא; .מה מתלוננים כאן, שבתייהספר אסרו עתוני התלמידים 7הם צדקו בהחלם, כי עתוו אלה לא
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 7 | ״עלינו ללחום למען הכרה במועצות שלנו דבורה ריבקין, נציגת 200 תלמידות גמנסיה ״תלפיות״ בתל־אביב, היתה אמיצה: היא באה למרות התנגדות המנהל. י ״תכנית הלימודים ישנה.
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 8 | במדינה ׳.המשך ״במדינה־ מעמוד )+ עתונים אויב ר א שון*. :אולח ציונית האישיות השנוא־ ביו תר על נטורי קר־הא, חן א שר הסעד, ר׳ יצחק מאיר לוין, המגלם את כל חטאי
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 9 | במדינה סתורי הנעל הבודדת... ״וסיבות מקילות״.״ לילה אחד, בשעה שלקוחות .׳חינגא־באר״ ,בתל־אביב, נהנו מן החיים, הופיע במקום פקיד מטעם מ שרד האוצר, יהודה אלחסיד,
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 10 | ׳.עולם מכל ארצות הברית הר אדד ל א וע־ל במועדון־לילה, בעיירת לזז־וגאם באר־צות־הברית, הפסיק אחד המשחקים לרגע קט את משחק הקוביות והאזין, .אה, שוב פצצת אטום״
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 11 | ספורט מוסיקה התאגוטת מוסיקה ב די מסחר יום אחד, לפני 15 שנה, החליט משה כי אביב, קניוק, מנהל המוזיאון בתל הקשר בין הציור, הפיסול והמוסיקה אינו שותפות אמנותית
העולם הזה - גליון 694 - 15 בפברואר 1951 - עמוד 12 | קולנוע , סו־סיס עיר במערומי ה י העיר במערומיה היא ניו־יורק. היא מתגלית בערוותה לעיני הצוכה, בל־וותו את המשטרה המקומית החוקרת מקרר. רצח שגרתי. זוהי ניו־יורק,
חזרה לתחילת העמוד