גליון 695

העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 1 | 1השבועון המצויר
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 2 | ל ק 1ף ח ־נ1 השבוע הוציאה הנהלת העולם הזה 520 פרוטה, כדי לקנות תיבת מכתבים נוספת. הנער השליח הדביק עליה תו־סימון והעמיד אותה ליד תיבה שנייה, שגם עליה היה כתוב
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 3 | במרחב חג1ה הש^ר־ד־ם מתיעצים במשך למעלה משבוע, סגרו את עצמם אנשי השרות הדיפלומטי האמריקאי במרחב, בישיבה סודית, בבניני השגרירות באיסטנבול, בוועידתם האזורית השניה
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 4 | במדינה הסס *בדוד ה שם, בחידות!״ ״ברוך השם, יהיה מד, לאכול,״ נאנחה עקרת־בית אופטימית, כשקראה בעתון על התפטרות הממשלה. הנסיון לימד אותה : ערב בחירות גדלות המנות,
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 5 | במדינה יהודים דתיים לעבור עבירה ולקנוחו, מגו־חבת — תאורגן פניה הפגנתית ליבואנים שיביאו בשר טרף. הליגה תרכז סביבה את אזרחי המדינה המתנגדים לשלילת חופשתם מצד
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 6 | האדמה מתבקעת. לפני כמה ימים ירד גשם; אך הכמות היתה קטנה, הרטיבות לא מספקת כדי לחדור לתוך האדמה, ורק שכבת דקה נרטבה. במשך זמן קצר התאדו המיס והאדמה התבקעה בקרני
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 7 | נצול מקסימלי. נחל אסי מתפלג ליד גשר רומי זה. לפני הצמאים ב שדות ונספגים האחרונה, הטיפה | ימי הרומים. המים מגיעים ל שדות חמדיה מנחל אסי, :ט 1ישנה׳ למרות
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 8 | (המשך במדינה מעמוד )5 לופדיות, בלטריסטיקד״ ספרים קלסיים, ספרים ידועים ובלתי ידועים ואין אחד מאותן הסוג ...אשר לנעליים — נאנחו רבים, נזכרו בתלושים ובבהלה. ״בימי
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 9 | ספורט ספרים ה עול שדמחד 160( 1984ע ג׳זרג׳ או תו ל — פילס ( 300 פרומה) ספרו של אורוול, בריטי בן ,46 שמת בשנה שעברה, אזל בלונדון מן השוק תוך שעות. באמריקה נמכרו
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 10 | מכלרעולם בויסניה ה ב עי טהדא הו עי ד ה כשקם הרוזן פוקם־סטרינג׳וייס מכורסתו, במועדון וייט השמרני בלונדון ובעט באחוריו של שר־העבודר, אניורין בואן (העולם הזה
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 11 | ת ׳ ץוטר 1ן דק הטווארי שחסר הצופים, שיצאו מהצגת הבכורה (הכפר סמפניצ׳קובר מאת דוסנוו״בסקי, מציג האוהל, הסחיז וב ים פרופ׳ פ -ש ארוף, תרגם נתן אלתרמן, ציירה ג׳ניה
העולם הזה - גליון 695 - 22 בפברואר 1951 - עמוד 12 | ן 0״ 0׳ וזס ס א ^ס״סט ש 0ו.ו ז ז 1*1x11 1 1 ג 1111א ם
חזרה לתחילת העמוד