גליון 738

העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 1 | העולם השבועון המצויר די ס 1ו דס ו 1-1-1ו \ ווד / 736 .00 שנה / 15כ״א כסלו תשי״ב 20.12.51
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 2 | העורך : אורי אבנ רי השלס רדלר־י עורך משנה : של ום כה ן עורך סגנון : עורך תבנית ד ו ׳1 רב איתן כתב ראשי : צלם ראשי : דו ד רובינג ר ה שבועון המצויר מי כאל ל אינ
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 3 | ריג מד?ו ת9 ל* דמיס 93 פני שנה היה לקורנליוס ריאן, עתונאי בן 33 של קוליירס, רעיון. מדוע לא לכתוב מאמר שיתאר את אשר יקרה באמריקה במקרה של כיבוש סובייטי? רעיון
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 4 | דוה הזמנים שד קוליירם :27 10.51 שדםראשון: התנק שו ת בחיי הנזר־של טיטו, שלא הצליחה. גרמה ׳לנסיון *1׳ 111.11.יי*81**1 מא־ג^<1א<1אי1 אן י״ 886 ^72^ * 51 ! 0ע ₪י
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 5 | העול הזה לוח הזמנים של ״העולם הזה״. 28.12.50 שלםרא שון: בלי אזהרה מוקדמת ממריאים מטוסי־הענק של אחת משתי המעצמות ויממירו פצצות אטוס על תעשיות האויב. כעבור שעות
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 6 | העם נהציב העדיון החדש גל קור עבר את המדינה, הביא בכנפיו מעט שלג והרבה, הרבה גשם. הוא נראה באור שונה מאוד לאזרחים השונים. לוותיקים, שהסתגרו בדירותיהם, נכנסו
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 7 | במדינה זרמו ושטפו את האוהלים. הצטברו וגאו בתוכם. בפנים עמדו משפחות העולים על רגליהן, במיטותיהן, כשגובה המים הגיע ל־ 60ס״מ. מלחמת השוטרים כגשם. הצווחות והיללות
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 8 | ״התנגדות פסיכית - -הורדת הימאים מ״תמר״ • רשות הדיבור... הימאים הם תקדים היה זה השבוע השחור ביותר בתולדות מדינת ישראל. יותר מכן, היתר, זאת נקודת מפנה בדמותה של
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 9 | חירות הבזק סוקלו כו על ראשי השום־ ית, ההמון, שרובו ובאלות, תקף את בפני התקפות אלות זרים. כמה שוטרים ות הנמל, המשמשת לם בכל כוחו בדלן• הגו סירב לסובב את ביש
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 10 | (המשך נונ1מוד )7 החברות הותיקות מהלכות בעליזות, שלובות זרוע, לכיוון שפת־הים .״יש לנו פגישה בשמונה. בואי, נכיר לך בחורים אמרו שת״ החברות. בינתים הגיעה החבורה
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 11 | התאגרפות י ״למי לפרק אח המפרק *״ בחוץ סערה הרוח וירד הגשם אך באולם המחומם של הפועל, שהיה שרוי בעשן סיגריות ואבק ריצפת הקרשים, נערכו תחרויות בוקס של אגרופני
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 12 | ספרי 0 החל ממוצאי שבת 22 לדצמבר 1951 ״ מגדלור ״ תל־אביב בקולנוע דמ שורד שעון זהב וולט דיסניי מצג : עליסה בארץ מפלאות כאשר הופיע באותיות המנוקדות והנאות של מוסף
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 13 | ציור המזכיר אמר ״מאן!״ בשנת 1940 בה השמידו בציכיד, המנואצת יהודים, שרבה עגלה רתומה לשני סוסים את דרכה לאיטה, צפונית לברטיסלבה, ועליה כמאה ילדי יהודים, צפופים,
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 14 | תיחסר11 קולנוע סרטים ״אנשי וצדיל־ם׳׳ סרטים רציניים על מוסיקה רצינית ועל מוסיקאים רציניים נדירים כמו בשר צלי במדינת ישראל. הסרט המוסיקלי המצוי הוא לרוב ביוגרפיה
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 15 | במרחב מכעד למסך החיל התרפסות מיותרת השבוע עבר מרכז הכובד של המרחב מאיסמעיליה וטהראן לפאריס, בירת צרפת. במרכז התנהלו הדיונים בעצרת או״ם ובשולי דיונים אלה נערכו
העולם הזה - גליון 738 - 20 בדצמבר 1951 - עמוד 16 | הניי ר ס/ ז פ לו רי ם מאת פיליפ טיארי מבוצע על ידי שחקני תיאטרון זירה: משה. גולן, מרים בי תן, יהודה פוקס, גדעון מור. ״בערב מטונף כזר״״ אמר לי ידידי החוקר
חזרה לתחילת העמוד