גליון 739

העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 2 | מכחב־ם העורך : חשלס אורי א בו ד׳ עורך משנה : שיום כה ז עורך תבנית : עורך כיתוב : דוש דב איתן כתב ראשי : צלם ראשי : השבועון המצויר לאינפורמציה המערכת והמנהלד: ,
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 3 | !שעה ימי ותשעה דירות ני ת כו האשמים ע ד הארץ. סחפו. הציפו והטביעו. ה א חשפו את ד ב האדם. צדמי..העוד ה!ה״ וכתביו. שהאיעו דמקומות התורפה ע ראשוני החשים ד ע1רה.
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 4 | משך שבוע תמים השתוללו הגשמים. ואדיות יבשים הפכו בן־לילה נחלים גועשים, אוהלים הת מוטטו במעברות, בוונים וצריפונים עפו ברוח העזה. תושבי הערים שישנו בבתיהם החמים
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 5 | בתור הבית נלחמה משפחה בח ארבע נפשות במים שהלכו וגאו. אחד הכבאים יצא בשחייה אל הבית כשהוא נאחז בידו בסולם מתקפל שנמתח מן המכו נית אל חלון הבית. הוא הצליח להעביר
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 6 | בהגיעו למטה, התפרץ לחדר הפנימי בו ישבו מפקדי הפעולה :״אתם מוכרחים לה ציל את משפחתי! הם יושבים על הגג וה מים עוד מעט יטביעו אותם !״ קצין המשטרה ניסה להרגיעו,
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 7 | יטגך ־ד בשעה 12 בצהרים, שש שעות לאחר ש רוכב האופניים ניסה לחצות את הכביש המוצף היה הוא הדמות היחידה שנראתה כ מגדלור בתוך ים של מים, כשהוא נשען על גג המכונית
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 8 | במדינה העם ׳ 1השש׳ השחור ב־ 592 הערים, המושבות, המשקים והמע ברות של ישראל נדלקו הנרות הצבעוניים, ריחפו באויר הצלילים החגיגיים של !זיעת צור ישועתי, ביפו,
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 9 | 1רוצים לצאת? צעירים הודים יוצאים משיכוניהם לעבודה תרבות אסיאתית עתיקה תחלה כארבעה עד חמישה להודו, שניצלו את החת־נהלו ביניהם תעמולה, עד 3משפחות, שוב עלן לציין,
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 10 | מס הכנסה שונות^ ־ ןרי 1א !ף הס ז י11 ולבית־הסוהר אין די סוהרים כדי ללוות את האסירים למקומות העבודה.לכאורה נראה שהעניין פשוט למדי. בית־הסוהר יגבה את שכר העבודה
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 11 | בינתיים חיפש דרך כיצד לדחות את מש פטיו. אחד מחבריו, סבל נמל, מכרו עוד מימי עסקים משותפים בחוץ־לארץ, היה בא לבקרו בעת ההפסקות בבית־המשפט, ולעתים היה מביא לו
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 12 | * המתנה המושלמת מארזז״ב ! מוס־קר. החצוצרות השמיעו כאב סשחת הגלוח הנפוצה ביזת ד למבקרי הקונצרט הרביעי למינויים ש 7ה תזמורת הישראלית התברר עד מהרה שה גבר הצעיר
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 13 | שוורים. שעוני ושדו כוכבת הקולנוע איכון דה״קרלו גילתה בלונדון כי יזמה להקים בישראל מרכז שע שועים וספורט חשוב: זירת שוורים. הסיבה לאי־הצלחתה: סירוב משרד המסחר
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 14 | סרטים 0 אלד׳ י ם הצלי ח ׳ ח ממות הסרטים לעב־ י י ^ י ^ ד ^ ו ״ של הסרט, הפריצה׳ .־־*ר״פלוגה אמייקאית הפ י יצד׳ ד,גדמ יו־,מפקד הוא סרן הייל (דוד כריאן), לוחם
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 15 | במרחב מבעד י >מההוז1ל י ע 1יאל 5י א 1ונות שעבר על בפני.גל ר,קוי־ ודז התיל ב ץ ארי גטי שטפו את אלב״ ישראל לא צות המרחב מטרות ! ת מחנות הפלי־סנדריה וקי׳יי׳
העולם הזה - גליון 739 - 27 בדצמבר 1951 - עמוד 16 | תמצית המחנה עו ל ידערל מ44ו ־ 3 .י בתיאטרון !ירה בעת שהיו חופרים תפוחי־אדמה בשדה ,״במקום שטוף רוחות״ ,קם קריסטי (אליהו לוי) ,צעיר אירי ביישן, חלוש וחדל־אישים,
חזרה לתחילת העמוד