גליון 698

העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 1 | חשלס ייי^ *׳11111 מ ס 6 .שנה / 14ז׳ אדרב׳ ת שי ״ א 15.3.1951
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 2 | העולם ר־ו־ ד ה השבועון המצויד לאינפורמציה המערכת והמנהרה: י חי לי ליננ לי ם . 12ת ל־ אני ס ח. ד , 136 .טלסון (זמני) 66785 חופש בטיי כזה, עוד לא נראה בשום עתון.
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 3 | במדינה העם ה א בי בפא רוח אביב נשבר, בארץ. לצד הכבישים עמדו בשבת המכוניות, שעד, שנשים וילדים פשטו בשדה, לקטוף את הצבעוניות האדמדמות המבשרות את העונה. אולם המצב
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 4 | במדינה קיבלה לידה את העבודה. היתד. זו תקופת הזהב של השוק השחור, שפרח באין מפריע. עד אשר לבסוף, לפני כשלשה שבועות, החלה המשטרה לפעול. כתיל, צעד הראשון לפעולה גם
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 5 | במד אחד הרימה האשד, את עיניה, הביסה ד,שמימה, החלה בתפילה חרישית. אחר כך הסתלקה מהמקום ; בצאת ההלויה הצטרפה לקהל, אי שם בסוף השורה. היתד, זו אסתר יעקובוביץ, אשת
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 6 | מאת: רפאל סלע ניגון נוגד, משובץ מלים ארמיות בוקע ועולה מתוך חורשת הארנים הירקרקה, העוטרת את בנין בית־הכנסת המהודר במושבה פרדס־חנד״ ״תנו רבנן, שנים אוחזין בטלית
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 7 | ״מדרשייה נעם ,-הישיבה היחידה בארץ המכינה תלמידיה לבחינות בגרות, משלבת למודי קודש וחול. וזר, מסיבה ברורה: הצעירים, הלומדים בישיבות, נולדו ברובם בארץ, או עלו
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 8 | במרחב המאבק לעצמאות קוו• ע ר פי ר ־ מקרצ׳י עד מראקש התנער המרחב, באחד מרגעי התסיסה החזקים ביותר, מאז סיום מלחמת פלסטין. אל מול ההתערבות הגוברת והולכת של
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 9 | ספורט טניס־שולחן הגב רו תהמצ ריו תסר בו קשה לדעת, אם הרחקתו של שחקניות טניס־השולחן מישראל (לייפניך אליזבט, גולדמן שרה) מהאליפות העולמית בטניס־שולחן, נובעת
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 10 | תשבץ ענ ק ( מספד )6 0 מאוזן )1 :אי־תלות באחרים ! )7עד נין מחריד לב ! )13 מנהיג צ׳כי שהודח 1 )20 קיבוץ ארץ־ישראלי ״א״ של השומר הצעיר ! )25 הנביא מענתות ! )26
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 11 | מוסיקה ״כמו מ דכי -ב או טו בו ס״ בקרון הרכבת, בדרך מדנבר לסן פרג־ציסקו, הגיע לידי מנגני התזמורת הישראלית, הנמצאת עתה מעבר לים, גליון העולם הזה ( ,)692 ובו
העולם הזה - גליון 698 - 15 במרץ 1951 - עמוד 12 | תשבץ. ענק מס׳ (באורים בעמוד )10 87 95 106 107 108 100 99 110 109 116 114 122 123 ־132 140 סוג ש ל קו ר א ,הט 1ל ם הזה־ ע־׳ ה א חי ם בז רנו בע־מ. בית ח רו שתל
חזרה לתחילת העמוד