גליון 744

העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 2 | מכתבים העורך : השוס אורי אבנ ר׳ עורך משנה . שלום כחן ה־דה עורך כיתוב : המערכת והמנהלה : רחוב נליכ סוו » י ד תי א ט רון ת.ד . 13« .טל. ט ען למברכים: , 8תל-אביב
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 3 | י״י11*5 0 הצעיר שזכה לפרס ״ ה עו ד ם הוה״ בשל אומ׳ן־דב ל דוג מ ה בבי צוע מע שה נוע 1ביו השש׳ של ה מ בול בעלע׳!׳ תכלת 1ע ר בן ו ב לו רי ת פ רו ע ה שאיו לו ומן
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 4 | בפתח־תקוה נוסדה אגודה ימית. יצחק, בן ה־ , 15 היה שייט: אחד מ־ 50 שהצטרפו, נשאר לבסוף יחיד. בשבתות ירי (בטרמפ או באופניים) לתל־אביב, יצא בסירות זבולון ן בחתירה
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 5 | לתנזהון הכל הסתגל יצחק במהרה לחיי בית־הנזלון. הרגיש את עצמו בטוב. חברתו הטובה (מלבד נערה חמודה ומענהורים יינת, עשירים שבאו לבלות שם את השבת) היתח ״פוצי״ ,כלבתי
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 6 | במדינה העם ״ובחרתב טו ב! ״ העתונים היו מדולדלים, כנאה לעתונים במדינה אשר ראשיה אינם מחמיצים כל הז דמנות כך־ להביע זלזול פומבי בתפקיד עתונותה. אולם הידיעות
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 7 | במדינה הסתדרות: לדאוג כי לא תהיה יכולת קליטה. המתנדבים שרצו לרדת מן האניות עוכבו, נדרשו להישאר. אחדים שכבר ירדו, הוחזרו בלי תור. טוענים הימאים: בכמה מקרים דרשו
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 8 | האספסוףכורח. משך יום שלם השתוללו רבבות מפגינים — סטודנטים, פועלים, אספסוף — ברחובות קהיר, הציתו, שדדו והרסו: עד אשר נכנם הצבא לפעולה, פיזר באכזריות את
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 9 | 1יז במרחב קפה, בתי־עסק, מלונות — הכל היה קרבן ללהבות שנאת המצרים. מכוניות משטרה, מכבי־אש ואמבולנסים דהרו ברחובות. המשטרה ניסתה לפזר את המפגינים, אולם ממדי
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 10 | במדינה המשך מעמוד )7 התפטרו אחרי שגמרו את שנת השירות לה התחייבו. מן הגרעין נשארו אותה שעה רק שבעה בחורים. את ההצעה להתנחל במי קום אחר, עין יהב, מצפה הנמצא
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 11 | כו־ח־גל אדא לו ד אינו •ודע כאשר שמעו שחקני הכדורסל על הנסיעה הסודית והמהירה של הכדורגלנים של צה״ל לקפריסין אמרו :״מה הם טובים יותר מאתנו י גם אנחנו רוצים לנסוע
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 12 | אזרחים לובשים מדים השונים בצבעם, סגנונם ואיכותם, לפי מעמד העובד. כאשר פרסם בטאון המפלגה, פרבדה, לפני שלוש שנים, את מדיהם של עובדי תעשיית הפחם היו אלה מחולקים
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 13 | מכל רחי המדינה בעזרת צבא תועמלנים המונה כשני מיליון איש (בימי בחירות: שלושה מיליון) .הפרסום הנפוץ ביותר בברית־המוע־צות הוא מדריד התועמלן, המפרסם פעמיים בחודש
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 14 | j nשים כוכב* ה א מנו ת ״אולפן גרג׳ בהנהלת מר ח. בר־קמא (קמפינסקי) קורסים הרשים ב צרנות עברית או אנגלית התחלת הקורסים : בחיפה: ביום א׳ 3 ,בפברואר, הרשמות
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 15 | קולנוע סרטים ״הנידונים לח־ים י׳ המפיק סטאנלי קריילזר מגיש בסרט זה יצירה קולנועית אופיינית לו: תסריט משובח, פשטות בבצוע, חסכונות באמצעים הטכניים, משחק ממדרגה
העולם הזה - גליון 744 - 31 בינואר 1952 - עמוד 16 | התח ^1 ״ ,״ימאמי׳ • הכירי p fW 9 יגד ,״ ״ * כייי.י ״ Vsכזדיס כ פי דיינז ר
חזרה לתחילת העמוד