גליון 730

העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 1 | האס השבועון המצויד ל אי נ פו ר מ צי ה וגס ! 730 .שנה ! !5כ״ה תשרי תשי״ב 25.10.51 / הוליבוד שו קעת
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 2 | העורר : העולם אורי אבנר׳ עורך משנה: <7ל ו 0 רז ־ ל ר ־ו השבועון המצויר רה׳ נליקסון , 8הל־אביב תיאטרון (ליד ת.ד . 13• .טל. וזמני) •8785 מו״ל : העולם בע״ ם; כח ז
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 3 | א 58 88 88 עי ר הסרטים האגדית. אשר 01ליונינערי ונערות בעול ווודמי עליה . •בלה להיות מכשיר חינוב• עצו להפצת ערכים שאיפת־אמת ודצון־יצירה בעולם. במקו הפכה הוליבוד
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 4 | הסרט נולד כאומנות. שח הלידה: אומנות בו קנים בעלי יוזמה ראו מכשיר לביטוי שאיפותיהם האומנותיות. ההוצאות היו מעטות. המכשירים פשוטים, הסרט קצר. היצרן־המפיק־השחקן
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 5 | .5המטרה: חלום האדם חי חיים אפורים, חד־גווניים. הוא אדם ממוצע, לא יפה במיוחד, לא חזק במיוחד• לבו נכסף בח שאי לכל אותם הדברים אשר הח יים האכזריים מנעו אותם ממנו.
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 6 | ב העם המעט׳ משביעי הרבה אחר חודש ימים של חגים, חגים־למחצה וחגים־לרביע (הפסקות חשמל) התמתח האז רח, נאנח אנחה של צער, העיף מבט עצוב בלוח המראה לו כי משך כמה
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 7 | לל של 658 אסירים) הועברו למוסד החדש רק 14 נערים. ביום מסוים היה המצב5 : ברחו 4 ,היו במקום 5 ,לא נמצאו מסיבות בלתי ברורות. לבורחים ישנה דרך פשוטה. חדריהם, ב
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 8 | 11111 מאת דויד ריבון עירית חיפה לחופש. בהיותו פנוי עיר, כביקורת מנקי־הרחובות עם הוא מצא כי כל הארצות הנאורות יצורים הזכאים להוקרה מיוחדת : הם משקיעים בגינות.
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 9 | ץ :״מניין לך כי בעולם הבא לא היה (כמעט) כל הבדל בין 5וחברות הנוער של הקיבוצים. כללי של המשתתפים, לוא היה יכול ״לעכל״ כארבעת אלפים ־ ,התקלף, ישב זוג זקנים, בני
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 10 | חברת ״פרמונט״ קולנוע מתכבדת להציג את הסרט הכביר ״שמשון ודדרה״ יצירת המופת של טפיל ב. דה־־מיל בקולנוע אסתר תל־אביב בהשתתפות : הדי לאמאר ויפטור סיצ׳ור ג׳ורג׳
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 11 | כדורגל ״שופט. הביתה!״ משחקי הינקים בישראל לא הפכו קומו ניסטים לחסידי המערב. הכדורגל האמריקאי שהוצג בשלושת משחקיהם של הכוכבים (אול־סטאר) לא הצטיין במשהו יוצא
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 12 | במר חב מצרים ״לר הביתה* .׳וני!״ המכונית הצבאית דהרה בכביש הזפת הישר בסרבל, המשתרע אל מעבר לאופק בישימון הצהבהב החדגוני. הנהג, חייל צעיר של חיל ההנדסה הבריטי
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 13 | אמנןת במדינה המשיח כבר בא ״הקדוש־ברון־־הוא לא יחזיר את העיר העתיקה לעם ישראל עד שזה לא יתקן את העוול שעשה כלפי,״ הודיע השבוע יהודה חנן בן־דוד, ששינה את שמו
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 14 | המדינאים בכסאודויהם צעיר ירושלמי שנתפש בשעת חדירה ללול עופות ברחוב שץ (מאחורי בניין הכנסת) התנצל בנימוק מלויי לא יכולתי להשיג כרטיס כניסה, רציתי לר אות את דוד
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 15 | ספרי0 הקולונל ברח למטכ״ל האזרח האמיץ מחשבי ( 222פ נזשה יעקב בן־גבריאל — מסדה ( 800 פרוטות). חבקוק מחשבי הוא גבר בעל צורה מרו בעת כמעט, נושא משקפים משובצים במס
העולם הזה - גליון 730 - 25 באוקטובר 1951 - עמוד 16 | חידון הארץ כשמוט אדם שם של מימ עיר׳ מושכה או קבוץ, נוצרת בראשו תמונה. דוש אינו יוצא מכלל זה (אם פי הוא יוצא מכלל שאר הכללים) .כעמוד זה צייר את התמונות ששמות 14
חזרה לתחילת העמוד