גליון 728

העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 2 | מכתב־ם העורך : אור* אבנר׳ עורך מ יל ו ם השבועון המצויר לאינפורמצ י ה המערכת מי״ל : העולם הדח ב ע״ מ; דשנה: כח ז עורך הסגנון : דב איתן דוי• המערכת • רוני בר.
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 3 | 1י י ־ י־ רךז ]111 1 .יי, יx 1 1 ן ׳ יגי .״ן 2ויי*־ -ו ף י;י ״ כימים אדה הופיע הקוכץ ההיסטורי הראשון שד מלחמת ארגוני המחתרת — הספר דברי הימים ל מלחמת השחרור
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 4 | הודעה כל שוטר בריטי שיעיז, בנעוד לחוקי האנושות התרבותית, להתפרץ ביום הכיפורים אל הכותל המערבי להפריע למתפללים ולחלל את קדושת התפלה -ייחשב ויי רשםע־י הנוער
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 5 | ירדה יד חזקה על חוגים אלה. חבריהם נאסרו והו אשמו בהשתתפות ברצח, זו כו אחרי משפטים מייג עים, בהם נמצאו תחילה חייבים, פרשת המשפט (ש רבים קוראים לו עד היום ״עלילת
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 6 | רזיאל היה רחוק מלהיות טרוריסט. גישתו היתד, כזו של חייל מקצועי. לא היה לו ספק שהארגון הצבאי אינו יכול להיות אלא זרוע מבצעת של מרות פוליטית. ההבדל בינו ו בין
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 7 | ״כווינגראד״ :אחר פינוי הנשים והילדים ה בריטיים הסתגרו בגיט־אות מרוכזים. הדבר היה יעיל מבחינת השמירה על חיי הבריטים, אן פגע ביותר בפרסטיג׳ה הבריטית בארץ ובחו״ל.
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 8 | ק 1ל תש א: ה מאון תמונה נכונה: שדרת סאנסט משמעות רחכה: כל אנשי המלך מבצע משחקי: פאוסט סרטים בגלל החסכון בנייר פרסמו מרבית בתי הקולנוע בתל־אביב מודעה כללית אשר
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 9 | 7ק מסקנות, הריהו, כמסמך חברתי, !:ת, ולא רק שם. שירת חייו חיטט סזיית המוסיקה העממית, שהיא עסק >רים רבים. כאן עקב הבמאי מייקל ה, ההופך נגן בעל־שם, מגיע אל
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 10 | במד ־ נ רו העם הסיאות לא הטילו אימה לפני 2230 שנה נערך הקרב הגדול בין פירהום, מלך אפירוס היוונית, ו בין הרו מאים• בשדה הקרב של אסקולום הסתערו החיילים והפילים
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 11 | במדינה בינתיים בא במגע עם ראשי הציבור הר פורמיסטי האמריקאי והדרום־אפריקאי׳ שלח מכתב ארוך לועידה של היהדות המתקדמת בלונדון. אולם התקוות נתאכזבו :״כל אלה אשר
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 12 | מעמוד ) 7 (המשך בחלק ממנה. עוד לפני סיום מלחמת־העולם הכריז אצ״ל מלחמה על השלטון הבריטי בארץ. פעו לותיו, ותגובתם החלושה של הבריטים עלי הן, הוכיחו כי כהו של
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 13 | ספרי 0 מוסיקה כובש הלבבות אלפיים באי אוהל־שם התל־אביבי קיבלו את מישר. אלמן בתשואות סוערות אחר שהשמיע בכינורו (כשהוא מלווה, בפסנתר, על־ידי ארווין הרבסט) סונטות
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 14 | ״ל ש אפילו שני!״ הסמל והקצין. זאב שוורצברם( ,שאביו עומד לימינו) ,צבר ואיש מחתרת, שהיה סמל במשמר הנע החיפאי, יחד עם מפקדו, דוד טרייפוס הצנום והממישקף. נעצר תון
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 15 | מ ע 1ל 0 מכל ארצזת־הברית בין השאר. בדיחה ש בדי ת ד, שואל את מי שיודע מהו מרכזה העיר ניו־יורק, יקבל תשיבי׳ :ככר י׳״ במפגשם של שלושה רחובות ניו יורקיים חשובים:
העולם הזה - גליון 728 - 9 באוקטובר 1951 - עמוד 16 | !199 פאריס. אורות מסנוורים, תיאטראות, הצגות קברטים הנפתחים כחצות. אין כמעט אחד שלא חלם על זה. אולם חלום זה אינו כר־כיצוע -דכיזים, היתרי יציאה, נסיעות. כל פעם
חזרה לתחילת העמוד