גליון 725

העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 2 | העורך : ם עול רז ־ד רז אורי אבניי עורך משנה: שלוםכ חן השבועון הסצויר ל א׳ 1פ 1רםציה המערכת והמנהלה : רח׳ גליהם , 8 ( 1תל־אביב תיאטרון (ליד ת.ד , 131 .טל(
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 3 | בכיר הגדול, בו תו ש ב מתר כז ש בי עי באיים הבריטיים, שורר ת דממה ב שי 1ו ת של א חר חצות. אך היא מופרע ת על־ידי שני סוגי אנשים: רודפי תענוגות ורודפי לחם־ל־לם.
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 4 | עוףומחזה. בתור מלצר ב מועדון ״פיגאל״ הוא רץ כמה קילומטרים כל לילה. ארוחת הערב המכילה עוף מלווה הצגה. אס רוצה המבקר משקאות או קפה עליו לשלם תשלום נוסף. ייז׳
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 5 | סי יגיל( ראשון? אנשים אלה אינם מעונינים ביותר במנגינות אשר התזמורת משמיעה. יש להם עיסוק חשוב יותר: לנחש איזה סוס יגיע ר א שון ב מירוץ המחר. אם ינחשו נכון, עלול
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 6 | במד־ ] ה העם *וול ר ק 1״ לו 3 ( סוג שבוע השי״ בשו ק לחב אחר כמד. שבועות של ש ערוריו ת ע׳מוראק) ופשעים ( סוג לוי) היד, זד, שקם, האזרח התעגין בעיקר בקופסת סורים
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 7 | ׳?כששאלוהו אם ראה איזו דמות חשודה ׳בסביבה נר,ב לענות :״הרי אני?*דם מסרן, בעל מום שאינו יכול לעווב את מ תו, כיצד אדע מה נעשה מסביב?״ עד אשר יום אחד ראה אחד מתו
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 8 | מחמוד נוקראשי, מצרים קולונל חוסני אל־־זעים, סוריה קולונל סאמי אל־־חינאווי, סוריה לא אהב את האחים המוסלמים התוכניות נשארו על גבי הניר יישוב חשבונות פרמי זהפכה
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 9 | זמארא, איראן חלק אדמות נרצח במרס , 1951 בהכנסו להתפלל ^ידאיאן איסלאם, ארגון דתי קיצוני, |הצדקת הרצח: בגידה באינטרסים את לבבות רבבות תושבי טהראן, |־קת רצח, הפך
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 10 | ב מר חב מזזמח ואזלה ע צבי ם מך אין כמעט איש בין הפדיגאיע הערבים י המאגדן כי אמנם גטדפה )*עוזו של מלאל .״הוא מ שוגע בדיו ק כ מונו,״ הם או מרי ם ״הוא רו מז
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 11 | ספורט ושחייתו; (היא יכולה לעבוד 25 בריר ת) היא עוסקת בסיוף. ש חי ה גציונוו ב> 411¥1ז 31ר ההורים שטיילו עט זאטוטיהם בגך זזדסד״ תל־אביב, גבהלי. הט כבר התרגלו
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 12 | מכלר. ע 1ל 0 סרטסה חמה היה סטודנט למשפטים ב לונדון. מלבד זאת היה ראש שבט כו שי, הבאמאנגוואטו, החונה בבצ׳ואנלנד (הנמצאת צפונית לאפריקה הדרומית) והמונה כמה רב
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 13 | ספר ־ 0 מדע חקלאות מפרה, בעזרת מזרק, את רוב הפרות שבמשקי העמק ,״הפר המעופף״. מהפכת ההפריה המלאכותית ביולוגיה כ שרון האדם להעביר זרע לרחם בהמה בעזרת היד או
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 14 | ישנה כ/רננה של רני*? הבה נשסח 77-7/7 7זד־ 7/ה סג ש הנ קיו 2בילך, הרסכי ה7ל1בד^^ הערע\ה ב־רננלה א 7י7־ 7 7יר! ר שלל גבעונים בץ ךך ופי מיני, מסתוריו רוחני מיטה
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 15 | __קולנוע סרטים .,עצם מעצמינו״ המעמד הבינוני בארצות הברית אין לו, לפי הסרט עצם מעצמינו, דאגות מרובות. הרי כמה מן הדברים הגורמים לו טרדה כל שהי בשטח החמרי: היכן
העולם הזה - גליון 725 - 20 בספטמבר 1951 - עמוד 16 | איבון: האצבע ר איון איבון: ה רג
חזרה לתחילת העמוד