גליון 722

העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 2 | עבר. העיר היתה הרוסה, סכנה של מגפה ניראה אייהעורר אורי א בנ רי מה על התושבים. הנקמן עורך משנה: היה צוו החיים. ׳* י ו 0כהז מילר הרגיש שמישהו מר־ו־לרת לכלך את
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 3 | חת תמונת הענק של יוסף סטלין, במדי גנרליסימו, ישב יעקב מאליק, | לנ ציגו באו״מ, ושידר נאום שזרע תדהמה בעולם המערבי. מאליק הציע שלום. מה היתה כוונתו? בעולם פרץ
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 4 | המלחמה בקוריאה נתנה דחיפה עצומה לאחדותה ולזיונה שד אירופה. לפני שנה היתה אירופה מפולגת, שרועה במבול של פטפוטים, חסרת־ישע. לא היה ספק שעשרות הדיביזיות
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 5 | ׳ 1(11 . .ו ו 11 0 ^ 1111 1—1 1,1—-- 111-0 האמריקאית. התעשיה שיצרה מכשירי טלביזיה ומקררים חשמליים הועמדה על פסים מלחמתיים. הופעלה תכנית עצומה של ייצור נשק,
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 6 | במד • נ רי העם המגוונות מה היה קורה לוא היו אסירי בית־הסוהר בתל־מונד מכוננים את עצמם כבית דין, שופעים אוו השוטרים והשופטים שהביאום למקום מגוריהם הנוכחי? מחבר
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 7 | במד ־ נ ף, תמורת הבשר תשלם המדינה במכוניות •קיזר־פריזר״ מהמפעל החיפאי, שנוסד ע״י חברו למפלגה של מרידוד, אברהם פרידמן, בתפוזים ישראליים ובככפי המגבית. תמורת
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 8 | המפגרים ראו לפניהם צלע הר מכוסה אבנים לבנות. הם הביטו לצדדים, חיפשו את האמפיתיאטרון שסופר להם אודותיו. לפתע הרגישו שיש משהו משונה בהר שלפניהם: נראה כאילו כל
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 9 | נוסעים והולכים. שדה סמוך הוקדש למגרש חנייה לאלפי המכוניות, מכל הסוגים והגדלים, שהביאו את רבבות המבקרים הנושאים שמיכות, אוכל ומזוודות, ה״הגירה״ נמשכה מן הצהרים
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 10 | במדינה (הנזשך מעמיד )7 נאשמות אחרות, למשל: אי תשלום מזונות לאשה, הקמת רעש במקום ציבורי, עד אשר לבסוף החלה תקופה חדשה בחייו. המפנה בא כאשר השופט גלעדי החל מטפל
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 11 | במרחב חנש־ 0 , 3ין דומא דהול* 3וד למרות שרוב לבלרי עיר הוואתיקן מבכרים להשתמש בעם ודיו, החלים האפיפיור, פיו ס ה־ ,12 להנהיג שינוי: החל מהשבוע הוא כותב את
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 12 | קולנ סרטים ״החוב שנפרע״ האל וואליס הוא מפיק שלכל סרטיו (ביניהם: נורתה איברס ; סליחה, טעות במספר) חותם אופיני: הם מטפלים באנשים מושחתים שחייהם הסתבכו עד כדי כך
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 13 | ן. י י. מכל ארצות הברית סטאלין לא מצא דרך כאשר חזר מק־ארתור לארצות הברית הביא עמו, מלבד אשתו ובנו, גנרל ושתי תיבות אלומיניום גדולות. שם הגנרל: צ׳רלס ווילובי.
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 14 | מכתב ים לבוניה בקשר עם ההודעה של מ שרד הקי צוב על התכ נית ל הו סי ף אב ק ת חלב ל תו צ רת החלב, הנני מ צי ע ל שנו ת ל הב א את ה ש מו ת לבן ולבניה ל־לבון ול בוני
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 15 | ס שהיה נער צד צפרדעים מספרם של הספורטאים הישראלים מצומצם למדי. כאשר נודע לפני חצי שנה שספורטאי אחד החליט לזנוח את פעילותו בארץ, להמשיך בלימודיו, לא האמינו לדבר
העולם הזה - גליון 722 - 30 באוגוסט 1951 - עמוד 16 | צלבץ הקולנוע הקורא הממוצע של העולם הזה מבקר לפחות פעם אהת בשבוע כאהו מ 108-בתי הקולנוע בארץ, מתרכז משך שעתיים כתמונות המושלכות על הכד ובגבורי הסרט. כשבע
חזרה לתחילת העמוד