גליון 731

העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 1 | השבועון המצויר לאינפורמציה 8נ . 0 שנה / 13ב׳ ח ש דן תשי ״ ב 1.1131
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 2 | העורך : העולם י#יר• אבנ ר׳ עורך משנה: מלים כח ן רי ־ ל הז הסגנון : עי רן ־ב איתן ה שבועון הס צזיד ראיגפורמציר. (ליד ו ה בג־י ־ . ערני. נ לי ק סון א. תי־ א בי ב
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 3 | ן וזי הילדות עצרו על טף המדרכה, העיפו מבט חטוף לצדדים ועברו את הרחוב הסואן בריצה לרציף החנייה של אוטובוס מם 5 .בתחנה המרכזית בתל־אביב. מבלי לאמר מלה, ניגשו
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 4 | הפרה שהוצאה לרעות בשדה, ?}ולס סגור. בשעת ההפסקות נפתח המסך המפריד בין שתי הכיתות והתלמידים מתאספים לבלות יחד את רגעי הפנאי. הרעש הגדול אינו מפריע להם; כל אחד
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 5 | ע שתה רו ש ם ש הי א תשומת לב! תנאי ראשון ללימוד בבית־הספר לחרשים היא תשומת לב מתמדת של הילדים. הם חייבים לעקוב אחר כל תנועת יד או שפתיים של המורה או של חבריהם.
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 6 | אחרים שיוקמו בסביבה העתידה מרכז תעשיתי של הפרוזדור. ה עם מעו צא סו כ ר האזרח ישב ליד הרדיו, האזין לתוצאות הבחירות, משך בכתפיו כששמע שמפלגת העבודה סולקה מן
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 7 | לקבל מצב שבו אדם אחד מתוך חמישה יכול לעמוד בפני שינויים אשר רוב — אפילו מכריע — של החברים ירצו בהם. כעזרת שאגה, סדר. מאותו רגע נעלמה מן האולם כל אוירה של מועצה
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 8 | תורכיה הברקה 3אהעםא חיו ת מאז ניצח ג׳לאל ביאר בבחירות 1950 שוב תפסו הפתגמים הערביים העתיקים את מקומם בשפתם היומיומית של התורכים. אחד הפתגמים הללו (״כאשר יורדת
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 9 | פגיעות בזכרו של אתאתורך הגדול — פסלים נותצו, תמונותיו הורדו מעל הקירות, אולם יצירתו העיקרית המשיכה לשגשג — הצבא התורכי לא חדל מהתפתח ומהתחזק. פרוץ הקרבות
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )7 שני אג שים מ שכו אתאמא השבוע ירד יורה משכים על פני תל־אביב. ברחוב תחכימוני פנת שבזי ניתק חוט חשמל בעל מתח גבוה מגג ביתה של רחל מזרחי בת ה־ .58
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 11 | ט ע 1 שחיה דדן־ אג .3שיא נו ס ף כששכרה ברית־נוכבים־עתיד את השיא הארצי במשחה שליחים 200א 4גילו מודדי הזמן שזמנו של גבריאל נסם, צעיר הקבוצה, ( 2:33 דקות) טוב
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 12 | בבית־הספר לשפות ״ קדימה ״ רוז׳ בן־יהודה ,74ת״א בהדרכת מורים מומחים מאנגליה ומארצות הכרית ב־ 1בנובמבר נפתחים 3קורסים חדשים כדלהלן : א) למתחילים מ־ 10—9בבוקר (
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 13 | מכל בריטניה ה ק רנ ף ניצח א ת המ״ג׳ור הצבא האמריקאי והבריטי היה מוכן לפרוץ ללב גרמניה. בעוד חודש, חדשיים, היה על המלחמה להסתיים. במטהו של אייזנהואר חיכו כמה
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 14 | קולנוע ׳׳שמשון ודליל ה״ היכןהאם? תינוק בן שמונה חדשים נמצא עזוב על מפתן הקומה הראשונה ברחוב ריינס (32 תל־אביב. הוא נמסר על ידי המשטרה למוסד לטיפול באם ובילד של
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 15 | פרנפואז רוזיי (נטע זר) מאי זטרדינג (עובדות החיים) טפיל פארקר (אשת הקולונל) פוזן שאו(העפיפון) שנתיים של לימוד שלוש הצעות טובות שיר על יחסים מיניים החתימה: נשיקה
העולם הזה - גליון 731 - 1 בנובמבר 1951 - עמוד 16 | וינה — המקום ה חיו בעולם שם קייס עוד, איך שהוא, משהו משי- הוף־הפעולה מימי מלחמת־העולם השניה בין ארבעת הגדולים. במחוז מספר 1עובר הג׳ים של ארבעת השוטרים הצבאיים
חזרה לתחילת העמוד