גליון 727

העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 1 | 5יייי ־ השבועון המצויר לאינפורמציה מס / 727 / .שנה / 15ד׳ תשרי תשי״ב 4.10.51
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 2 | לעצמה בזבוז המרים ועמל שנים במפעלים שסכנת חורבן צפויה להם בטרם יופעלו? משה משולם, רמתיים העולם הזה ניתח את השיקולים העיקריים, לא את כל השיקולים. הרצון להשלים
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 3 | שע ה ש המוני נלהבים ורעי ב ר חו בו ת קהיר ואלכסנדריה ומנהיגים מושחתים מכריזים הפרזות חמקניות, עומדת האומה המצרית בפני הברירה ב ת 6000 שנה האם לצא תלמסעות־הדפת
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 4 | כיבוש פרעוני. ציור זה נמצא על קיר בית־תפילה בעיר רעמסס ומראה את רעמסס השני עורף שבוי סורי שמרד. נטש את אתו וטורי תו ויצא להגן על הנילוס, להבטיח כי איש לא ישלוט
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 5 | האריה?ן ושהביזנס. כאשר תבעו הבנקאים האירופים את פרעון חובותיו העצונזינו של איסמעיל באשא, כריב מצרים, לא היה לו מניין לקחת כסף, מכר מניותיו בחברת תעלת סואץ.
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 6 | כיבוש הסודאן. לאחר שהסודאן נכבש בידי צבאות מוחמד על /קם מנהיג דתי בסודאן שכינה את עצמו ״אל־מהדי״ והתמרד ביור שי הבאשא המצרי הגדול. הסודאנים התקיפו את חרטום
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 7 | באותו זמן, תחת השלטון המצרי המתפורר והולך, קם בסודאן מנהיג ו תי קנאי בשם מוחמר אחמד ״אל־מהדי״ (המושרה) שהכריז על עצמו כנביא חדש, גירש את המצרים והאנגלים ושבאו
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 8 | ^— תו ך האפלה מופיע אדם רכוב על אופניים בחצר 0הסמינר למורות בצפון תל־אביב. הוא מעמיד את אופניו בפינה ונכנס לבניין הלבן. בחדר ההלבשה הוא פושט את חולצתו ומכנסיו,
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 9 | 1111111 חוזר על קטע שביצועו לא מצא חן בעיניו. הוא ניצב מול הלהקה, 1וחדות והוראותיו ניתנות בקצב מקוטע. הרקדנים חוזרים בעצמם תמתחים כמיתרי כינורות. בכל זאת יש
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 10 | (המשך מעמוד ) 7 הממשלה, עלי מהר באשא, היה ידוע כאוהד הגרמנים אך פארוק סירב להיענות לבקשת האנגלים להדיחו. ברביעי לפברואר , 1942 עת התקרבו צבאות רומל לגבול המצרי
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 11 | ב נז ד ה מקום י פונו בכוח. תשובתם היתד :.אנחנו מוכנים. אבל אם תשתמשו בכוח תגרמו ל אסון לאומי. מאחרינו עומדים רבבות עולי עיראק שהובאו למצב רוח מסוכן ביותר על
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 12 | המרד על הכאונטי כקו האש צ׳רלז לאוטו! גרי קופר קולנוע סרטים ..שלוש מלים בו ד דו ת ״ שלש מלים בודדות חסר אותה מדד, של טעם טוב, תפישה קולנועית כמעט מהפכנית, שובבו
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 13 | בריטניה הגנב חי ב ב את ה שוטר כשנסתיימה מלחמת העולם השניה היה ב רור מה מוטל על וינסטון צ׳רצ׳יל בן ה־ 71 לעשות: עליו להתפטר, לקבל תואר לורד או דוכס, לעבור משדה
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 14 | ספורט המשכיר המרכזי בע״פל שחיה חברה קואופרטיבית להספקה של העובדים בישראל בע״נז המארגנים מתו מבו ש ה שורה ארוכה של דגלי לאום הקיפה אף. בריכת השחיה המקושטת של
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 15 | חנשים ה־והר מפני ש ט רו ת אל ה: סן־פרנציסקו, בה נחתם חוזה השלום עם יפאן, יצא קיסר יפאן, הירוהיטד, לשוח בגן ארמונו המלכותי. בשאתו את עיניו אל עצי האשות הגבוהים
העולם הזה - גליון 727 - 4 באוקטובר 1951 - עמוד 16 | ידידי החוקר הפליג, כדרכו, בתיאוריה, שעה שלויחי אותו למשרדו. מיד כשנכנסנו אצה אליו מזכירתו .״מקרה דחוף,״ אמרה ,״איזה איש נהרג על־ידי מסתננים.״ ״ שוב פעם?״ אמר
חזרה לתחילת העמוד