גליון 701

העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 1 | מ / 7 0 1שנה / 14כ״חאדרב׳ תשי״א 5.4.1951
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 2 | מכתבי ם העודר: העולם *וי • *בנד• עורר משנה: רז־ ד ר־ו יי לים השבועון המצויר לאינפורמציה 3ח ן צרם המערכת: ״ ודרגר אס • : מקמיס סלומון 81ץ ח 3ד* המערכת: וב איתז.
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 3 | במדינה העס ווווווה הרה טי ם ״אפסיק לקרוא את העתון עד למחרת יום הבחירות,״ אמר אזרח נכון, שתתעייף משורת הסנסציות, שמילאו את העמודים במשך השבוע. יתכן ולא היו
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 4 | במדינה מל. אבו אשלן, בן ה־ , 12 בן שבט אבו־ספיטן. עקבותיו של עבדול נעלמו לפני ארבעה ימים, והנה הוא נמצא כאן קבור. הדבר השפיע על הבדואים כמשהו אל־אנו־שי: הילד,
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 5 | במדינה אנשים, ומגרשי הכדורגל הם נקודת־מוצא של הפיכות ומרידות״. אך לא כל אנשי הספורט סברו ״בעקבות שערוריה צמרי ת מדהימה כזאת, יש לאסור על שתי הקבוצות להשתתף
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 6 | וו ־ ץ! ט ר 1ן ספורט כדורגל ל א 0ת מ שחי! סן הרגע הראשון ד,יה ברור, שמשהו עומד לקרות .״היום יהיה חם אמר אצ׳לניק ותיק — ״החבריה לא יוותרו על הגביע״ .בל אותם
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 7 | הרצח ראש ססש 7ת איראן׳ היתד. טד,ראן 7נקודת תורפר, עולמית * .אך ההתענינות לא נתעוררה מפני שרזמארא היד, איש גדול. שליטים רבים שנרצחו לפניו זבו רק בדאגה זהתענינות
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 8 | ( 6 3 ( 7ס /רמס , כפי שמתארת העתונות ונשמע בשיחות דיפלומטיות. העובדה היא, שעל כל חבית נפט, העוברת את התעלה, נגבה מס של 18 סנט אמריקאי. מלבד זאת, מקצרים בצינור
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 9 | אולם אין הוא נמכר במחיר פחות ממחיר הנפט האמריקאי. אפילו הצי האמריקאי. משלם עבור הנפט, שהוא מקבל בסעודיה, את אותו המחיר שהוא משלם עבור נפט, שהוא מקבל בארצות
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 10 | חנש ־ 0 סו כרו 1קן אדמדם *14 114. ונאתך לדרך! זדנך משלם שום תשלום נוסף הנך מקבל את כל הידיעות הדרושות הזמנת מקומות במסוסי ם א 0ובבית מלון על ידו י* 45ע רי ם 3־
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 11 | ק 1ל ( 1ע סרטים ״ שירת חייו״ כאשר שמע הילד ריק מארטין את נגינתו של המחצר הגדול ארט האזארה החלים להיות מוסיקאי. ריק היה ׳ יתום, האזארד התענין בו, ממש גידל אותו,
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 12 | במרחב תורכיה ארדה חחד בכל מקום בתורכיה, מדברים היום על נושא אחד בלבד: לא על חוזה הגנה מרחבי, או סכנת פלישה סובייטית, או הגדלת הענקת הדולרים המרשלית. אף לא על
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 13 | אתנסיחז מו תלמ ען ה ע תון לפני חצי שנה נפגשו במלון ולדורף־ אסטוריה שבניו־יורק 348 עורכי־עתונים מכל קצווי אמריקה, לדון בבעיות הצנזורה ודיכוי חופש העתונות. לפתע
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 14 | כת מחלקי הארץ השונים משמיעים הצעותיהם, מת וכהים, דנים לפעמים עד שעות הכוקר. אולם לאט! לאט מתגבשת תמונת הגל* יון הבא: עמודי־התמונות, השער, המדורים מסתמנים
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 15 | חלקן תצולמנה כאריד. האיש האחראי, כי התמונות תהיינה מונחות במופרד על שולחן המערכת, בהתאם לצרכי התכנית, הוא צלם המערכת, האיש האץ למאורע, מאדם לאדם, כש־מזוודות
העולם הזה - גליון 701 - 5 באפריל 1951 - עמוד 16 | כד אהד מאתנו עושה מדי יו ביומו אלפי תנועות,כידיו. לכד תנ עה יש תכלית משלה -לבצע פעולו להשתמש במכשיר. אולם די להוצי את המכשיר מן הידים, כדי להסו את התנועה
חזרה לתחילת העמוד