גליון 715

העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 2 | דעתו שי בעל היובל בעניני בקורת מוזיקא לית אינה מענינת אותי ביותר למרות, שלפי דבריו אשר הודפסו בתכניה לקונצרט שלו. ״נחום נרדי הוא הקומפוזיטור המוכשר המקו רי
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 3 | אזרח במדינת הקיצוב והצנע ח׳ בדיד הבת * חדרים לסלי פלטשר: אחד מבין 8מליון בלונדון שי שבהמקלט ט ל בי דהאך אין בה אמבטיה או מקלחת מאת רוני כר לונדון על היום דומה
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 4 | ליד הגדר, פרידה משפחתית. אחר שטתי הבנות הבכורות, ג׳ויס ומייבל, יצאו לבית הספר, נפרד האב מג׳ניפר הצעירה, יוצא לעיסוקי לפני הצהרים שלו. בתבנית: עבודה בחלקתו,
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 5 | כוס כירה, הטלת חץ. בשעות הפנאי יש לליז מקום לאן ללכת, בו הוא מבלה כסועמו, נהנה משעות המנוחה : המסבאה, בה הוא משוחח, על כוס בירה (פושרת, ב ד רן כלל, כמנהג
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 6 | במד ־ נ ר, העם מה הס חושב• .מהי ״מה הם חושבים, מהי״ אמר בכעס פקיד בנק, בגיל העמידה, כשעמד לפני לוח המודעות וקרא את כרוזי המפלגות השונות. לא הוא בלבד שאל שאלה
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 7 | המדינה במרחב אומרות המפלגות : כיפי ערביי ישראל שויון זכויות שויון זכויות משמר צבאי חופש מונבל מסויג גמור כל בעיות המדינה: כלכלתה, בטחונה, האפ שרויות לקליטת
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 8 | ״אנו בנים חורגים״ .דוב ווגנר, בעל חנות מ: יתן את קולו בי 30 ביולי. הוא בעד קיבוץ גלויות, מהמשטר הנוכחי :״עכשיו רע, אנו (בעלי החנויות) אחד לפנקס, אחד לרוזן. נתן
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 9 | יכול להיות כי הרוקח, הצלם, כמה אלמונים שלא היו בבתיהם והאשה שלא י את הדלתות, אחר הצלצול הטורדני, בהיסוס או ברצון, מסכים בכך שעל ישראל הגדולים של תל־רצתה לפתוח
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 10 | בסדינו ! (המשך מעמוד )6 מוסדות פתוחים. האסירים נותנים מלת- כבוד שלא יימלטו. אם נמלט מישהו, הריהו עובר לבית־סוהר בעל משטר חמור יותר. התוצאה — מקרים של בריחה
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 11 | ! 1 /ץןט 1׳ 1ן לצחוק או לבכו ת י חנשי 0 בעדשש הלשונות הנושא עתיק מאד: אדם משתוקק לה שיג דבר־מה ואינו מונע מעצמו כל סו רח לביצוע תשוקתו. אך — הגורל מת ייצב
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 12 | מ 1סקר ק 1ל נ 1ע סבבים שדושה שחקני צעירי שלושה שחקנים צעירים שכבר הספיקו לעשות רושם בעולם הבד, ואשר עתיד מזהיר נשקף להם ללא ספק, מופיעים השבוע : פארלי גרינג׳ר
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 13 | שיין. הידיעה על ההפסד של הנבחרת התל־אביב לאתונה 2 :1הפכה לשיחת היום, אולם חובבי הספורט לא ידעו מה נכון להם. איך אפשר? כאשר נודע למחרת שבחירי הכדורגל הישראלי
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 14 | ציור הצייד היה שו־אד קעמ/ד עבוד 4 /1 7 שעד של חליפזתיגו ״ י ־יי י׳ ״*אסדיקאיי? ה ־ ני ״׳.י יי סיאוי פי? ״י ״ מפפדי־־יייי״יו סבלנות ז. 7ק, דן ת פי׳רקוחימיני•
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 15 | במרחב ס 1ריה גשות כד המנהיגים התאחדו! בדירה קטנה, ברחוב אבי רומאנה בדמשק, חיה אשר, כבת שלושים, אלמנה ואם לילדה צעירה. היא חיה את חייה השקטים, אינה מתערבת
העולם הזה - גליון 715 - 12 ביולי 1951 - עמוד 16 |
חזרה לתחילת העמוד