גליון 699

העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 2 | העולם השבועון המצויר לאינפורמציה המערכת והמנהרה: רח׳ לי ליננ לו ם , 12ת ל -א ני נ ת. ד , 136 .טלפון (זסני) 66785 בוץ רצו לישב בבתים את הוריהם (עולים חדשים)
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 3 | נ 0ו י ] 1ן ה ע0 מודים 3ל• ח דו ת חיים כשהופיעו ברחוב הילדים הראשונים לבושי בגדי אינדיאנים, אפאשים, ערבים, נזכרו האזרחים אחוזי העצבנות, שהגיע חג הפורים. נזכרו
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 4 | במדינה מספר הרשיונות הניתן לסרטים אירופאים קונטיננטליים הוא קטן מאד באופן יחסי. למרות שכל חברות הסרטים — אמריקאיות ואירופאיות כאחד — מוכנות לשלוח את תוצרתן על
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 5 | ויי* שמלת אחר הצהריים לקייץ י) שמלת ערב עשויה טפטה״) ״אה,״ נאנח דיפלומט שחרחר, בניב צרפתי ,״מקסים, מקסים לא היה ברור כל עיקר אם התכוון לשמלה המפוארת או לנושאת.
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 6 | ״ אוקי, בוים התיר האמריקאי ומצל• התו — חלק מהנוף — לא פחות הממסגר. מלחמה כחמסין: בצפון הארץ עוד קר את העונה בלקיקת גלידה להנאתם הרבה ׳ מיי דהמאההתשריט: שיין
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 7 | באר-שבען הפועלים הוזרים העירה. דוב תושבי עובדים החוץ לעיר. בדזזרס אחה״צ מתמלאים הרחובות. איזהדום 1׳ התיירת בפרוה (בדרך לאילת) קיבלה רובה מייתור לבמחונה. ן השרב
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 8 | במרחב המאבק לעצמאות השבוע עמד המרחב בסימן תוצאותיו הממשיות של גל ההתנערות, שעבר עליי במשך השבועיים האחרונים. בפעם הראשונה נקבע קו פעולה חשוב מאוד על ידי טהראן,
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 9 | 1זנש ־ 0 בממלכת המדינ אי 01 כאשר נכנסו שיחות ארבע המעצמות בפריס למבוא סתום, חיפשו סגני שריד,חוץ עיסוק לעצמם. לבסוף גילו. אנדריי גרדמיקו, נציג רוסיה, שאינו נוטה
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 10 | סרטים ״ ם־נדדלה״ במוקדם או במאוחר, כמובן, היה על וואלס דיסני להניח את ידיו על המפורסמת שבאגדות. מבצע מסוכן, אפילו לדיסני, כי לא הוא ולא צייר־סרטים אחר הצליחו
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 11 | מכל אמריקה היתר, מאז ומעולם ארץ הפשי עים. דור שלם של נערים בלע את סיפורי הפלאים על אל־קאפונה הגדול וכנו־פיתו: שיירות עצומות של מכוניות משא, שהבריחו משקאות
העולם הזה - גליון 699 - 22 במרץ 1951 - עמוד 12 |
חזרה לתחילת העמוד