גליון 696

העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 1 | השבועון המצויר (לאינפורמציה / 696 ! 119 שנה / 14כ״ג אדרא׳תשי״א 1.3.1951 / פ רי ע
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 2 | .אולם שבולו דממה״ ם העול רדל רז השבועון המצויר לאינפורמציה המערכת והמנהרה: רוז׳ לי ליננ לו ם ,12 תל־אביב ת. ד . 136 .סלסון (זמני) 66785 ברצוננו להודות לכם מקרב
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 3 | ב העם פורט החודר ״לא באתי להציע לישראל דבר שהיא לא תוכל לקבלו״ ,חייך הגנרל סר ברייאן רוברטסון, יום אחרי הפגנות־הזעם של נאמני מק״י ומם ״ם בירושלים, בתל־אביב
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 4 | בםד ־ נ ר. נגנז והמנות נשארו כשהיו. הסופר הכלכלי הסיק את המסקנה הפשוטה — תהיינה בחירות. בינתיים הוגברה האספקה ללול. התר נגולות יטילו יותר ...ייתכן שיקצצו פה,
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 5 | במדידה התלונות : סדורי עגינה בלתי בה. בין מתאימים. כשתגיע לחיפה ב־ 1למארס אנית ה תיירים ״א. ק ,אינדפנדנם״ בנסיעת הבכו רה, שתארך 53 יום ותוביל 510 תיירים, תעמוד
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 6 | רק הסמלים מימי הנאצים. הוחלפו: השוטרים, המסיירים ברובע היהודי של מייל שטראסה עודם לובשים רק צלב הקרס הורד. ליהודים אין זה מפריע. השלם האידישי אומר: משלוח זוב׳
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 7 | 0 $נ!זו1ווו! לארצות־הברית, להגר לחםח 0ד: יהודים אלה יושבים במחנה הפליטים של ״אירו״ ,ומחכים שיגיע תורם אוסטרליה, אנגליה או אמריקה הדרומית. רק לא לישראל. שנאה
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 8 | במרחב מצרים הארוס התחתן אירוסיו אחרי ההודעה הרשמית על סאדק /הע!לם של פארוק עם נארימן המצר־ת, הזה ,)694 פירסמה העתונות במקום בולט, את הידיעה על נישואיו של זכי
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 9 | כדורגל הדא חייכו קשה לקבוע בדיוק, מדוע מפצחים גר עינים בתחרויות הכדורגל, אך הצופים הער בים בישראל התקדמו — הם אוכלים סומ סום. הקהל הערבי נוהג ביתר אדיבות כל פי
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 10 | במשך שבוע ימים התרחשו דב רים מוזרים בקבוצת ניר־עם, אחד מול מארבעת המשקים השוכנים עזה. עגלון הקבוצה לקח חוטים מן המחסן, קשר אותם לעצים ; אנשי־קיבוץ, חיילי נח״ל
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 11 | בניר ־ עם לחו הטאנקים לארץ־ישראל, כדי לדכא מהומות ערביות, רכב קארידג׳ על אחד מהם, וכך ראה בפעם הראשונה את פניו של קבוץ עברי. כשפרצה המלחמה ניתנה לקארידג׳ ההזדמ
העולם הזה - גליון 696 - 1 במרץ 1951 - עמוד 12 | קולנוע סוטיס 7 .מ־ חדדה״ כמה נשמות תמימות נבהלו: ג׳רוסלם פוסט וכמה עתונים אחרים פרסמו ידיעות, כי ביום א׳ הבא יפוצץ איש־מדע מטורף פצצת־אטום בלונדון. אטלי הכריז
חזרה לתחילת העמוד