גליון 745

העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 2 | מכתבים העורך : העולם אורי אבנרי ה־לה עורך משנה : של ום כח ן עורך כיתוב : עורך תבנית : רב איתן דו ש צלם ראשי : דוד רוביננר ה ש בו ע ון ה מ צוי ר ל אינ פו ר מ צי
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 3 | 223381/n טוראי א של נטריד ב ע תון מ צוי ר, הסי פו רהטוב הו א זהאשר מו סרההשבדש דו בדוד בתמונות, שאיו צו ררדהוסיך ודפר שאךמדהאתתבבתב. סי פו רוה 1וא אתרמאדה. סי
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 4 | אחר שנה כפלוגה ג׳ של פלמ״ח, כפקודת אורי יפה, חוזר נמרוד אשל לכתה ג׳ כגכעת־השלושה כדי לסיים את השנה -הפוגה לזמן קצר כשירותו. הלילה תניע ספינת מעפילים לחוף
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 5 | נמרוד חזר מקפריסין באפריל, פגש הכרים לשעבר מן הפלט ״ח כתל־אכיב, סם של הנגב. הוא עולה לדרגת רב-טוראי, מגיע עד לקורס קצינים, מקבל ו״השתתף כבל הקרבות של הגדוד
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 6 | --ד ־ jר, 5--ב מהעם דרו ש ה: קרן בדול בה בשעה ששר המסחר והתעשיה החליט, כדבריו בכנסת, לשים קץ לספרות הפורנוגרפית (שרוב תושבי ישראל שמעו אודות קיומה לראשונה מפי
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 7 | ההזד^ת לחדור אל ,ניאות שנית את ארץ > vבאופן בלתי אמצעי את הת־ f׳tfiTפעל הסוציאליסטי הגדול בארצות ^*טיה העממי,ת. השבוע הפכה קנאה זו I k ,חמורה. %עקבותיו של
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 8 | חקירה באילת ב בי ת הממשלה שעלגבעה •ל־דת ד חפור ס איר ת נקודתה הדרומי תשל המדינה, התנהלה חק־רתו ש ל רו ברט הרסון. הנ א שנד ברצ ח אהובתו מאגי לסר׳ ,ב מערה הרחוקה
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 9 | !וקורת !מפי גי ire. ; vfr*t3sSגייז י8כיי׳* *f £׳ יימקעל l*1*K v&t* {•avjj: ילת, עשוי לוחות העץ הבהירים, חקר בית־המ שפט עדים סון. דוד זקס, נציג ועדת־הנגב שתוארו
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 10 | הנציבהשרוה ביי. הנציב הצרפתי החדש ז׳אן דה־הוטקלוק (מימין) בטכס החגיגי אשר בו מסר את נתב האמנתו לסידי אל־אמין ביי (משמאל) .ביניהם נראה סאלח בן־יוסיף, שר המ
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 11 | ״הרם ידים!״ בת מונ ה נראה חייל צרפתי ב שעת חיפו ש שנערך סמוך לארמון הנציב העליון הצרפתי בעיר טוניס. תחת איום הרובה מריס האיש משמאל, המכיר את עצבנות החיילים
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )7 לאחר ליל שימורים, הכתיף את רובהו׳ ניגש אל הצריף הקרוב, פתח את הדלת ובטרם ניסה להעיר את השומרים נרתע בפחד לאחור. מתוך החדר החשוך נתגלתה
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 13 | סער ־ 0 1 aם־פור המהנדס בין מהנדסי חברת החשמל ברידינג, תל־אביב, ישנו אחד המפקח משך 12 שעות ביום על בניין התחנה החדשה, אך איננו מסתפק בכך. בשובו לדירתו בת שלושת
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 14 | J tr ת רו פהבטוחה נג ד: nniDin ריבם אטיום ל וסב א ג1 א*שיאם גריפה כאב* ראש כאב• פרקי ם 1אברי סוגר -תרופה עולמית, פרי חקירה של גרעין ע מי ת יום העיון הכללי של
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 15 | קולנוע סרטים ..שטן תבשר׳״ צרפת תרמה. יצירות־מופת לא מעטות לאמנות הבד ; ביניהן ראוי שטן הבשרים לתפוס מקום נכבד ביותר. הסרט, המבוסס על רומאן מפורסם מאת ריימון
העולם הזה - גליון 745 - 7 בפברואר 1952 - עמוד 16 | גרטה כרבו אסתר וילנסקת אנה פאוקר מרגרט מרו מן שתי אחיות פארוק שתי בנות בי. ג / משה דיין יצחק שדה מרלן דיטריך ובתה -אשת ואחות שאח פרס — המלך פארוק — קלרק גייבל
חזרה לתחילת העמוד