גליון 703

העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 1 | השבועון המצויר לאינפורמציה / 701.011 שנה / 14 ערב פסח תשי״א!20.4.1951
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 2 | ה עו ר ר: העולם רז־י ר־ו השבועון המצויר לאינפורמציה המערכתוהמגהרה: רח לי ליננ לו ם . 12ת ל־ אנינ ת. ד , 136 .טלפון (ז8ני) 66785 מכ ת בי ס *וי • אגני• עו
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 3 | היתד, זאת התמונה הראשונה של מלחמה: המון ערבי פר־יע התפרץ משער יפו למרכז המסחרי, שדד׳ הצית׳ החריב. צלמים זרים הסריטו בקדחתנות את ההמון, שרקד מסביב לערמת הסחורות
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 4 | אין ילדים אלה של שכונת המרכז המסחרי דומיס למוד׳ עות־ד,תעמולה של קרן־היסוד (מימין) .אין הם דומיב למודעות־תעמולה בכלל. בסטאמיססיקה הס מופיעים במדור: עולים
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 5 | ישראל הוא ילד־עולה. לעומת כל ילד חמוד ומפונק שנולד בארץ, כילד שמימין, ישנו ילד אחר דימתגיולל בסרחון בשכונה חרבה, בכפר נטיש, במהנה־עולים. יכול הישוב הוותיק,
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 6 | במדינה העם 1310ש ד עקשן כשנודע לעם כי ארנסט מוין מת, עלי רחוקים בו זכרונות נשכחים מימים לא להתנקש ביותר. האיש, שפעמיים ניסו בחייו ושמת, בכל זאת, מות טבעי אחרי
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 7 | במד ־ נ ר, את ידו. עקב טיפול רפואי מוזנח נשאר מרפקו שבור ומעוקם. אחת בקשתה: תי נתן לה האפשרות לנסוע למקום הקבורה, לפתוח את הקבר, לערוך זיהוי תבי אי כסף ונסע !״
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 8 | רומ* יטליה אינה הארץ הגדולה ביותר, גם ל עיני העולם המערבי והסובייטי אל אר מישראל) .כתב מיוחד של העולם ג. שטרנברג, כותב : ביקיני סובייטי. האיטלקים מתחלקים 1
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 9 | ־ ביותר באירופה. למרות זאת מופנות היום !ת 46.110.000 תושבים (על שטח גדול פי 13 שביקר לא מכבר באיטליה, בלוית הצלם |ני סוגים: קומוניסטים ולא־קומוניסטים. הבחנה זו
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 10 | (הדשן במדינה מעדת )7 סינור אפילו למען הקק״ל ״כל מי שהביא גרוש למען הקרן הקיימת, יקום ויעמוד ליד הקיר״ ,אמרה המורה, בכיתה א׳ בחולון (כמו במקומות רבים אחרים)
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 11 | כדורגל ב־ת״ר נשארה בודד ה הופעת הבכורה של הכדורגלנים היש ראליים על אדמת תורכיה נסתיימה בהפ סד. החשש שמכבי תל־אביב אינו כיום בפורמה טובה התאמת. התורכים ידועים
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 12 | במרחב א ירא ן הברית הבלתי קדושה בכפרי איראן רווחות שמועות חדשות, סנסציוניות: מוחמר וסטלין כרתו ברית בשדות הנפט שבדרום. נציגיהם המקומיים קבעו קו פעולה משותף,
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 13 | ספר ־ ס מכל הלוחמים בחפירות יו מן המלחמה ( 157ט אנרי בים — ספריית פועלים ( 300 פרוטה) אנרי ברבים ד,יה בן ,41 עתונאי פריסאי ומחברם של חצי תריסר ספרים כש־התנדב,
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 14 | ח״ב־ם 1־ 4000 דו ל ר ככל שהלכו הרוחות והתחממו בישיבות הכנסת האחרונות. בהן אושר, סופית, חוק הבחירות, הלך ח״כ חירות, ד״ר יוחנן כאדר, והתקרר. לפני שוויתר,
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 15 | ולהניח אבני פינה לבניינים ציבוריים. בינ תיים פתחה, כדרכה, במסע תעמולה אישי לבחירתה לסגן נשיא ארגנטינה ויושב ראש הסנט בפברואר .1952 אמן שהחליט לחזור ולהופיע
העולם הזה - גליון 703 - 20 באפריל 1951 - עמוד 16 | חידון השמות בשמוע אדם שמו של ספר, שיר, סרט, נוצרת בראשו תמונה מסוימת. בעמוד זה צייר דוש את התמונות, שהזכירוהו שמותיהם שד 5סרטים 5 ,שירים עבריים יייוע״ם 4
חזרה לתחילת העמוד