גליון 723

העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 1 | ..וון וון ווווו 1 1 111 וו ^090 השבועון המצויר לאינפורמציה 120 רז נז רז י ר 7 2 3 שנה 14 א לו ל 6 .9 .5 1 ס ר 1ע
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 2 | מכתבים העורך : ולם הן1 רה זר־! אורי אבנר׳ עורך משנה: כ ה1 שיו ם עורך הסגנון : .נושא לתרגילי עדרכי־דין״ עורך גראפי ז דב איתז השבועון הסצדר ל אי ג פ 1רםציה
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 3 | א חד מאל פי מחפשי הדיור בארץ, בו1י, צבר בן ,26 בעד לאשה ואב לילד, מתחבט בפתרון השאלה הגורלית: רוצה מי להשכיר חדד? —1.11(111.1 ל שאליהו (״בוזי״) זהבי מחפש׳ הוא
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 4 | שני מטרים מרובעים לנפ*צ. במרפסת. צרת יזיים שהפכה בשעת חירום חדר מגורים מצטופפת משפחת דהבי, האב, האם, הבן — שלוש נפשות על ששה מסרים מרובעים, בדיוק. הגנן כגינת
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 5 | הרגליים מוליכות לכל מקדם. לפני שעות העבודה, תוך שעות העבודה, בהפסקות, לאחר שעות העבודה, מוליכות רגליו היגעות של בוזי את בעליהן לכל מקום שיצא שמעו כנתון להשכרה.
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 6 | במדינר. העם התגוומת(יי) שתי תמונות מראות את הכל. תמונה מספר : 1משה שרת מנצח על מקהלת הקונגרס הציוני. דקות מעטות לפני הנעילה. תמונה מספר : 2ד״ר אמיל שמוראק
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 7 | ב מ די גה בור שמצב הספקת זרם החשמל אליו היה עד עתה אחד האידיאליים בעולם (פרט לארצות הברית). בברית המועצות, בעלת האפשרויות הכבי־רות, יוזמת הדנפרוסטרוי נהנה רק
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 8 | : 1938 סואץ : 1937 חתונה על הקרח : 1938 ריתמוס החיים קולנוע כוכבים המחתרת הפיליפינית צ׳ק פאלמר (טיירון פאואר) הוא קצין ימי אמריקאי שיאניתו נטרפת מול החוף
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 9 | : 19:המכול בא :ייחד. לקבל תפקידים פעוטים במספר ה, אם לא משהו אחר, מצדיקים את ולת העין. יר, באגדה היוונית ובספרות תיאטרון. קטואליים. :פעמונים) המיבגווי, האיש
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 10 | יורק להכות מלבד לא־דתע. איטלקי כל טירון בצבא ארצות־הברית, יוצא בתום חודשי האימונים שלו באמונה שלמה שהנשק של צבאו הוא הטוב ביותר בעולם. יש חול קים על בך וסבורים
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 11 | עו\ה, כוכב. ספורט למרות שקהל רבוגיי ם שנאמד בין רבע מיליון למיליון והצי וקהל ילדים של שמונים אלף לפחוד. י.בע רחד אן ואוויטהפירון להופיע כמועמדים לנשיאות ומגנות
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 12 | מכל האזמזת הם א1חד1ת המלתעות מפריעות לדיוכוד ג׳יים טורם בודה, קטן קומה׳ רחב כתפיים ומוצק כסלע, שאף לרווחה בשעה הרביעית לפנות בוקר. הוא נעל את נעלי הבית שלו,
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 13 | מכל דות שגרמו להרשעת הפלדמרשאל קסרלינג. אולם יכול אני לומר שהופתעתי להיווכח כי גנר^ל כה אמיץ ומוכשר • נמצא חייב בפש עי י מלחמה. נלחמתי נגד הפלדמרשאל משך חודשים
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 14 | במרחב י שנר 7כ 7רננר 7ש ל רני * * ר 7ב ד 7נע\ך 7סן ך/בב 7־י**• 7זד־ >071 7/ש ך 7סן רך - 77וסבנה 7ל1סד^<> 2כ72ך, 71X1/1 2^ 71־ 777.1/7א7יל־ר שללגב עו ני ם (0ך ך
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 15 | אנו רוצים מבחן על כל המקומות.״ הדיון עבר מהמגרש לשולחנות הכתיבה. המבחן לא יצא לפועל. כדורעף מ סע לפריס י בהוודע שנבחרת לאומית של ישראל תש תתף באליפות אירופה
העולם הזה - גליון 723 - 6 בספטמבר 1951 - עמוד 16 | ום־קל חידון מוס ה שכשמוע אדם שמד של יצירה מוסי• קלית, נוצרו! ברא :,ו תמונת* מסויימת, המתארת את שמד של אותה יצירה: בעמוד זה צייר דוש ארכע־עשרה תמונות המזכירות
חזרה לתחילת העמוד